Perły-Polskiej-Gospodarki

Perły Polskiej Gospodarki

 

„Polish Market” stworzył ranking ponad 2.000 przedsiębiorstw. Niebawem lista zostanie ogłoszona na Gali Pereł Polskiej Gospodarki.

To już XVI edycja Rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowana przez miesięcznik „Polish Market”. Jego ogłoszenie to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju, co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

„Najnowszy Ranking wskaże nie tylko najprężniej rozwijające się polskie przedsiębiorstwa, ale może być także wskazówką dla badaczy, ekonomistów oraz inwestorów, jakie branże w Polsce mają obecnie szanse na najbardziej dynamiczny rozwój.” – Mówi Krystyna Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczelna „Polish Market”. – Docenianymi przez rynek wartościami Rankingu są od lat jego transparentność oraz obiektywizm.

Badanie rankingowe obejmuje ponad 2.000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły: co najmniej 100 milionów złotych (Perły Duże) lub powyżej 1 miliarda złotych (Perły Wielkie).

Opracowany przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskimi. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Warto podkreślić, że udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami, co potwierdza jego rzetelny charakter.

„Przedsiębiorstwa działające w warunkach globalnej konkurencji potrzebują potwierdzenia jakości swych usług i produktów nie tylko poprzez wyniki corocznych przychodów, ale też ocenę dynamiki swego rozwoju w zestawieniu z rynkowymi rywalami, dokonaną przez fachowców.” – Wyjaśnia Jerzy Mosoń – ekspert think tanku FIBRE. – „Zwycięstwo w obiektywnym Rankingu „Polish Market” jest tego typu pożądaną oceną.

Oprócz ogłoszenia wyników Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, podczas Gali już po raz trzynasty zostaną wręczone Perły Honorowe dla wybitnych postaci w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych.

W ten sposób, co roku nagradzane są niekwestionowane autorytety w tych dziedzinach, a laureaci osobiście odbierają wyróżnienie podczas Gali.

Podczas wydarzenia przyznawane są również nagrody Progress – Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytutów naukowych oraz osobistości ze świata nauki.

 

Gala odbędzie się 11 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie. W części artystycznej wystąpi Włodek Pawlik (jedyny Polak, który jest laureatem nagrody Grammy). Jego koncert poświęcony będzie twórczości wybitnego twórcy – Stanisława Moniuszki. Patronat honorowy nad Galą objęli: Marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Ardanowski, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Szmidt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

 

„Polish Market” to anglojęzyczny magazyn ekonomiczny, który od 1996 roku na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę na całym świecie. W roku 2002 Krystyna Woźniak-Trzosek zainicjowała trwającą do dziś współpracę miesięcznika z naukowcami. Jej owocem są stałe badania nad kondycją polskich przedsiębiorstw, publikowane w postaci corocznego Rankingu oraz Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Każdego roku podczas uroczystości wręczane są statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /JUZ/ 5.12.2018