O Laur Posła Prawdy - konkurs literacki

Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy” po raz 10.

Agencja Informacyjna: Ogłoszono X Ogólnopolski Konkurs Literacki “O Laur Posła Prawdy”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy napiszą utwór inspirowany twórczością Aleksandra Świętochowskiego,

O Laur Posła Prawdy - konkurs literacki

Nasza “Prawda”

Najbardziej znanym czasopismem o tytule „Prawda” jest propagandowa gazeta w Rosji, specjalizująca się w manipulacjach. Jest ona skrajnym przeciwieństwem periodyku „Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki”, którego wydawcą i redaktorem był Aleksander Świętochowski. Czasopismo ukazywało się w latach 1881–1915 w Warszawie. Pisarz zajmował się tym do 1902 r. Do tej tradycji nawiązuje Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy”.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie – Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i Związek Literatów na Mazowszu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy”.

Kim był Aleksander Świętochowski

Aleksander Świętochowski – czołowy ideolog epoki pozytywizmu, pisarz, publicysta, filozof, historyk, aforysta, krytyk, publicysta polityczny i  działacz społeczny. Używał pseudonimów m. in.: „Władysław Okoński”, „Poseł Prawdy”, „O.Remus”, „Oremus”, „Liber”, „Gezyasz”, „Nauczyciel”.

Aleksander Świętochowski – twórczość

W twórczości literackiej Aleksandra Świętochowskiego główne miejsce zajmują dramaty: poruszająca problematykę filozoficzno-moralną trylogia |Dusze nieśmiertelne” (1876–1989) oraz dramat historiozoficzny Duchy (cz. 1–6 „Prawda” 1895–1909), w którym pisarz wyraża pogląd, że postęp w ewolucyjnym rozwoju ludzkości dokonuje się za sprawą szlachetnych, osamotnionych w walce jednostek. Cenną częścią spuścizny twórczości Aleksandra Świętochowskiego jest jego realistyczna nowelistyka (m.in. „Chawa”, „Rubin” z cyklu „O Życie” 1879 r.). 

W dorobku pisarskim Aleksandra Świętochowskiego znajdują się prace, dotyczące genezy moralności („O powstaniu moralności” 1877 r., „Źródła moralności” 1912 r.), prace z zakresu historii idei (Utopia w rozwoju historycznym 1910 r.), a także pionierska „Historia chłopów polskich w zarysie” (t. 1–2 1925–28) oraz „Genealogia teraźniejszości” (1936 r. ) — paszkwil na współczesną umysłowość pololską i stosunki w obozie rządzącym państwem; „Pisma” (t. 1–8 1908–09), „Nowele i opowiadania” (1965 r.), „Wspomnienia” (1966 r.), „Wybór pism krytycznoliterackich” (1973 r.), wybór felietonów „Liberum veto” (t. 1–2 1976 r.).

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy” FAQ

Jakie są cele konkursu: X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”?

Celami o Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” są
– przypomnienie i promocja twórczości Aleksandra Świętochowskiego – wybitnego pozytywisty polskiego, który w Gołotczyźnie pod Ciechanowem żył, tworzył, zmarł i spoczywa na pobliskim cmentarzu w Sońsku
– konfrontacja twórczości literackiej
– integracja środowisk literackich
– prezentacja Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie

Gdzie można przeczytać utwory Aleksandra Świętochowskiego, które będą inspiracją dla utworów konkursowych?

Wybrane utwory Aleksandra Świętochowskiego można znaleźć na stronie wolnelektury.pl

Jakie są kategorie wiekowe dla uczestników X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”?

X Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła Prawdy odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
I (dla młodzieży w wieku 16-21 lat)
II (dla autorów powyżej 21 lat)
X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy Konkurs mogą brać udział zarówno osoby niezrzeszone jak i będące członkami związków twórczych, z Polski i z zagranicy, piszących w języku polskim.

Jakie są warunki uczestnictwa w X Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy”?

Warunkiem uczestnictwa Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Laur Posła Prawdy” jest nadesłanie do niedzieli 19 maja 2024 r. (ostateczna data przesłania), z dopiskiem „O Laur Posła Prawdy” i „kategorii I lub II”, na adres Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie ul. Świętochowskiego 16, 06-430 Gołotczyzna, jednego utworu (opowiadanie, nowela, esej) o objętości do 5 stron standardowego maszynopisu, inspirowanego twórczością Aleksandra Świętochowskiego, nigdzie wcześniej nie publikowanego i nie nagradzanego, w trzech egzemplarzach, wyłącznie w postaci wydruku komputerowego lub maszynopisu,(nie będą oceniane prace w rękopisie), wraz z wypełnionym załącznikiem.
Każdy utwór należy opatrzyć godłem, dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres i telefon kontaktowy i podpisaną zgodą (Załącznik).

Gdzie znajduje się więcej informacji o konkursie?

Więcej szczegółów na temat Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” oraz treść załącznika do porania znajdują się pod linkiem: https://muzeumciechanow.pl/x-ogolnopolski-konkurs-literacki-o-laur-posla-prawdy/

Jak będą przebiegać prace nad rozstrzygnięciem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”?

Prace konkursowe w dwóch kategoriach: I i II oceniać będzie, powołane przez organizatorów, Jury, w skład którego wejdą uznani poeci i krytycy literaccy. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez organizatorów i sponsorów. O wynikach zostaną poinformowane tylko osoby nagrodzone. Organizatorzy nie wysyłają nagród. Nagrody nie odebrane osobiście przez osoby nagrodzone przechodzą na rzecz organizatorów.

Kiedy i gdzie nastąpi ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”?

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”, uhonorowanie laureatów oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi w środę 12 czerwca 2024 r., podczas XXXV Wiosny Literatury – w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i kosztów przejazdu.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do druku wybranych utworów w pokonkursowym tomie literackim oraz do cytowania ich w mediach, bez dodatkowej zgody na  nieodpłatną publikację.

Kto jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy”?

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” są: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Oddział w Gołotczyźnie i Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Kultura, /Dec/ 17.02.2024