Drzewa łączą ludzi

 

Co roku wyrasta 5.000.000.000 miliardów nowych drzew. W tym czasie przez ludzi wycinanych i niszczonych jest 15.000.000.000. Oznacza to, że każdego roku jest o 10.000.000.000 drzew mniej. Drzewom ludzie zawdzięczają tlen i warunki atmosferyczne. Dlatego tak cenne są akcje takie jak „Drzewa łączą ludzi”.

Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w maju 2022 r odbyła się akcja sadzenia drzew pod hasłem „Drzewa łącza ludzi.” Uczestniczyli w niej uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile oraz liczni goście, wśród nich Marta Kubiak – Poseł na Sejm i Eligiusz Komarowski – starosta pilski.

„Łączą nas drzewa i łączy nas wspólna troska o lasy”. – Uważa Marta Kubiak – Poseł na Sejm z 38 okręgu wyborczego. – „Za nami kolejna wspaniała akcja, która łączy pokolenia. Drzewa i lasy, to nasz skarb Narodowy. Dlatego wspólne sadzenie drzew to piękny przykład, jaki możemy wskazać młodszym. Można by długo się mówić o polskiej gospodarce leśnej, która jest jedną z najlepszych na świecie. Mamy z czego być dumni, gdyż powierzchnia lasów Polsce od czasu II Wojny Światowej zwiększyła się z 20,8 proc. do około 30. Warto też wspomnieć, że tylko jeden hektar lasu, w odpowiednim wieku, potrafi pochłonąć 20 ton CO2 rocznie – kluczem są tu słowa „odpowiedni wiek”. – Objaśnia Marta Kubiak – Poseł na Sejm z 38 okręgu wyborczego, która uczestniczyła w akcji „Drzewa łączą ludzi”.

„Sadzenie drzew to wyraz troski o środowisko i przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, która jednoczy Polaków, bez względu na wiek i poglądy.” – Eligiusz Komarowski – starosta pilski. – „Drzewka sadziły dzieci, leśnicy, policjanci, samorządowcy, politycy. Razem wykonaliśmy przyjazny gest dla środowiska i wspólnymi siłami posadziliśmy sadzonki sosny. To było ciekawe i bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Szczególne brawa kieruję do uczniów, dla których taka akcja była znakomitą lekcją przyrody, a przy okazji zażyli ruchu na świeżym powietrzu – mówi Eligiusz Komarowski – starosta pilski, uczestniczacy w akcji „Drzewa łączą ludzi”.

Sadzenie drzewek to już kolejna akcja przyjazna środowisku realizowana przez leśników z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W 2021 roku na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile posadzono 26.000.000 młodych drzew, na powierzchni 3.200 ha. Najwięcej posadzono młodych sosen, buków, dębów, grabów i klonów.

W 2021 roku Powiat Pilski dołączył do akcji zakładania łąk kwietnych w Pile, wspólnie realizuje także dwa projekty Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim, w ramach których rozbudowane zostały ośrodki edukacji ekologicznej w Nadleśnictwach Zdrojowa Góra i Kaczory, powstało Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile oraz ścieżki edukacyjne poświęcone ochronie środowiska.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 6.05.2022