Telemedycyna to 1/3  usług medycznych

 

Masowe pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowało bardzo szybki, dynamiczny rozwój telemedycyny. Sytuacja powszechnej pandemii oraz, będący tego konsekwencją, reżim epidemiologiczny sprawiły, że zdalny kontakt z potrzebującymi stał się podstawowym narzędziem opieki nad pacjentami. Z pewnością ta forma wspierania chorych ma przed sobą ogromną przyszłość. Wiele ich problemów można rozwiązać właśnie tą drogą. Należy jednak zmieć świadomość, że nie wszystkie, dlatego Lux Med uważa, że telemedycyna może stanowić około 20–30 proc. wszystkich usług medycznych

Telemedycyna w rzeczywistości jest uzupełnieniem procesu diagnostyczno-leczniczego. Daje ona pacjentowi pewien komfort, ponieważ może on skontaktować się z lekarzem bez wychodzenia ze swojego domu. Wszystko wskazuje na to, że konsultacje zdalne staną się standardowym elementem w procesie leczenia. Wydaje się, że docelowo będą one początkiem komunikacji z pacjentem, żeby zidentyfikować dolegliwość, zorientować się go, czego potrzebuje, i pokierować go dalej do przychodni.

Naturalną rzeczą jest, że ludzie chorują. Efektem tego jest, że zapotrzebowanie na usługi medyczne rosło i okazało się, że bardzo istotne było, żeby jak najszybciej dostosować placówki medyczne do nowej sytuacji i zająć się pacjentami całościowo i kompleksowo. Teraz widać bardzo dużą dynamikę powrotu pacjentów do placówek służby zdrowia. Obecne zapotrzebowanie na usługi medyczne jest takie samo jak przed pandemią, dlatego Lux Med będzie otwierać nowe centra medyczne zgodnie z rosnącymi potrzebami.

Anna Rulkiewicz pełni funkcję Prezesa Grupy Lux Med od 2007 r., a od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką Lux Med Ubezpieczenia.

Anna Rulkiewicz jest absolwentką Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business. Ukończyła także studia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie w Hamburgu, studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnie studia menedżerskie) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA “Marketing Strategies for ExecutiveAdvancement” (LIMRA Executive Development Group). Ponadto ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości.

Anna Rulkiewicz uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W lipcu 2016 r. została mianowana Wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej a w czerwcu 2017 r. została wybrana na kolejną kadencję na stanowisko Prezesa Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2018 r. została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady Społecznej ogólnopolskiej debaty „Wspólnie dla Zdrowia – słuchamy, rozmawiamy, działamy”. Zasiada również w Kapitule programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia – „PracoDawca Zdrowia”. W latach 2013-2017 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego SA (Citi Handlowy).

Źródło: Newseria

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna/ DEC/ Opinie, 5.10.2020