Kwartalnik NAPIS

Kwartalnik Kulturalny Napis – ambitny projekt dla młodych czytelników

 

Nowy „Kwartalnik Kulturalny »Napis«” będzie się starał zainteresować młodych ludzi literaturą współczesną pozostającą poza obiegiem komercyjnym.

12 grudnia br. zainaugurowana została działalność nowego „Kwartalnika Kulturalnego »Napis«. Liryka, Epika, Dramat”.  Wydawcą pisma jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne,  wspierane finansowo przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaplecze intelektualne pisma stanowią Rada Programowa oraz Warsztaty Herbertowskie i Biblioteka Pana Cogito.

Głównym celem nowego tytułu jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego.

Twórcom kwartalnika zależy również na inicjowaniu dyskusji wokół niekomercyjnych dzieł literatury i sztuki. W piśmie promowani będą autorzy wartościowych, ambitnych utworów literackich i innych dzieł kultury, a czytelnicy otrzymają narzędzia i materiały do interpretacji.

W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka, redaktor naczelny dr Józef Maria Ruszar, Przewodniczący Rady Programowej Prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski oraz redaktor serii prof. Wojciech Kudyba a całość prowadził Dyrektor – Redaktor Naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dr Daniel Cichy.

– Kwartalnik »Napis« jest częścią większego przedsięwzięcia. Ministerstwo Kultury odpowiadając na głosy środowisk literackich, podejmuje mecenat nad autorami, którym trudniej przebić się na rynku, a których wartość jest nie do przecenienia. To był ogromny wysiłek, by w tak krótkim czasie stworzyć publikacje tak wysokiej klasy, za co dziękuję twórcom – powiedziała na konferencji Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Misją ,,Kwartalnika Kulturalnego »Napis«’’  jest poszerzania kręgu czytelników zdolnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich oraz poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Pismu będą towarzyszyć publikacje książkowe w ramach Biblioteki Krytyki Literackiej Kwartalnika Napis. Będą to antologie opatrzone wstępami omawiającymi najnowszą twórczość poetów i prozaików ostatnio uwzględnionych przez MEN w podstawie programowej szkół średnich (m.in. Marka Nowakowskiego, Juliana Kornhausera, Janusza Szubera, Marcina Świetlickiego, Wiesława Myśliwskiego). W roku 2019 r. zaplanowano publikację 12 takich antologii.

Kwartalnik „Napis” oraz wydawane wraz z nim antologie będą bezpłatnie dostarczane do licealnych i uczelnianych bibliotek.

Ponadto ze względu na potrzeby środowisk akademickich zajmująca się interpretacją współczesnej poezji Biblioteka Pana Cogito zostanie wzbogacona o tematykę prozatorską i dramaturgiczną.

Kwartalnik Kulturalny »Napis« zaistnieje również na portalu, na którym znajdą się nowe teksty literackie, bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami oraz komentarze do wydarzeń literackich. W portalu znajdą się również materiały video, zdjęcia i nagrania audio. W ten sposób powstanie bezpłatna biblioteka elektroniczna zawierająca wartościowe dzieła (repozytorium tekstów literackich, krytycznoliterackich oraz multimedialnych).

• Będzie to przedsięwzięcie multimedialne. Jednym z elementów będą nagrane w formie video rozmowy z autorami w serii Ars Poetica, dające możliwość usłyszenia odpowiedzi, dlatego pisarz pisze tak, a nie inaczej, o co mu chodzi, a jaki sposób pokazuje życie współczesnego człowieka – powiedział redaktor naczelny dr Józef Maria Ruszar.

 

Kwartalnik Kulturalny »Napis« będzie proponował programy edukacyjne przeznaczone dla aktywnych nauczycieli licealnych, którzy chcieliby rozwijać czytelnictwo literatury współczesnej wśród swoich uczniów.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /EST/ 12.12.18