Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju

Podczas III Forum Wizja Rozwoju, które ma się odbyć w dniach 24-25 sierpnia 2020 roku w Gdyni zapowiedziano ogłoszenie Nagród Gospodarczych.

Forum Wizja Rozwoju należy do najważniejszych wydarzeń biznesowych w Polsce. Celem konferencji jest promocja polskich przedsiębiorstw, produktów i nowych rozwiązań gospodarczych. Organizatorzy III Forum Wizja Rozwoju spodziewają się udziału ponad 5.000 uczestników w tym przedstawicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw oraz twórców startupów.

W trakcie uroczystej Gali Forum Wizja Rozwoju, w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej, zostaną ogłoszone i wręczone Nagrody Gospodarcze. Mają one charakter honorowy. Główną ideą ich przyznawania jest promowanie polskich przedsiębiorstw „za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki.” Nagrody Gospodarcze przyznaje Kapituła spośród przedsiębiorstw wskazanych przez prawie 200 instytucji.

Nagrody Gospodarcze Forum Wizja Rozwoju są przyznawana w siedmiu kategoriach: społeczna odpowiedzialność biznesu (nagroda dla firm lub przedsiębiorców najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną), badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii (nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną), ekomobilność (nagroda dla firm wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie), e-gospodarka (nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne), start-up (nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie dłużej niż 2 lata), innowacyjność (nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata) i zarządzanie (dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonym przedsiębiorstwie).

Honorowy patronat nad III Forum Wizja Rozwoju objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który będzie również uczestniczył w pracach Forum. Przedsięwzięcie wspierają także Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem strategicznym konferencji jest KGHM Polska Miedź. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/28.04.2020 r.

Źródło fotografii: 2019.wizjarozwoju.pl