Kongres Innowacyjnej Gospodarki tuż tuż

 

Przyszłość zależy od innowacji. To ona zmienia świat oraz pozwala uzyskać prawdziwą przewagę konkurencyjną. Na tej płaszczyźnie toczy się dziś najpoważniejsza rywalizacji. Tej problematyce będzie poświęcony 9. Kongres Innowacyjnej Gospodarki.

W XXI wieku Polsce udało się stworzyć stabilny wzrost gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że państwo nie jest samotną wyspą we wszechświecie, ale w swoich działania musi uwzględniać istnienie globalnego świata oraz związane z tym uwarunkowania. Wiążą się one z nowymi wyzwaniami. Można do nich zaliczyć: rosnące nierówności społeczne, kolejne odsłony kryzysu migracyjnego w Europie czy nadciągającą erę inteligentnych maszyn, które przejmują kolejne obszary. To rodzi pytanie: „Jak w tym wszystkim może odnaleźć się człowiek pracy?”

Motywem przewodnim 9. Kongresu Innowacyjnej Gospodarki organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą będzie hasło „Nowe wymiary pracy”.

Dyskusje będą się toczyć w następujących obszarach tematycznych: „polityka: równe płace”, „biznes: migracje ekonomiczne” oraz „technologie: maszyny”.

Celem tego wydarzenia jest zainspirowanie uczestników do świeżego spojrzenia na zachodzące zmiany w obszarach gospodarki, społeczeństwa i technologii.

Kongres odbędzie się 13. listopada 2018 r. w Centrum Praskim Koneser (Butelkownia).

Wśród prelegentów, którzy wystąpią na 9.Konkresie Innwacyjnej Gospodarki są m .in. tacy mówcy jak: Heidi Boettcher (Dyrektorka na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę – Booking.com), Benja Stig Fagerland (międzynarodowa mówczyni i autorka książki “SHEconomy – it’s your business”), Jean-Francois Fallacher (Prezes Zarządu Orange Polska), Ingibjorg Solrun Gisladottir (Dyrektorka Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), Iwona Karasek-Wojciechowicz (Członek EU Blockchain Observatory, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego), Nanna-Louise Wildfang Linde (Zastępca Głównego Radcy Prawnego, Kierownik ds. Korporacyjnych, Zewnętrznych i Prawnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Microsoft), Karolina Malczyk (Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, Zastępczyni Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej), Ewa Rumińska-Zimny (Prezeska, Międzynarodowe Forum Kobiet), Olafur Stephensen (Sekretarz Generalny Islandzkiej Federacja Handlu), Renate Strazdina (Country Manager Baltics CEE Multi-Country Microsoft, Latvia), Thorsteinn Viglundsson (b. Minister Islandii ds. Równouprawnienia i Opieki Społecznej).

„Kongres Innowacyjnej Gospodarki to ważne wydarzenie dla wszystkich, którzy poszukują inspiracji.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „To przedsięwzięcie jest ciekawe dla tych, którzy są zainteresowani wyzwaniami stojącymi przed Polską, Europą i światem.”

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /JUZ/ 04.11.18