Laur Sarbiewskiego 2024

Konkurs Poetycki “O Laur Sarbiewskiego” 2024. Szansa na międzynarodowe uznanie

Agencja Informacyjna: Ogłoszono XIX Międzynarodowy Konkurs Poetyckim “O Laur Sarbiewskiego”. Publikujemy przewodnik jak wziąć udział, uczcić dziedzictwo Sarbiewskiego i zdobyć międzynarodową sławę.

Związek Literatów na Mazowszu - 25 lat
Związek Literatów na Mazowszu ma już 25 lat

O Laur Sarbiewskiego: szansa na międzynarodowe uznanie

Konkurs poetycki “O Laur Sarbiewskiego” jest jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń literackich, łączących tradycję z nowoczesnością. To wyjątkowa okazja dla poetów, by zmierzyć się z twórczością ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, nazywanego chrześcijańskim Horacym z Mazowsza, oraz zaprezentować swoje umiejętności na międzynarodowej arenie. W tym artykule przybliżymy historię i znaczenie konkursu, a także szczegóły dotyczące uczestnictwa i nagród.

Laur Sarbiewskiego – dla kogo w tym roku?

Konkurs poetycki “O Laur Sarbiewskiego” nie jest tylko zwykłym wydarzeniem literackim. To most łączący dziedzictwo jednego z najwybitniejszych polskich poetów baroku z nowoczesnymi twórcami, którzy w swojej poezji chcą nawiązać do tradycji i jednocześnie wprowadzić coś nowego. Sarbiewski, zasłużony poeta, który swoją twórczość zapisywał głównie w języku łacińskim, dziś staje się inspiracją dla autorów z całego świata.

Historia i znaczenie konkursu

XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” jest częścią większego projektu, mającego na celu przypomnienie i promowanie dziedzictwa ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Sarbiewskiego. Konkurs jest okazją do międzynarodowej konfrontacji poezji, jak również promocji poezji łacińskiej i polskiej związanej z postacią i twórczością Sarbiewskiego. To, co wyróżnia ten konkurs, to nie tylko poziom prezentowanych prac, ale również międzynarodowy charakter i szansa na promocję młodych talentów.

Maciej Kazimierz Sarbiewski: chrześcijański Horacy z Mazowsza

Maciej Kazimierz Sarbiewski, znany również jako Matthias Casimirus Sarbievius w łacińskim świecie literackim, urodził się 24 lutego 1595 roku w Sarbiewie, niedaleko Płońska. Jego edukacja rozpoczęła się w kolegium jezuitów w Płocku, a później kontynuował naukę na Akademii Wileńskiej, gdzie ostatecznie dołączył do zakonu jezuitów. Sarbiewski studiował również na uniwersytetach w Rzymie, co miało ogromny wpływ na jego późniejszą twórczość.

Poeta Laureatus: uznanie i twórczość

Twórczość Sarbiewskiego, głównie pisana w języku łacińskim, szybko zdobyła uznanie i popularność zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego poezje, pełne liryzmu i refleksji nad światem oraz ludzką naturą, często porównywane są do prac Horacego, co przyniosło mu przydomek “Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza”. W uznaniu jego talentu, Papież Urban VIII przyznał mu wieńcem laurowym – najwyższe wówczas odznaczenie dla poetów. To wyróżnienie umocniło jego pozycję jako wybitnego poety epoki baroku i jednego z najważniejszych poetów neołacińskich.

Duchowy i intelektualny wkład Sarbiewskiego

Jako jezuita, Sarbiewski był nie tylko poetą, ale również teologiem i nauczycielem. Jego prace, pełne głębi duchowej i intelektualnej, odzwierciedlają poglądy i wartości, które były mu bliskie. Był kaznodzieją nadwornym króla Władysława IV, co świadczy o wysokim uznaniu, jakim cieszył się na dworze królewskim. Sarbiewski wykładał również retorykę i poezję w Kolegium Jezuickim w Wilnie, kształcąc kolejne pokolenia myślicieli i twórców.

Spuścizna i współczesność

Mimo że twórczość Sarbiewskiego była szeroko znana i ceniona w całej Europie za jego życia, z czasem jego dzieła stały się mniej popularne, głównie z powodu bariery językowej, jaką stanowi łacina. Jednak dzięki inicjatywom takim jak Międzynarodowy Konkurs Poetycki “O Laur Sarbiewskiego”, dziedzictwo tego wybitnego poety ponownie zyskuje na znaczeniu. Konkurs ten nie tylko promuje zainteresowanie jego twórczością, ale także inspiruje nowe pokolenia poetów do eksplorowania bogactwa literatury barokowej i kontynuowania tradycji literackich, które Sarbiewski tak doskonale reprezentował.

