Prepersi zawsze gotowi na wszystko

 

Czy wiesz jak przygotować szpitalny zestaw awaryjny? Jak wydostać się z tonącego samochodu? Jak wezwać pomoc śmigłowca ratunkowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz na jedynym, unikatowym portalu www.gotowi.org, prowadzonym przez Fundację Gotowi.org.

 

Portal www.gotowi.org, oparty jest na idei amerykańskiej strony ready.gov stworzonej przez Federal Emergency Managment Agency. Stanowi on kompendium wiedzy o katastrofach i zagrożeniach, sposobach przygotowania siebie, swojej rodziny i swojego domu na sytuacje nagłe i awaryjne. Dodatkowo, w oparciu o zdarzenia w Polsce i na świecie, eksperci z różnych dziedzin bezpieczeństwa, w aktualnościach portalu, regularnie publikują konkretne porady jak poradzić sobie z zagrożeniami, być na nie przygotowanym, a po ustaniu zagrożenia jak najszybciej powrócić do normalnego życia.

 

Prowadzenie portalu www.gotowi.org oraz strony w mediach społecznościowych było jedynie początkiem kampanii społecznej. To było inspiracją do powołana Fundacja Gotowi.org. Fundacja realizuje swoją misję poprzez prowadzenie stałej kampanii informacyjno–edukacyjnej pod hasłem: „Bądźmy Gotowi, nie dajmy się!”. To jedyna i niespotykana jak dotąd w Polsce taka inicjatywa.

 

W efekcie podejmowanych przez fundację Gotowi.org działań oczekuje się, że nastąpi realne zwiększenie odporności społeczeństwa, poprawi się ogólna zdolność do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka.

Do tej pory Fundacja Gotowi.org zrealizowała kilka dużych, ogólnopolskich zadań. Pierwszym było uruchomienie unikatowego portalu informacyjnego www.gotowi.org. Drugim dużym zadaniem było zorganizowanie w szkołach w całej Polsce XXX Międzynarodowego Dnia Ograniczania Skutków Katastrof. Uczniowie kilku tysięcy szkół z całej Polski, po raz pierwszy mogli włączyć się w obchody tego Dnia. Cennym wsparciem okazała się współpraca z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. redukcji ryzyka zagrożeń. W 2021 roku planowana jest kolejna edycja tego Dnia.

 

Trzecim zrealizowanym zadaniem było „Narodowe Poradnictwo”. Do tej pory, w mediach społecznościowych opublikowano kilka części tego Poradnika – od bycia przygotowanym na pobyt w szpitalu, po skompletowanie domowej apteczki czy metody tworzenia zapasów. Post dotyczący Szpitalnego Zestawu Awaryjnego uzyskał ponad 227.000 wyświetleń w zaledwie 7 dni. Przedruki Poradnika ukazały się w dziennikach i tygodnikach w całej Polsce, dzięki temu przekaz dotarł do kolejnych setek tysięcy osób. Obecnie trwają prace nad wydaniem kompletnego poradnika Szpitalny Zestaw Awaryjny w formie książkowej.

 

Już dziś, staraniem Fundacji Gotowi.org została wydana broszura „Elementarz Bezpieczeństwa”. Opracowana według najlepszych praktyk, zawiera kompendium wiedzy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa niezbędnych w dzisiejszych czasach. Każdy członek rodziny powinien mieć własny egzemplarz broszury. Dzięki niewielkim rozmiarom można ją nosić zawsze przy sobie. Może być ona źródłem realnej pomocy w każdej krytycznej sytuacji. Broszurę można personalizować, na przykład dodając list Zarządu do pracowników lub ważne numery telefonów kluczowych osób w firmie. Broszurę można zamawiać przez portal www.gotowi.org/publikacje.

 

Budujmy razem społeczność ludzi gotowych na zagrożenia. Bądźmy gotowi, nie dajmy się!

 

Agnieszka Kordalewska jest prezesem Fundacji Gotowi.org. od 2014 r. W 1996 roku ukończyła studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. Przez kilka lat zajmowała stanowiska Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego, działających w różnych sektorach rynku.

 

Misją Fundacji Gotowi.org jest stworzenie stałej kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczności, w efekcie której nastąpi realne zwiększenie bezpieczeństwa każdego obywatela i poprawi się w stopniu znacznym jego zdolność do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka.

 

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna Opinie / Agnieszka Kordalewska / 31.03.2021