Rzecznik MŚP apeluje o zrównanie zasad zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, wystosował list do Premiera Mateusza Morawieckiego. Apeluje w nim o zastosowanie takiego samego modelu wsparcia w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą. Pozwoli to a uzyskanie pomocy przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wysokości obrotów.

W swoim liście Adam Abramowicz wskazuje na słuszność reakcji Rządu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, jednocześnie przypominając, że dla licznych sektorów gospodarki ma ona negatywne skutki.

  Niestety ich skutkiem ubocznym jest paraliż licznych sektorów gospodarki, który wielu przedsiębiorców pozbawia znacznej części albo całkowicie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji pokrywanie bieżących kosztów staje się niezwykle trudne, a często zupełnie niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza tych kosztów, których wysokość nie zależy od poziomu osiąganego przychodu. Do tej kategorii należą przede wszystkim składki na ZUS za przedsiębiorców. – napisał Adam Abramowicz w liście do Prezesa Rady Ministrów.

W swoim liście Rzecznik MŚP informuje, że przedsiębiorcy doceniają starania podjęte przez Rząd oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Złagodzenie skutków epidemii jest niezwykle ważne i wszelkie podejmowane w tej kwestii działania są słuszne, jednak według przedsiębiorców – niewystarczające. Skierowanie ich jedynie do mikroprzedsiębiorców, których przychód w lutym maksymalnie osiągnął trzykrotność prognozowanego średniego wynagrodzenia w 2020 roku, czyli około 15 600 zł, pozwoli uzyskać pomoc głównie firmom jednoosobowym luz z jednym czy dwoma pracownikami.

        Niezwykle ważne jest, aby wsparcie mogli otrzymać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na wysokość obrotów. W narodowym interesie leży bowiem utrzymanie na rynku firm zatrudniających wielu pracowników. Gwałtowny i  skokowy wzrost bezrobocia byłby dla Polaków niezwykle bolesny. – napisał Adam Abramowicz. – Taką właśnie powszechną, skierowaną do wszystkich,  pomoc zaproponował  Prezydent Andrzej Duda dla rolników. Rolnictwo w Polsce jest już bardzo rozwiniętą gałęzią gospodarki, a rolnicy są w zasadzie przedsiębiorcami branży rolnej, zatrudniającymi często wielu pracowników i osiągającymi duże obroty. System pomocy przewidziany dla tej grupy społecznej przez Prezydenta jest prosty, niesformalizowany i adekwatny do wyjątkowej sytuacji.Zwracam się więc do Pana Premiera z prośbą o zastosowanie tego samego mechanizmu pomocy dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.”

Zdaniem Rzecznika MŚP wykorzystanie tego samego modelu pomocy dla osób prowadzących działalność gospodarczą rolniczą oraz pozarolniczą będzie sprawiedliwe społecznie. Będzie także rozwiązaniem prostym i szybkim do wdrożenia.

Jak wynika z listu, przy deklarowanym wsparciu 212 mld zł, szacowany na 4 mld zł skutek budżetowy nie wydaje się być nadmierny. Wsparcie będzie miało fundamentalne znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstw. Pozwoli też na utrzymanie wielu miejsc pracy, a tym samym będzie miało decydujący wpływ na szybkość wyjścia  z kryzysu spowodowanego pandemią.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /now/26.03.2020 r.

Fot. główna – rzecznikmsp.gov.pl.