Licznik Strat Lockdownowych bije na alarm

 

Warsaw Enterprise Institute wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców wyliczył ile przez zamknięcie straciła  i traci krajowa gospodarka. 11.02.2021 roku w trakcie konferencji prasowej przedstawili oni wspólnie zaprojektowany Licznik Strat Lockdownowych. Jego wskazania można śledzić na stronie licznik.wei.org oraz na dziedzińcu przed lokalem „Świetlica Wolności” przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

W  konferencji Warsaw Enterprise Institute i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców „Ile straciła polska gospodarka? – Licznik Strat Lockdownowych” udział wzięli: Tomasz Wróblewski – Prezes Warsaw Enterprise Institute, Jakub Bińkowski– Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Sebastian Stodolak – Szef Departamentu Badań i Analiz Warsaw Enterprise Institute.

 

 

Jako  pierwszy głos zabrał Sebastian Stodolak – Szef Departamentu Badań i Analiz Warsaw Enterprise Institute. Wyraził on nadzieję, że zaprezentowane narzędzie będzie pomocne w zracjonalizowaniu debaty o tym jaką politykę pandemiczną powinno prowadzić Państwo:

„Trzeba patrzeć na tę stronę poniesionych kosztów a nie tylko stronę korzyści bo pewno dzięki lockdownom jakieś korzyści zyskujemy” – dodał Sebastian Stodolak.

Obecni na konferencji  Tomasz Wróblewski – Prezes Enterprise Institute oraz Jakub Bińkowski – Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców odpowiedzieli na pytanie „czy polityki lockdownowe w świetle kosztów, wskazywanych przez Licznik Strat Lockdownowych, są koniecznością czy może czymś czemu należy jak najszybciej położyć kres?”

Tomasz Wróblewski – Prezes Warsaw Enterprise Institute na wstępie ostrzegł przed sytuacją, w której po zakończeniu lockdownu znikną małe i średnie przedsiębiorstwa a zostaną tylko państwowe Spółki Skarbu Państwa oraz wielkie zagraniczne koncerny. Zaznaczył on również, że największym problemem dla biznesu jest brak przewidywalności, który dodatkowo potęguje problem pandemii. Prezes Warsaw Enterprise Institute wyraził również  przekonanie, że większość problemów można było przewidzieć i nie było potrzeby utrzymywania lockdownu tak długo:

”Straty są w całej Europie, straty mają Niemcy, i Francja tylko, że jeżeli porównamy PKB tych państw i Polski która cały czas jest na dorobku to dla nas cofnięcie się o te 15-20% w tył, oznacza cofnięcie się do lat 90.” – stwierdził Tomasz Wróblewski – Prezes Warsaw Enterprise Institute.

 

 

Na koniec Wróblewski zaapelował do rządzących i podjęcie jak najszybszej decyzji o otwarciu wszystkich podmiotów, które spełniają warunki bezpieczeństwa sanitarnego.

„Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od samego początku konsekwentnie naciskał na to żeby jak najszybciej otwierać gospodarkę w reżimie sanitarnym” – zaznaczył na wstępie Jakub Bińkowski – Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Dodał on również, że liczniki strat zaprezentowane w trakcie konferencji pokazują skalę destrukcji dokonywanej przez utrzymanie ograniczeń w niektórych branżach. Nie jest to żadna abstrakcja a rzeczywistość, w której te branże się znalazły:

„Tak naprawdę za każdą tą liczbą, stoją nie tylko stracone pieniądze, ale również stracone miejsca pracy, bankructwa firm, które bardzo dobrze prosperowały w tym okresie rozluźnienia letniego” – wyjaśniał Jakub Bińkowski – Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Binkowski także zaapelował o jak najszybsze otwarcie branży, które cały czas pozostają zamknięte:

”Nie widzimy powodu dla którego należałoby utrzymywać w dalszym ciągu ograniczenia dotyczące choćby sektora gastronomicznego czy sektora biznes, trzeba te branże jak najszybciej otworzyć i oto do rządu apelujemy”.

Licznik Strat Lockdownowych oparty jest na sektorowym modelu input-output. Pod uwagę brane są nie tylko dochody utracone przez zamknięte branże ale również wpływ ich zamknięcia na pozostałe sektory.

Przykładem służy choćby sektor handlowy i transportowy, które straciły dochody przez lockdown mimo tego, że obostrzenia nie dotknęły ich bezpośrednio. Licznik Strat Lockdownowych bierze pod uwagę również spadki dochodów na który wpływ miały nie tylko sektorowe obostrzenia, ale również spadek popytu zagranicą oraz sytuację kiedy wspomniane branże nie są zamknięte a mimo to odczuwają spadek nastrojów konsumenckich  i ogólnie gorszej koniunktury. Na chwilę obecną wskazuje on, że polska gospodarka straciła przez zamknięcie 30.000.000.000 złotych.

 

Jak zapowiada Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Licznik Strat Lockdownowych będzie działał dopóki dopóty ostatnia z zamrożonych branż nie otworzy się a lockdown nie zostanie zniesiony.


Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /WAC/  11.02.2021