Liczby mówią: Żubr w cyfrach

Żubr w cyfrach:

• 1 ciele (sporadycznie dwa) rodzi samica żubra raz na dwa lata

• 3 metry długości ma żubr przy wysokości 180 cm

• 3 km wynosi długość dobowych wędrówek żubrów, co daje ponad 1.000 km rocznie.

• 20 lat żyją samce żubra, a samice o 5 lat dłużej, dojrzałość płciową te zwierzęta osiągają w trzecim roku życia

• 50 kg średnio pokarmów roślinnych dziennie zjada żubr

• 60 km na godzinę potrafi biec żubr

• 130 gatunków roślin (w tym 27 gatunków drzew i krzewów, 14 gatunków traw i turzyc, 96 gatunków roślin zielnych) składa się n dietę żubra

• 700 kg średnio waży samiec żubra, ale zdarzają się osobniki ważące ponad tonę, samica przeciętnie – 440 kg

• 7.000 żubrów żyje na świecie, z czego w Polsce prawie 1.900

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaLiczby mówią /BEJ/ 23.04.2019

 

 

Fot. Ludwig Schneider – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10715601