Podpis elektroniczny zamiast notarialnego poświadczenia

Zbywanie udziałów w spółkach wymaga konieczności stawienia się przed notariuszem, co utrudnia obrót gospodarczy. Negatywnie wpływa także na rozwój internetowych platform crowdfundingowych. Złożony przez Fundację Polska Przyszłości – Instytut Libertatis oraz Kancelarię Gawroński & Partners postulat odmianę ma ułatwić zbywanie udziałów przy wykorzystaniu podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

12 maja 2020 roku Fundacja Polska Przyszłości – Instytut Libertatis oraz Kancelaria Gawroński & Partners wspólnie złożyli postulat o zmianę kodeksu spółek handlowych. Proprzedsiębiorcza zmiana miałaby nastąpić w ramach konsultacji prowadzonych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dotyczy ona artykułu 180 § 1 kodeksu spółek handlowych i dopuszczeniu zbywania udziałów w spółkach z o.o. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Obecnie artykuł 180 § 1 ksh wymaga zachowania formy pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Proponowane przez Fundację oraz Kancelarią rozwiązanie, według jego autorów, jest w stanie zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego z notarialnie poświadczonym podpisem. Postulujący wskazują także, że wprowadzenie formy pisemnej poświadczonej notarialnym podpisem miało miejsce w 2000 roku i chodziło głównie o zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. W ciągu 20 lat zaistniały dodatkowe formy, które pozwalają ustalić kwestie bez opuszczania domu i bez udziału notariusza. Postulowane formy ustawodawca wprowadził już w wielu innych czynnościach. Są one powszechne i pozwalają bezpiecznie weryfikować dane. Wynika z tego, że nie ma przeszkód , by wprowadzić je również w sytuacji zbywania udziałów.

– Nie tak dawno temu szeroko omawiany był pomysł wykorzystania ePUAP, czyli podpisu zaufanego, do przeprowadzenia głosowania w wyborach prezydenckich w związku z pandemią COVID-19. Nie widzimy powodu, aby nie wykorzystać tej i pozostałych dwóch postulowanych form w celu ułatwienia życia przedsiębiorcom. Prostsze formalności oznaczają oszczędność czasu i energii, które można spożytkować na budowanie wartości przedsiębiorstwa – mówi Stanisław Wojtera, prezes Fundacji Polska Przyszłości – Instytut Libertatis.

Proponowana nowelizacja może przynieść wiele korzyści. Między innymi Wymień utrzymanie swobodnego przepływu kapitału oraz obrotu prawnego gospodarczego udziałami w spółkach z o.o. szczególnie zdrowie pandemii. Dodatkowo korzyścią będzie też oszczędność czasu w środków finansowych związanych z wizytą u notariusza i ułatwienie obrotu udziałami między osobami w różnych lokalizacjach.

– Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Dopuszczenie elektronicznych form zbywania udziałów daje wiele korzyści dla przedsiębiorców. Po prostu eliminuje zbędne formalności. Na zmianie może szczególnie skorzystać rynek crowdfundingu. Konieczność stawienia się przed notariuszem utrudnia obrót gospodarczy, w tym rozwój internetowych platform crowdfundingowych. Jestem przekonany, że łatwość dokonywania inwestycji bez wychodzenia z domu pomoże w rozwoju tej branży, między innymi poprzez otwarcie jej na inwestorów zza granicy – dodaje adwokat Piotr Biernatowski, partner w Kancelarii Gawroński & Partners.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 25.05.2020