COP24 w Katowicach

 

COP24 to kryptonim 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w sprawie zmian klimatu. Skrót COP pochodzi od angielskich słów Conference of the Parties. Tym razem gospodarzem szczytu klimatycznego będą Katowice, które w tej sprawie wygrały rywalizację z Gdańskiem.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska jest po raz trzeci gospodarzem COP, wcześniej miało to miejsce w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

Teraz, w dniach 3 -14 grudnia 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się także: 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Przewiduje się, że w wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 30.000 osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

W trakcie COP24, planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego „Porozumienie paryskie” – pierwszej, w historii, globalnej umowy klimatycznej, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Przyjęty, w Katowicach, pakiet wdrażający ma umożliwić realizację umowy paryskiej w praktyce i tym samym wyznaczyć światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata. Porozumienie, które zacznie obowiązywać od 2020 r. mówi, że celem państw jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

 

– „Pełne i efektywne wdrożenie Porozumienia paryskiego jest nierozerwalnie związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ”  – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas 73. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. – ” Z tego względu globalne działania klimatyczne powinny łączyć wymiar gospodarczy, społeczny i ekologiczny, służąc jednoczesnemu zahamowaniu globalnego ocieplenia i likwidacji najważniejszych problemów współczesnego świata.

Pakiet implementacyjny, który ma być przyjęty w Katowicach, jest niezbędną podstawą działań podmiotów państwowych i pozapaństwowych, w tym międzynarodowych instytucji finansowych, sektora prywatnego, władz samorządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jedynie przepisy obowiązujące w długim terminie i zaakceptowane przez wszystkich aktorów, mogą być gwarantem przejrzystości, pewności prawa i trwałości reguł, niezbędnych dla realizacji podjętych zobowiązań i umocnienia ambicji globalnych.”

 

Aby zapewnić warunki do prowadzenia obrad tak dużej grupie uczestników w Katowicach zostanie wybudowane prawdziwe konferencyjne miasto, ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni. Nowa infrastruktura zmieni wygląd stolicy Górnego Śląska. Uczestnicy COP24 będą mieszkać nie tylko w Katowicach, ale w całej aglomeracji śląskiej, a nawet w Krakowie.

Aby wydarzenie mogło dojść do skutku 1 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację specustawy o w sprawie organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Dokument zakłada dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 127 mln zł. Nowelizacja przewiduje, że ta dotacja wyniesie maksymalnie 252 mln zł. Podstawowym punktem znowelizowanej specustawy jest podniesienie wydatków na organizację szczytu, a dokładniej wzrost liczby uczestników oraz zwiększeniem wymagań Sekretariatu Konwencji Klimatycznej dot. m.in. kwestii bezpieczeństwa. Szczyt będzie droższy, m.in. dlatego, że Polska będzie finansować pobyt niektórych delegacji w Polsce (których na to nie stać). Nowelizacja pozwala na wypłatę ekwiwalentów funkcjonariuszom policji, strażakom, SOR oraz żandarmerii wojskowej, którzy będą od 30 listopada do 15 grudnia br. zabezpieczać szczyt w Katowicach.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 28.09.18