Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

 

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności obchodzony jest 5 września. Celem święta jest wzmacnianie oraz zwiększanie odpowiedzialności społecznej. Dobroczynność, jako zjawisko wielowymiarowe, nie polega jedynie na materialnym wspieraniu potrzebujących, ale również na wolontariacie.

„Bardzo często pytają mnie, kiedy znikną głód i ubóstwo na świecie, a ja odpowiadam: Kiedy ty i ja zaczniemy się dzielić. Im więcej mamy, tym mniej dajemy; im mniej mamy, tym więcej możemy dać”.- Matka Teresa z Kalkuty.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  dnia 5 września 2012 roku. Data nie została wybrana przypadkowo. Dzień ten przypada w rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty, która była niezwykle zaangażowana w międzynarodową dobroczynność. Całe swoje życie i pracę poświęciła najsłabszym i najuboższym, inspirując do pomocy ludzi na całym świecie. Za swoją działalność Matka Teresa z Kalkuty otrzymała w 1979 roku Pokojową Nagrodę Nobla. Środki z nagrody także przeznaczyła na pomoc najuboższym. Jej inicjatywy sprawiły, że do dziś uważana jest za wzór dobroczynności i miłości do bliźnich.

Celem Międzynarodowego Dnia Dobroczynności jest zwiększenie społecznej odpowiedzialności wśród ludzi z całego świata oraz propagowanie poparcia społecznego dla celów charytatywnych. Dzień ma także uświadamiać, że nie tylko finansowe datki są środkiem pomocy potrzebującym. Dobroczynność polega również na ofiarowywaniu czasu, bezinteresownej życzliwości, trosce oraz zaangażowaniu w działalność społeczeństwa zarówno lokalnego jak i w innych rejonach świata. Wszystkie te inicjatywy powinny prowadzić do życia w harmonii oraz budowania bezpiecznej przyszłości całej ludności.

W Polsce pomagać można na wiele sposobów. Każdy może zaangażować się w dobroczynność pomagając potrzebującym indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji charytatywnych i wolontariackich, których w Polsce jest wiele. Najbardziej rozpoznawalne to Caritas Polska, Polska Akcja Humanitarna, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wiele innych fundacji i organizacji, które działają na nieco mniejszą skalę.

Dobroczynność , oraz zajmujące się nią organizacje, ma również wpływ na globalne projekty dotyczące przyszłości. W 2019 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych  przyjęła Agendę Działań 2030 z Addis Ababa. Program o precedensowym zakresie i znaczeniu definiuje model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Zgodnie z Agendą, wszelkie środki, ogromna wiedza, a także pomysłowość organizacji dobroczynnych będą miały nieoceniony wpływ na wdrażanie nowej Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju -2030.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dobroczynności obchodzony będzie w sobotę, 5 września 2020 roku. Jest on szczególny, ze względu na okoliczności. Czas pandemii pokazał jak wiele osób potrzebuje pomocy, nie tylko materialnej, ale przede wszystkim w drobnych codziennych czynnościach. Święto to dobry moment na zastanowienie się, jak można pomóc tym, którzy tego potrzebują, bowiem jak powiedział św. Jan Paweł II: „Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.”

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/3.09.2021