Nieznane losy Polaków

 

Wolna Polska to temat przewodni XIII Festiwal Polonijnego „Losy Polaków”. W trakcie wydarzenia będzie można zobaczyć profesjonalne i amatorskie dzieła multimedialne z zakresu: filmu, telewizji, radia, internetu.

Celem Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków” jest promocja polskiej historii, kultury, tradycji wśród odbiorców krajowych, a także wśród środowisk polonijnych w świecie.

Wydarzenie ma za zadanie nawiązanie lub zacieśnienie kontaktów Polaków mieszkających za granicą z Macierzą, promocję laureatów Festiwalu, wyszukiwanie i wspieranie wśród Polonii talentów z różnych dziedzin sztuki oraz wzmocnienie patriotyzmu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poprzez multimedialne prezentację wzorów i autorytetów.

Organizatorzy pragną wyszukiwać wśród Polonii osób, które odniosły sukces w dziedzinie kultury, nauki, biznesu i zajmować się popularyzacją.

Jury XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków 2018” pod przewodnictwem Pawła Woldana – reżysera filmowego i telewizyjnego, oceniało 106 nadesłanych prac festiwalowych – filmów i programów telewizyjnych, programów radiowych, programów multimedialnych oraz portali internetowych ukazujących życie Polaków w ponad 20 krajach świata m. in. w Afganistanie, Australii, Białorusi, Filipinach, Francji, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie, Kazachstanie, Litwie, Meksyku, Niemczech, Rosji, RPA, Szwecji. USA, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Pierwsze Polonijne Przeglądy Multimedialne (Audiowizualne) odbywały się w Warszawie ramach powstałego w roku 1986 Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalanów” (obecnie „KSF Niepokalana”) organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Filmowe KSF w Klasztorze Niepokalanów przy wsparciu Fundacji Polska – Europa – Polonia. Stowarzyszenia Wspólnota Polska i TVP Polonia.

W roku 2005 Nagrodę Główną dla filmu z Australii ufundował śp. Lech Kaczyński jako Prezydent m.st. Warszawy.

Patronat Osobisty nad Festiwalem do roku 2010 sprawował śp. Ryszard Kaczorowski – prezydent RP na Uchodźstwie, a także jego małżonka – Karolina Kaczorowska. Od roku 2016 Festiwal organizowany jest w Warszawie pod osobistym Patronatem Marszalka Senatu.

W Komitecie Honorowym XIII Polonijnego Festiwalu „Losy Polaków” sa miedzy innymi: Anna Maria Anders – senator, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu d/s Dialogu Międzynarodowego, Michał Dworczyk – sekretarz stanu, szef Kancelarii Premiera RP, Jan Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Kasprzyk – szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jacek Kurski – prezes Telewizji Polskiej SA, bp Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, Dominik Tarczyński – poseł na Sejm RP, Jan Maria Jackowski – senator RP, Jan Żaryn – senator RP, Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu, Dariusz Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ks. Stanisław Świerczyński (W. Brytania) – naczelny kapelan ZHP poza granicami Polski, Jerzy Czartoryski – prezes Stowarzyszenie Jedność Narodu – Kanada, Jan Cytowski (Kanada) – były przewodniczący Rady Polonii Świata, Andrzej Jaworski – b. poseł na Sejm RP, Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Piotr Łukasz Andrzejewski – adwokat, b. senator RP, Wiesław Jan Wysocki – profesor Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego. ks. infułat Ireneusz Skubiś – honorowy red. nacz. Tygodnika „Niedziela”.

Organizatorem XIII Festiwalu Polonijnego „Losy Polaków” jest Fundacja POLSKA – EUROPA – POLONIA.

Wspierają ją: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Fundacja 12 Gwiazd, Stowarzyszenie Polska Jedność Narodowa Ottawa (Kanada), Stowarzyszenie San Diego –Mazowsze (USA), Polski Salon Artystyczny San Diego (USA), Kościuszko Heritage Inc., Sydney (Australia), Ottoway Theatre, Polska Parafia , Adelajda (Australia), Signis Białoruś oraz Festiwal Magnificat. Festiwal Polonijny „Losy Polaków” rozpocznie się w sobotę 3 listopada br. od godz. 10.oo i potrwa do 4 listopada br.. w Centrum Prasowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /BEJ/ 30.10.2018