Maciej Kazimierz Sarbiewski pozostaje postacią wybitną, której życie i twórczość są trwałym wkładem w dziedzictwo kulturowe Polski i świata. Jego poezja, pełna uniwersalnych tematów i głębokiej humanistyki, nadal inspiruje i zachwyca czytelników na całym świecie.

O Laur Posła Prawdy - konkurs literacki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje konkurs dla młodych artystów na piosenkę. Dowiedz się więcej!

Jak wziąć udział w konkursie “O Laur Sarbiewskiego”?

Uczestnictwo w konkursie wymaga od autorów nadesłania trzech utworów poetyckich, które nie były nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: poezja w języku polskim związana z Sarbiewskim oraz poezja w języku łacińskim o dowolnej tematyce. To wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i zainteresowań literackich w kontekście dziedzictwa jednego z najwybitniejszych polskich poetów.

Nagrody i wyróżnienia

Laureaci konkursu mogą liczyć nie tylko na prestiż i uznanie w środowisku literackim, ale również na atrakcyjne nagrody. Organizatorzy konkursu pokrywają koszty noclegów i wyżywienia podczas festiwalu, co jest dodatkowym udogodnieniem dla uczestników z daleka. Dodatkowo, najlepsze prace mają szansę zostać opublikowane w zbiorze pokonkursowym, co jest świetną okazją do promocji młodych talentów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Konkurs “O Laur Sarbiewskiego” to nie tylko szansa na międzynarodowe uznanie, ale również okazja do pogłębienia wiedzy o polskiej literaturze baroku i twórczości Sarbiewskiego. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy miłośników poezji z całego świata, promując jednocześnie polskie dziedzictwo kulturowe.

XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki “O Laur Sarbiewskiego”

XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” –  regulamin konkursu

1. XIX Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” jest organizowany w dwóch kategoriach:

a) poezji w języku polskim związanej z postacią i twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i

b) poezji w języku łacińskim.

2. Celem XIX Międzynarodowego Konkursu Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”  jest promocja spuścizny Macieja Kazimierza Sarbiewskiego za pośrednictwem żywej twórczości poetyckiej oraz międzynarodowa konfrontacja poezji tworzonej obecnie w językach polskim i łacińskim.

3. Warunkiem uczestnictwa w XIX Międzynarodowym Konkursie Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” jest nadesłanie, na adres wskazany przez organizatorów, maszynopisu trzech utworów poetyckich, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych, w trzech egzemplarzach.

a) Utwory w kategorii a) muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości.

b) Tematyka i struktura formalna utworów w kategorii b) jest dowolna.

4.

a. Prace w kategorii a) należy nadesłać do 19 kwietnia 2024 roku z dopiskiem ,,O Laur Sarbiewskiego” na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk – decyduje data stempla pocztowego.

b. Prace w kategorii b) należy wysyłać drogą elektroniczną (jako załącznik zapisany w formacie DOC, zatytułowany wg schematu: kowalski.jan.doc) na adres: certamen.sarbievianum@gmail.com

5. Dodatkowo (w kategorii A) można nadesłać jeszcze jeden wiersz, ale o tematyce związanej z Płońskiem i spośród tych wierszy, najlepszy zostanie nagrodzony wyróżnieniem specjalnym.

6. W kategorii a) każdy utwór lub zestaw utworów należy opatrzyć godłem, czyli pseudonimem. Do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

7. Ogłoszenie wyników XIX Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”  i wręczenie nagród nastąpi w piątek 10 maja 2024 r. podczas Inauguracji XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego. 

Książka “Siedem wieków historii Warszawy” Marcina Rosołowskiego i Arkadiusza Bińczyka była pretekstem do ważnej debaty zorganizowanej przez Fundację XBW Ignacego Krasickiego.

8. O przyznaniu i wręczeniu nagród zostaną powiadomione, spośród uczestników XIX Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”, tylko osoby nagrodzone.

9. Powołane przez organizatorów komisje decydują o przyznaniu nagród w obydwu kategoriach. 

10. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w XIX MiędzynarodowymKonkursie Poetyckim „O Laur Sarbiewskiego”.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

12. Organizatorzy nie wysyłają nagród, należy je odebrać osobiście. Wyjątkiem będzie przyznanie nagrody w kategorii ,, poezja w języku łacińskim’’ laureatowi z zagranicy. 

13. Organizatorzy pokrywają laureatom XIX Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” koszty noclegów i wyżywienia w czasie XIX Międzynarodowego Festiwalu Ks. Macieja K. Sarbiewskiego, ale nie zwracają kosztów przejazdu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych utworów w zbiorze pokonkursowym. Udział w konkursie jest, zatem równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanych utworów.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 23 662 27 02 i korespondencyjnie z adresu: mck@mckplonsk.pl

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury w PłońskuZwiązek Literatów na MazowszuAcademia Europaea Sarbieviana oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o kulturze, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Kultura /AIN/ 29.02.2024