Uznani artyści w pilskiej galerii

 

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile pokaże prace artystów z Polski i Francji.  Poplenerowa wystawa zatytułowana „Odkrywanie tożsamości” jest wyjątkowa, bowiem obrazy, ze względu na pandemię,  powstawały zdalnie. Malarze pracowali w swoich pracowniach na podstawie materiałów dostarczonych przez pilskie biuro.

 

W 2020 roku w plenerze malarskim „Odkrywanie tożsamości” organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile wzięła udział grupa znanych artystów z całej Polski, a także jedna osoba z Francji. W plenerze wzięło udział ośmioro cenionych artystów: Rafał Lisiak z Poznania, Tadeusz Ogrodnik z Piły, Marek Haładuda z Poznania, Izabella Wolska ze Szczecina, Renata Szyrocka z Nicei we Francji, Anna Bochenek z Bydgoszczy, Renata Bentkowska-Hlebowicz z Olsztyna oraz Elżbieta Wasyłyk z Trzcianki – komisarz pleneru.

Plener „Odkrywanie tożsamości” był częścią zadania „W czasie i przestrzeni – poszukiwanie regionalnej tożsamości” sfinansowanego z programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2020”. Trwał od sierpnia do września 2020 roku.

Plener malarski miał w 2020 roku nietypową formę, bowiem ze względu na pandemię koronawirusa artyści tworzyli w zaciszu swoich pracowni, bazując na  opisach i fotografiach dostarczanych przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. W czasie pracy twórczej malarze mogli się konsultować z komisarzem pleneru Elżbietą Wasyłyk oraz z konsultantem historycznym Romanem Chwaliszewskim podczas prowadzonych videokonferencji. Artyści pracowali online słuchając opowieści o historii pilskich ziem.

 

Edmund Wolski – dyrektor  Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile podkreślił:

„Dla zdecydowanej większości uczestników pleneru przygotowanie prac było niełatwym zadaniem, ponieważ Piła i powiat pilski są im zupełnie nieznane. A tym bardziej, że kontekst całej pracy, z założenia, miał mieć bardzo głęboką wymowę historyczną.”

Edmund Wolski zaznaczył też, że

„Założeniem pleneru było artystyczne uchwycenie procesu wspólnotowego „odkrywania tożsamości” na tzw. Ziemiach Odzyskanych, co objawiało się w religii, kulturze, folklorze oraz architektonicznym wyglądzie miasta i okolicznych miejscowości, które miały zdecydowanie niemiecki rys.”

Prace artystyczne powstałe w czasie nietypowego pleneru malarskiego „Odkrywanie tożsamości” zostaną pokazane w Galerii Biura Wystaw Artystycznych i usług Plastycznych przy ulicy Okrzei 9/2 w Pile podczas otwarcia wystawy poplenerowej.

Na wernisaż wystawy, który  odbędzie się 19 lutego, zaprasza galeria oraz Powiat Pilski ze starostą Eligiuszem Komarowskim na czele.

„Chcę mocno podkreślić pomoc Starostwa Powiatowego w Pile w przygotowaniu tego projektu. Bez wiedzy i zaangażowania pań z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju moglibyśmy pomarzyć o przebiciu się przez gęste sito chętnych na programy dotacyjne NCK.”  Zaznaczył dyrektor Edmund Wolski.

Wystawie towarzyszył będzie katalog „Odkrywanie tożsamości” z fotografiami prac powstałych podczas pleneru. Wernisaż będzie odbywał się z udziałem publiczności, a także zostanie transmitowany na żywo na profilu Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na Facebooku. https://www.facebook.com/bwa1976bwa2016

 

Artyści biorący udział w plenerze malarskim i wystawie „Odkrywanie tożsamości”:

 

Tożasamość – Rafał Lisiak

Rafał Lisiak z Poznania jest człowiekiem Renesansu: malarz, rysownik, architekt, architekt wnętrz, pedagog.

Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej – Wydział Architektury i Budownictwa, kierunek Architektura oraz studia na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydziale Architektury Wnętrz (obecnie jest to Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Rafał Lisiak jest też współwłaścicielem biura projektów. Tworzy obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej i sakralne w Polsce i za granicą.

