Tytuły Dobroczyńca Roku 2021 roku przyznane!

W 2021 roku tytuł „Dobroczyńca Roku” trafił aż do 10 przedsiębiorstw i fundacji korporacyjnych. Podczas gali w warszawskim Teatrze Capitol rozdano też trzy nagrody za działania w walce z pandemią korona wirusa SARS-CoV-2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Świat potrzebuje dobra. Każdy człowiek powinien być gotowy do pomocy tym, którzy jej potrzebują. Pomagając nie należy myśleć o własnej korzyści, ale o uczuciu radości, spełnienia i szczęścia, którym wypełni się serca: potrzebujących i przy okazji własne. Nawet odrobina dobra, życzliwości, współczucia czy zainteresowania okazana drugiemu człowiekowi może ulżyć w cierpieniu i rozpromieni choć na chwilę czyjeś smutne, szare życie. Nikt bowiem nie żyje dla siebie. Należy nauczyć się żyć też dla innych.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka.” – Zaznaczył kiedyś ksiądz Mieczysław Maliński – pisarz i publicysta.

Dziś działalność filantropijna jest bardzo popularna na całym świecie. Dobroczynność jest definiowana zarówno jako działalność osób, jak i organizacji. Cechuje się wspieraniem finansowym lub materialnym potrzebujących. Definicje słownikowe przewidują, że filantrop pomaga bezinteresownie, jedynie dlatego, że chce wspierać innych. Wsparcie nie zawsze opiera się na pomocy finansowej lub materialnej. Niejednokrotnie pomaga samo poświęcenie komuś uwagi i czasu.

Badania przeprowadzone w 2020 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wykazały, że Polacy uważają się za altruistów.

Gotowość do niesienia pomocy i poświęcenia się innym deklaruje aż 73 proc. Polaków. Konkretne przykłady niesienia pomocy wykazało natomiast 64 proc. badanych osób. Natomiast zdaniem 83 proc. respondentów wspólne działanie przynosi więcej korzyści, niż działanie w pojedynkę.

Na początku 2021 roku ruszyła XXIV edycja Konkursu „Dobroczyńca Roku”.

Na statuetkę szansę miały małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, realnie zaangażowane w projekty społeczne – począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania przedsiębiorców. Zorganizowało go Stowarzyszenie – Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce, będące pozarządową organizacją, która działa od 1998 roku. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwała firma EY – światowy lider rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz strategia i transakcje. Fundatorem Konkursu stał się Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

XXIV edycja Konkursu odbyła się pod hasłem „Bohaterowie społecznego zaangażowania”. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pokazała, jak bardzo potrzebni są ludzie, którzy angażują się społecznie.

– „Wydawałoby się, że w sytuacji kryzysowej, wywołanej pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, pomaganie innym nie będzie priorytetem dla przedsiębiorstw i menadżerów. Okazuje się jednak, że przedsiębiorstwa zareagowały bardzo szybko i w swojej pomocy były świetnie zorganizowane i bardzo hojne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy powstało wiele programów, akcji i inicjatyw – od pomocy finansowej dla szpitali, poprzez sieci wzajemnej pomocy, wielkie koalicje aż po platformy ułatwiające dzielenie się wiedzą i kompetencjami. Tym samym przedsiębiorstwa zaprezentowały sprawdzone i niebanalne pomysły na czas tak trudnych wyzwań i ujawniło się głębokie powiązanie przedsiębiorców i społeczeństwa.” – Zaznaczył Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W kategorii „Edukacja” nagrodę otrzymało Lenovo Technology, m. in. za wsparcie młodzieży z placówek opiekuńczo–wychowawczych, podopiecznych Fundacji Dobrych Inicjatyw. Spółka zaangażowała pracowników w akcję #PaczkaDlaSeniora i wsparła akcję Uniwersytetu Warszawskiego związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

W kategorii „Edukacja” druga nagroda powędrowała do Fundacji PKO Banku Polskiego, która przekazała prawie 1.000.000 złotych na rzecz stowarzyszenia Siemacha, dzięki czemu utworzono platformę online oferującą zajęcia edukacyjne, artystyczne oraz pomoc psychologiczną dla podopiecznych organizacji.

