WIERSZ ROKU 2018

21 marca jest obchodzony Światowy Dzień Poezji. To data wyznaczona przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Z tej okazji w Polsce ogłaszany jest WIERSZ ROKU, wyłaniany w drodze konkursu.

 

Na świecie każdego dnia powstaje mnóstwo tekstów literackich. W zależności od tematyki, jakości i sposobu promocji utwory te znajdują  większe lub mniejsze grono odbiorców. Przeciętnemu, zagonionemu czytelnikowi trudno rozeznać się w takiej ilości propozycji. Aby pomóc zainteresowanym znaleźć, w tym gąszczu, interesujący i wartościowy utwór postanowiono zorganizować Konkurs WIERSZ ROKU, który będzie wskazywać teksty zasługujące na szczególna uwagę.

Wszyscy czytelnicy, do 28 lutego 2018 roku, mogą zgłaszać propozycje utworów, wraz z uzasadnieniem, do nagrody WIERSZ ROKU.

Organizatorzy poszukują testów o szczególnych walorach artystycznych, odnoszących się do wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Ze zgłoszonych propozycji Kapituła Nagrody wybierze WIERSZ ROKU. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Dniu Światowego Dnia Poezji czyli 21 marca 2018 roku. Nagroda ma charakter honorowy.

Z mojej obserwacji wynika, że z okazji Światowego Dnia Poezji uwaga mediów i czytelników skierowana jest na poetów.” – Mówi Miłosz Kamil Manasterski – Prezes Związku Pisarzy Katolickich. – „Wydaje  się, że jest to błędne założenie, albowiem bohaterami tego święta są wiersze, a nie ich autorzy. Dlatego właśnie zrodziła się idea konkursu WIERSZ ROKU, aby przynajmniej częściowo przekierować uwagę na meritum Światowego Dnia Poezji czyli wiersze.”

Organizatorem konkursu WIERSZ ROKU jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.

Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona przez system komunistyczny PRL po II wojnie światowej. Obecnie Związek stara się odtworzyć historię przedwojennego Związku. Jednocześnie zajmuje się promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Jednym z przejawów tej działalności jest przyznawanie tytułu WIERSZ ROKU utworowi literackiemu o szczególnych walorach artystycznych. W planach jest organizacja Festiwalu Literatury Chrześcijańskiej.

W ubiegłym roku Kapitału konkursu za WIERSZ ROKU 2017 uznała poemat „Corrida”, którego autorem jest Juliusz Erazm Bolek.

Wiersz oparty jest na tragicznych losach Poety Grzegorza Przemyka i Jego matki, również Poetki, Barbary Sadowskiej, znanej z walki o wolnością z komunistycznym systemem PRL. Syn został zamordowany przez milicjantów, wykonujących polityczne dyspozycje swoich mocodawców ulokowanych w komunistycznych władzach PRL. Dostali oni zadanie tak skatować nastolatka, „aby nie było śladów”. Miało to przekonać matkę aby zaprzestała angażować się politycznie. Mimo, że udało się ustalić precyzyjnie personalia oprawców, nigdy, przez ponad 30 lat, nie doszło, nawet po zakończeniu dyktatury, do wymierzenia im zasłużonej kary za ich bestialski czyn.

Juliusz Erazm Bolek w poemacie „Corrida” dokonał głębokiego rozrachunku z całą sprawą dotyczącą mordu Grzegorza Przemyka, tuszowaniem sprawy i całym procesem dochodzenia prawdy. Poeta nadał swojemu utworowi bardziej uniwersalne przesłanie. Ukazał okrutną i cyniczną walkę Zła z Dobrem. Przedstawił nikczemność bestii, działających na polecenia Szatana, które nie cofną się przed żadnym odrażającym czynem. Ten motyw niekończącego się konfliktu Dobra i Zła sprawia, że poemat „Corrida” może być doskonale zrozumiany przez Czytelników na całym świecie.