40-lecie Solidarności Walczącej

Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia Solidarności Walczącej objęły m.in. debaty, prezentacje książek, złożenie kwiatów na miejscach pamięci, wręczenie „Medali 40-lecia Solidarności Walczącej” oraz odczytanie listu Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, do uczestników wydarzenia.

Solidarność Walcząca to polska antykomunistyczna organizacja podziemna, założona we Wrocławiu, przez Kornela Morawieckiego. Stało się to w czerwcu 1982 r., kilka miesięcy po tym jak gen. Wojciech Jaruzelski, we współpracy z grupą zaprzyjaźnionych komunistów, dokonali zamachu stanu, przy pomocy wojska ustanowili na terenie Polski „stan wojenny” i zdelegalizowali wszystkie organizacje, w tym Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Solidarność Walcząca była jedną z niepodległościowych organizacji niezależnych, wywodzących się z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Głównym celem było całkowite odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce suwerenności. Działalność podziemna Solidarności Walczącej to przede wszystkim szerokie propagowanie idei wolności, zwalczanie propagandy komunistycznej oraz przywrócenie w obiegu społecznym prawdziwych informacji historycznych. Patrioci realizowali to poprzez budowę silnej, wolnej od cenzury, struktury wydawniczej. Ponad to Solidarność Walcząca organizowała masowe demonstracje uliczne.

Oryginalne, niespotykane w innych ugrupowaniach podziemnych, cechy Solidarności Walczącej to fraktalna struktura organizacyjna, ograniczająca zagrożenia zewnętrzne, oraz systematyczne działania kontrwywiadowcze przeciwko Służbie Bezpieczeństwa, służące także innym organizacjom podziemnym. Finansowo Solidarność Walcząca wspierała się składkami sympatyków, również zagranicznych, a także sprzedażą kartek i znaczków, druków okolicznościowych oraz kaset magnetofonowych.

Solidarność Walcząca nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, z okresu II wojny światowej. Miała podobną przysięgę, własny sztandar i podziemną pocztę. Jej hasło brzmiało „Wolni i Solidarni”, a logo przedstawiało litery SW ułożone w znak kotwicy, symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej. Solidarność Walcząca współpracowała m.in. z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników (OKOR, Józef Teliga), Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności” (MRKS) oraz PPS-Rewolucja Demokratyczna.

Jubileusz 40-lecia Solidarności Walczącej uczczono w dniach 23–24 czerwca 2022r. w Sali Koncertowej Zarządu Portu Gdynia. Pierwszego dnia obchodów odbyły się debaty, dotyczące historii pisma Solidarności Walczącej, działalności wydawniczej organizacji oraz wspieraniu przez nią opozycji w krajach bloku sowieckiego. Przybliżono także sylwetkę Wasyla Stusa – wybitnego ukraińskiego poety, który zmarł, w niewyjaśnionych okolicznościach, w rosyjskim obozie pracy Perm-36 – jeden z najbardziej znanych w radzieckim Gułagu, w którym w latach 70. i 80. XX wieku, komunistyczne władze przetrzymywały wielu radzieckich dysydentów i opozycji politycznej. W następnej kolejności wręczono medale 40-lecia Solidarności Walczącej.

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, w trakcie której Dariusz Drelich – wojewoda pomorski wręczył odznaczenia państwowe – Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Odczytano także list Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Premier podkreślił w nim, że założona przez jego ojca, Kornela Morawieckiego, Solidarność Walcząca odwoływała się do polskiego umiłowania wolności, które przez 200 lat nie pozwalało zaprzestać walki o Polskę oraz, ze wyrastała z tego samego pnia co dziesięciomilionowy ruch oporu.

Drugi dzień gdyńskich obchodów rozpoczęła prezentacja książek: „Słownik Działaczy i Współpracowników Solidarności Walczącej” – praca zbiorowa pod redakcją Romana Zwiercana, „Ludzie od Kornela”, Artura Adamskiego, „Z dziejów Solidarności Walczącej i konspiracji niepodległościowej” Artura Adamskiego, „Kierunek” Kornela Morawieckiego, „Solidarność Walcząca. O niepodległość bez kompromisu” – Andrzeja Myca, Jędrzeja Lipskiego, Artura Adamskiego i Jarosława Wróblewskiego.

Później uczestnicy obchodów Jubileusz 40-lecia Solidarności Walczącej złożyli kwiaty na miejscach pamięci: pomniku Ofiar Grudnia 70 w Gdyni oraz pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Organizatorami jubileusz 40-lecia Solidarności Walczącej są: Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, Stowarzyszenie Solidarność Walcząca oraz Fundacja Wizja Rozwoju. Współorganizatorem części Obchodów odbywających się w Gdyni i w Warszawie jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jubileusz 40-lecia Solidarności Walczącej objęty został Patronatem Narodowym przez Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Patronatem Honorowym Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów. Obchody współfinansowane są ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wsparcie finansowe zapewnia Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Roman Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego – w ramach Funduszu Patriotycznego oraz Totalizator Sportowy i Węglokoks. Partnerem medialnym jest Gazeta Bankowa, wSieci Historii, Sieci, wgospodarce.pl

Agencja Informacyjna, Kultura, /DEC/ 25.06.2022