„Dobroczyńcą Roku” w kategorii „Ekologia” zostało Stu Ergo Hestia, organizujące od pięciu lat konkurs ekologiczny, który daje możliwość sfinansowania w gminach uzdrowiskowych nowoczesnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowo w 2020 Roku Stu Ergo Hestia przekazało 1.000.000 złotych na wyposażenie ratowników medycznych walczących z pandemią korona wirusa SARS-CoV-2.

Studio Reklamy Valdex zwyciężyło w kategorii „Rozwój Lokalny”. Nagrodę otrzymało za wrażliwość na potrzeby mieszkańców gminy Kluczbork i długoletnie działania związane ze społeczną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo regularnie finansuje akcje dobroczynne mieszkańców i druk materiałów reklamowych.

W kategorii „Pomoc Społeczna” tytuł „Dobroczyńca Roku” otrzymała przedsiębiorstwo Michała Szafrańskiego – autora bloga „Jak oszczędzać pieniądze”. Michał Szafrański jest też wykonawcą podcastów i autorem bestsellerowych książek. Od sześciu lat wspiera program „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej.

Również w kategorii „Pomoc Społeczna” nagroda powędrowała do Fundacji Biedronki, która działa od 2020 roku, a jej celem jest poprawa jakości życia osób starszych, dlatego w ramach przeciwdziałania ubóstwu, samotności i wykluczeniu społecznemu razem z Caritas uruchomiły program „Na codzienne zakupy”, akcję propagującą Kopertę Życia, projekt „Spełniamy marzenia”, a także lokalne projekty Caritas aktywizujące seniorów.

W kategorii „Sport” tytuł „Dobroczyńca Roku” otrzymało przedsiębiorstwo Ligihalowe.pl . Założyciele spółki otrzymali to wyróżnienie już po raz trzeci, ponieważ zawsze patrzą na swój biznes jako okazję do pomagania innym. Przedsiębiorstwo pomaga m. in. ciężko chorym dzieciom współpracując ze Stowarzyszeniem Zawsze Aktywni.

W kategorii „Sport” zwyciężyła też Fundacja 4F Pomaga, dzięki wspólnej akcji Fundacji z Federacją Funduszy Lokalnych „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy Ich Dzieciom” dzieci pracowników służb medycznych otrzymały tysiąc kart podarunkowych do sklepów 4F o wartości 500.000 złotych.

Tytuł w kategorii „Zdrowie” trafił do spółki Altair East. Przedsiębiorstwo od 2019 roku przekazała ponad 117.000 złotych ze sprzedaży produktów marki Starwax dla Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

W kategorii „Zdrowie” zwycięzcą zostało również Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. W 2020 roku asekiurator po raz szósty wsparła kampanię Movember Polska. Umożliwiła mężczyznom przeprowadzenie badań przesiewowych pod kątem nowotworów jąder i prostaty. Ich kampania została podczas pandemii rozszerzona o warsztaty i konsultacje dotyczące radzenia sobie z długotrwałym stresem i zamknięciem w domu oraz rozpoznawania symptomów zaburzeń wśród osób zmagających się z chorobą i członków ich rodzin.

W kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid–19” nagrody otrzymały dwie organizacje oraz koalicja przedsiębiorstw. Tytuł otrzymało Studio K2, które nie zmniejszyło społecznego zaangażowania w czasie epidemii, mimo mocno ograniczonej działalności. Dzięki nim powstały akcje #MuremZaGastro – zachęcająca innych przedsiębiorców do zamawiania posiłków z lokalnych restauracji – oraz #MuremZaKulturą, dzięki której zorganizowano transmitowany w telewizji koncert lokalnych zespołów, połączony ze zbiórką pieniędzy dla artystów.

Nagrodzona została też spółka Allegro.pl , która przeznaczyła na wsparcie organizacji społecznych i ochrony zdrowia blisko 7.000.000 złotych. Pomoc otrzymały również domy opieki społecznej i hospicja.

Specjalną nagrodę otrzymała też koalicja przedsiębiorców #POMAGAMYSZPITALOM, działająca na rzecz szpitali borykających się z brakiem środków ochrony osobistej, sprzętu, artykułów higienicznych i dezynfekujących. Aby pomóc stworzono platformę komunikacyjną https://pomagamyszpitalom.pl/ Za jej pośrednictwem oddziały szpitalne zgłaszają konkretne potrzeby, a firmy oferują swoje wsparcie.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /SYL/ 1.06.2021