Lux Med Przyjazny Pracownikom

 

 

Grupa Lux Med została wyróżniona godłem „Jakość Rok 2020” w kategorii „Firma Przyjazna Pracownikom”. Laureatem certyfikatu mogą zostać przedsiębiorstwa, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, obejmujący analizę działalności organizacji pod kątem doskonalenia koncepcji zarządzania, z uwzględnieniem kryterium jakości.

 

Kapituła godła „Jakość Rok 2020”, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji Qualitas oraz specjaliści ds. jakości, oceniała elementy takie jak: wdrożone systemy jakościowe i systemy bezpieczeństwa, poziom zaangażowania pracowników w realizację polityki jakości oraz misję przedsiębiorstwa, a także poziom zapewnienia pracownikom dostępu do szkoleń.

 

„Cieszymy się z przyznanego wyróżnienia godłem „Jakość Rok 2020” w kategorii „Firma Przyjazna Pracownikom”. Lux Med jest dziś liderem polskiego rynku prywatnych usług zdrowotnych i jednym z największych pracodawców w Polsce.” – Wyjaśnia Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med. – „Spółka zatrudnia ponad 16.000 pracowników. Pragniemy tworzyć wyjątkowe miejsce pracy, z którym pracownicy mogą się identyfikować, będą zaangażowani i mają wiele możliwości rozwoju osobistego.” – Opowiada Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med.

 

Liczby mówią: Grupa LUX MED.

 

Konkurs godło „Jakość Rok 2020” organizuje Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych.

Celem przedsięwzięcia jest promocja standardów jakościowych i zachęcanie przedsiębiorców do inwestycji w poprawę jakości prowadzonej działalności. Laureatami godła „Jakość Rok 2020” są m. in. Żabka, Tauron, Mlekowivta, Lajkonik, Soraya, Ziaja, Atlas, Oknoplast, Cersanit, Sidolu, Paradyż, Yes.

 

Więcej: https://jakoscroku.pl/

 

„Zależy nam, aby Lux Med był „pracodawcą pierwszego wyboru”, który przyciąga talenty i oferuje dobre warunki pracy.” – Deklaruje Dorota Sawicz – Dyrektor Personalny w Grupie Lux Med. – „Jesteśmy dużą organizacją, która udostępnia, unikalne na rynku, możliwości rozwoju kompetencji, w ramach rozbudowanych struktur wewnętrznych. Jesteśmy dumni też z tego, że ludzie decydują się wiązać z nami na lata, swoją karierę zawodową” – Wyjaśnia Dorota Sawicz – Dyrektor Personalny w Grupie Lux Med.

 

Telemedycyna to 1/3  usług medycznych

 

Nagrodę „Jakość Roku” oraz możliwość sygnowania tym certyfikatem mogą otrzymać również instytucje naukowe, uczelnie wyższe oraz jednostki samorządowe i pozarządowe.

Certyfikat przyznawany jest obecnie w 8 kategoriach, wśród których można wymienić: „produkt”, „usługę”, „innowację”, „ekologię”, „naukę”, „samorząd”, „firma przyjazną klientowi” oraz „firmę przyjazną pracownikom”. Kategoryzacja ta może uwzględniać podział na segmenty branżowe oraz wojewódzkie. Certyfikat „Jakość Roku” ten jest również przyznawany w obszarach niematerialnych tj: „Przyjazny Przedsiębiorca”. W obecnych czasach przestrzeń biznesowa ulega ciągłym zmianom, zatem Fundacja Qualitas wprowadza nowe kategorie.

Lux Med walczy z rakiem

 

Grupa Lux Med to lider na rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce.

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działającej, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych w wielu państwach. Grupa Lux Med zapewnia pełen zakres opieki: ambulatoryjnej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej, szpitalnej i długoterminowej dla ponad 2.200.000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest ponad 260 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2.600 poradni partnerskich. Lux Med zatrudnia ponad 16.000 osób, około 7.000 lekarzy i 4.000 wspierającego personelu medycznego. Grupa Lux Med jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/  11.02.2021