Polska przyszłości

 

Wszyscy ekscytując się tym co robią ministrowie. Instytut Libertatis dostrzegł również, że poglądy oraz praca wiceministrów jest ciekawa i godna uwagi. Stąd pomysł organizacji ich konferencji. Niebawem nowe wydarzenie, tym razem pod tytułem „Polska przyszłości”.

 

Celem II Konferencji „Polska Przyszłości” jest prezentacja kluczowych projektów, jakie obecnie są prowadzone w ministerstwach oraz dyskusja nad ich znaczeniem w budowie nowoczesnego państwa. Uczestnikami wydarzenia mają być posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, eksperci, liderzy opinii, dziennikarze i publicyści.

 

Głównymi prelegentami II Konferencji Wiceministrów „Polska Przyszłości” będą Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej, Leszek Skiba – Podsekretarz ministerstwa finansów, Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Müller – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Karol Okoński – Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Paweł Lisiecki – Sekretarz stanu.

 

Wśród tematów II Konferencji Wiceministrów „Polska Przyszłości” będą „Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni”, „Jak ograniczyć wydatki państwa?”, „Jak zwiększyć konkurencję na rynku kinematografii”, ”Nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – szanse i wyzwania”, ”Co najpierw: prywatyzacja, uwłaszczenie, reprywatyzacja?” i „Relacje cyfrowe państwo-obywatel”.

 

Pierwsza edycja konferencji wiceministrów „Polska Przyszłości” organizowana przez Instytut Libertatis odbyła się w 2017 roku. Uczestniczyło w niej 7 wiceministrów: Karol Okoński, Tomasz Zdzikot, Jan Dziedziczak, Paweł Gruza, Bartosz Marczuk, Maciej Wąsik. Wydarzenie to zyskało duży rozgłos medialny. Rozpoczęło ono także wiele gorących dyskusji i ferment intelektualny, wokół kluczowych projektów ministerstw.

II Konferencję Wiceministrów „Polska Przyszłości” zaplanowano we wtorek 11 czerwca, w godz. 9:00 – 17:15 w hotelu Novotel w Warszawie.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /JAM/ 31.05.19