Listy zza chińskiego muru

 

Chińczycy przez wieki stawiali mur na granicy swojego państwa, aby odgrodzić się nim od obcych ludów. Dzisiaj robią wszystko, by po drodze do Europy żadnych murów nie było.

Poczta Polska podpisała z Pocztą Chińską porozumienie w sprawie kontynuacji współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren Europy za pomocą transportu drogą lądową.

– „Nasze doświadczenia z dotychczasowej współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren 32 krajów europejskich wskazują, że obydwaj narodowi operatorzy są rzetelnymi partnerami i chcą systematycznego zwiększania wolumenów obsługiwanych przez Pocztę Polską” – powiedział wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Poczta Polska zakłada, że dalsza współpraca z Pocztą Chińską stanie się istotnym elementem rozwoju systemu logistycznego oraz pozyskiwania know-how w relacjach z innymi krajami azjatyckimi.

Azja jest potencjalnym obszarem coraz większej aktywności Poczty Polskiej.

Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej to jeden z trzech filarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2018-2022. Celem spółki jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Europą i stworzenie hubu logistycznego dla między międzynarodowego eCommerce.

Umowa Poczty Polskiej i Poczty Chińskiej wpisuje się w strategi Nowego Jedwabnego Szlaku.

N0wy Jedwabny Szlak zwany ideą „jednego pasa i jednej drogi” to ogromny projekt infrastrukturalny zainicjowany przez Chiny, zmierzający do tworzenia wydajnych szlaków transportowych z Państwa Środka do Azji Centralnej, Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Składa się z części morskiej oraz lądowej, przebiegającej między innymi przez Polskę.

Więcej o Nowym Jedwabnym Szlaku pisaliśmy tutaj:

Jedwabny szlak coraz bliżej

Poczta Polska SA – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych. Firma rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę internetową – Envelo.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 09.04.2018