Jerzy Mosoń: 10 największych bitew Wojska Polskiego

15 sierpnia jest Święto Wojska Polskiego – jednego z najwybitniejszych w historii świata.

Oto potwierdzenie w postaci 10 największych bitew uszeregowanych wedle własnego uznania:


10. Obrona Jasnej Góry (1655), słynne odparcie szwedzkiego ataku na klasztor, od którego zaczęła się kontrofensywa Polaków.

9. Bitwa pod Beresteczkiem (1651), zwycięstwo wojsk Jana Kazimierza nad armią tatarsko-kozacką, w jednym z największych starć jakie rozegrały się w XVIII wieku,


8. Bitwa pod Kircholmem (1605), wycięcie trzykrotnie liczniejszych wojsk szwedzkich,


7. Bitwa pod Pskowem (1581-1582) – efektowne zwycięstwo króla Stefana Batorego i zajęcie Inflant,


6. Bitwa pod Kutyszczami (1660), polska husaria rozgromiła 25-krotnie silniejsze oddziały rosyjsko-kozackie,


5. Bitwa pod Kłuszynem (1610) – polska kawaleria starła w proch 18-krotnie większą armię rosyjską, następnie Polacy osadzili na moskiewskim tronie własnego, zależnego cara,

4. Bitwa pod Chocimiem (1621) – Polacy zwyciężyli pomimo 16-krotnej przewagi Turków,

3. Odsiecz wiedeńska (1683), polski król Jan III Sobieski na czele skromnych polskich wojsk powstrzymał najazd turecki, broniąc Europę przez islamizacją,

2. Bitwa pod Grunwaldem (1410) – wojska polskie, litewskie i ruskie pokonały rycerzy zakonu, żyjących z wojowania w imię Pana i budzących trwogę w całej Europie,

1. Bitwa warszawska (1920) – jedna z najważniejszych bitew w historii świata; dzięki zwycięstwu polskich żołnierzy widmo komunizmu udało się odsunąć o ćwierć wieku.

Agencja Informacyjna

 

Jerzy Mosoń Opinie, Agencja Informacyjna, 14.08.2018

 

Ilustracja: Jan Matejko ” Jan III Sobieski wysyła wiadomość o zwycięstwie papieżowi Innocentemu XI”  – http://quantaoflight.wordpress.com/2011/11/13/sobieski-pod-wiedniem/, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18213956