83 lata od wybuchu II wojny światowej

II wojna światowa była największą wojną w historii. 1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie, bez wypowiadania wojny, przekroczyły polskie granice  niemal na całej długości. Trwająca niemal 6 lat  wojna przyniosła ogromne straty, nie tylko społeczne, ale również gospodarze i kulturowe.

II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku a zakończyła się 2 września 1945. Walki toczyły się niemal w całej Europie, we wschodniej i południowo-wschodniej Azji, północnej Afryce, części Bliskiego Wschodu i na wszystkich oceanach, a częściowo także w Arktyce i Ameryce Północnej.

Trwający 6 lat konflikt zbrojny spowodował ogromne straty społeczne, gospodarcze i kulturowe. II wojna światowa, w przeciwieństwie do wcześniejszych wojen, pochłonęła znacznie więcej cywilów niż wojskowych, całkowicie odmieniając obraz społeczeństwa. Liczba kobiet znacznie przewyższyła liczbę mężczyzn. Ogromne straty w ludności były spowodowane nie tylko przez same walki, ale także przez akcje ludobójcze i bombardowania. Szacuje się , że w wyniku II wojny światowej śmierć poniosło około 20 000 000 – 25 000 000 żołnierzy oraz 30 000 000 cywilów, a liczby te nie wliczają ofiar chorób i głodu związanych z wojną. Wielu ludzi zostało okaleczonych i rannych. Eksperymenty medyczne przeprowadzane w obozach koncentracyjnych, niedożywienie oraz choroby również doprowadziły wiele osób do inwalidztwa. Wojna miała także wpływ na zdrowie psychiczne społeczeństw. Osadzeni, którzy przeżyli koszmar obozów koncentracyjnych, niejednokrotnie padali ofiarami tzw. syndromu KZ. Skrót ten pochodzi od niemieckiego określenia obozu koncentracyjnego, a sam syndrom polegał na trudnościach w dostosowaniu się do życia w normalnych warunkach, znalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie i problemach z przywróceniem równowagi psychicznej.

II wojna światowa spowodowała także trwałe zmiany etniczne. W trakcie wojny nastąpiła depolonizacja Kresów. W wyniku eksterminacji europejskich Żydów ich liczba zmniejszyła się o 80 proc. Po zakończeniu wojny na ziemiach polskich przetrwało ich zaledwie 80 000. Konsekwencje społeczne występowały także po zakończeniu wojny. Około 2 000 000 Polaków przesiedlono z terenów włączonych do ZSRR na tzw. Ziemie Odzyskane. Z terenów włączonych do Polski przesiedlono 3 500 000 Niemców. Zmieniła się również struktura społeczna. Zmniejszyły się różnice oraz rozbicie tradycyjnych więzi społecznych. Trwająca od XIV wieku wielokulturowość Polski została zlikwidowana i Polska stała się państwem jednolitym narodowościowo.

II wojna światowa miała także swoje konsekwencje kulturowe. W czasie trwania konfliktu zrabowano lub zniszczono wiele dóbr kultury takich jak dział sztuki, zabytki czy książki. W wyniku bombardowań zniszczono wiele miast, jak na przykład Warszawa, które odbudowywano po wojnie już w inne postaci. W trakcie wojny nastąpiła również faktyczna likwidacja trwającej 1 000 lat kultury żydowskiej w Europie.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 24.08.2021