Lux Med walczy z rakiem

 

Ponad 100 tysięcy osób rocznie umiera w Polsce z powodu raka. To jedna z najpopularniejszych przyczyn zgonu. Te dane to prawdziwe wyzwanie dla służby zdrowia. Do walki z rakiem przystąpiły tez prywatne zakłady opieki zdrowotnej.

Grupa Lux Med podjęła się skoordynowanej, kompleksowej opieki onkologicznej. Od kilku już lat organizacja rozwija kompetencje i infrastrukturę potrzebne do leczenia chorób nowotworowych. W Lux Med funkcjonuje tzw. „Szybka Ścieżka Onkologiczna”, która pozwala choremu, u którego lekarze podejrzewają możliwość nowotworu szybkie otrzymanie karty DiLO i włączenie go pod opiekę koordynatora.

Grupa Lux Med, do opieki onkologicznej, wyodrębniła specjalistyczny podmiot Magodent.

W jego skład wchodzą wyróżniające się w Polsce placówki, zajmujące się walka z rakiem. Zapewniają one dostęp do różnych metod leczenia; terapii spersonalizowanych, z wykorzystaniem wielu innowacyjnych leków onkologicznych, a także terapii immunologicznych, które w ostatnich latach otwierają nową erę leczenia nowotworów.

Magodent zatrudnia doświadczony zespół lekarzy, którzy mają do dyspozycji placówki ambulatoryjne wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz trzy szpitale, w tym, otwarty w ubiegłym roku, nowoczesny szpital onkologiczny na warszawskim Żoliborzu.

Każdy pacjent nowego szpitala onkologicznego Grupy Lux Med jest otoczony opieką w modelu „primarynursing”. – Wyjaśnia Anna Rulkiewicz – Prezes Grupy Lux Med. – „Polega to na dostosowaniu dedykowanej Pielęgniarki Prowadzącej do indywidualnych potrzeb i wymagań chorego opieki. Przejmuje ona opiekę nad pacjentem od chwili przyjęcia do szpitala, aż po wypis”.

Te osiągnięcia w walce z rakiem sprawiły, ze Lux Med znalazł się w gronie zwycięzców XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska” organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

„Grupa Lux Med od kilku lat rozwija model skoordynowanej, kompleksowej opieki onkologicznej i jako lider prywatnej opieki medycznej w Polsce bierze współodpowiedzialność za zdrowie Polaków. Choroby onkologiczne to problem, który dotknie co czwartego Polaka. Jednocześnie badania pokazują, że polski pacjent z chorobą nowotworową ma dużo mniejsze szanse na przeżycie, niż obywatele innych krajów europejskich. Naszym celem jest zwiększenie szans polskich pacjentów na powrót do normalnego życia poprzez poprawę dostępu do diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie. Cieszymy się, że nasze starania spotkały się z uznaniem Kapituły i zostały wyróżnione godłem „Teraz Polska”. – Mówi Anna Rulkiewicz.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/, 1.07.2018

Fot.  Szpital Magodent ul. Szamocka w Warszawie, http://www.magodent.pl/