Rafał Lisak jest laureatem wielu nagród polskich i zagranicznych. Jest też członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

 

Tożsamość - Tadeusz Ogrodnik
Tożsamość – Tadeusz Ogrodnik

Tadeusz Ogrodnik z Piły, pochodzi z Pułtuska.

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rysuje, maluje, tworzy grafiki. Uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich i międzynarodowych. Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych w Rzeszowie, Bydgoszczy i Pile oraz na wystawach zbiorowych środowiskowych i ogólnopolskich,  między innymi w Toruniu, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Tarnowie, Schwerinie. W latach 2010-2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Tadeusz Ogrodnik jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

 

Tożasamość – Marek Haładuda

Marek Haładuda z Poznania, urodził się w Kożuchowie.

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Odbył pobyt studyjny w École des Beaux – Arts w Paryżu. Marek Haładuda jest pedagogiem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

 

Tożsamość – Izabella Wolska

Izabella Wolska  (tak naprawdę Izabela Gwiazdkowska) mieszka w Szczecinie.

Studiowała w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Od 2005 roku artystka związała się z Międzynarodowymi Spotkaniami Artystów w Marianowie. W 2016 roku artystka została objęta mecenatem artystycznym przez Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE Digital Poland). Brała udział w licznych wystawach indywidualnych, a także w ponad trzydziestu wystawach zbiorowych, konferencjach, festiwalach sztuki, plenerach.

 

Renata Szyrocka mieszka i pracuje we Francji, w Nicei.

Po wyjeździe z Polski studiowała w Beaux-Arts w Paryżu w pracowni Yankel, w Ecole Pilote Internationale d’Arts et de Recherches de la Villa Arson. Artystka brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych we Włoszech, Francji, Niemczech, Kandzie i w Polsce. Renatę Szyrocką oprócz malarstwa, fascynują instalacje, w których ma poczucie kompletnej symbiozy z przestrzenią, powietrzem i światłem. W realizacji wystaw często podejmuje współpracę z innym artystą.

 

Anna Bochenek z Bydgoszczy ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uzyskała stypendium  Ministerstwa Kultury i Sztuki. Anna Bochenek jest laureatką licznych nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i regionalnych. Za całokształt pracy w 2000 roku odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 2010 roku – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Anna Bochenek została kierownikiem Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kieruje uczelnianą Galerią Innowacji. Prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną na polu plastyki uczestnicząc w eksperymentach plastycznych, prowadząc liczne warsztaty, lekcje pokazowe dla nauczycieli w kraju i zagranicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Anna Bochenek związała się także z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Towarzystwem Kultury PAIDEIA.

Artystka swe prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Tożsamość – Renata Bentkowska-Hlebowicz

Renata Bentkowska-Hlebowicz mieszka w Olsztynie. Ukończyła Wydział Wychowania Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka

w Olsztynie. Otrzymała dyplom w Pracowni Malarstwa. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Malarstwa i Rzeźby w Instytucie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA – ART. Renata Bentkowska- Hlebowicz zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

 

Tożsamosć – Elżbieta Wasyłyk

Elżbieta Wasyłyk z Trzcianki (komisarz pleneru malarskiego „Odkrywanie tożsamości”) to malarka, teoretyk sztuki, poetka, profesor doktor habilitowany Akademii Sztuki w Szczecinie.

Studiowała historię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz malarstwo w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Obroniła też pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, a pracę habilitacyjną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Była dwukrotną stypendystka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

Elżbieta Wasyłyk trudni się malarstwem sztalugowym, ściennym, a także drobnymi formami rzeźbiarskimi. Artystka projektuje witraże i uczestniczy w ich realizacji.

Prace Elżbiety Wasyłyk były pokazywane w wielu słynnych galeriach w Polsce i zagranicą. Dodatkowo artystka zajmuje się krytyką sztuki. Jest autorką kilku interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych i czterech tomików poezji. Otrzymała nagrodę Związku Polskich Artystów Plastyków  XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, a także kilka innych nagród i wyróżnień.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura, /SYL/ 10.02.2021