Dobra kondycja polskich przedsiębiorców wobec SARS-CoV-2

Naukowcy z 23 krajów na czele z profesorami Ute Stephan oraz Przemysławem Zbierowskim przeprowadzili międzynarodowe badania. Ponad 5.000 przedsiębiorców odpowiedziało  na pytania dotyczące wpływu pandemii i kryzysu na ich życie oraz na ich przedsiębiorstwa. W badaniu udział wzięli też polscy przedsiębiorcy, którzy na tle przedstawicieli z pozostałych państw wypadli bardzo korzystnie.

W okresie kwiecień-sierpień 2020 r. grupa badaczy z King’s College London oraz 22 innych uczelni na czele z profesorami Ute Stephan oraz Przemysławem Zbierowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadziła międzynarodowe badanie wśród przedsiębiorców. Grupa ponad 5.000 ankietowanych z 23 państw musiała odpowiedzieć na pytania dotyczące wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz towarzyszącego jej kryzysu na ich życie i biznes. Wśród badanych byli polscy przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby samozatrudnione.

Jak zaznaczył Profesor Przemysław Zbierowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w porównaniu z pozostałymi państwami, Polska wypadła w badaniu bardzo zadowalająco.

– „Można powiedzieć, że wyniki te są spodziewane i zgodne z danymi makroekonomicznym” – Wskazał prof. Przemysław Zbierowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Z danych przytaczanych w badaniu wynika, że 44 proc. polskich właścicieli przedsiębiorstw ma obawy związane z dalszym istnieniem swojego przedsiębiorstwa. W tym przypadku jest to wynik o 17 proc. niższy od średniej z 23 krajów, która wynosi 61 proc. Większość polskich badanych (64 proc.) stwierdziła też, że dotknął ich spadek przychodów. Jest to wynik zbliżony, ale wciąż niższy od średniej z 23 państw jaka wyniosła 75 proc. Ponadto tylko 18 proc. polskich właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw zmuszone było pożegnać podwładnych podczas gdy na świecie wskaźnik ten wyniósł 28 proc.

Z badań wynika także, że 87 proc. polskich przedsiębiorców chętnie sięgało po wsparcia finansowe przygotowane przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej, podczas gdy na świecie było to 62 proc..

Profesor Przemysław Zbierowski zwrócił jednocześnie uwagę, że nawet, mimo powyższych wskazań, Polacy nie tracą optymizmu. W ocenie eksperta państwowi przedsiębiorcy są wciąż pełni wigoru i weny twórczej, nie widać u nich również wzrostów niepokoju co stanowi o ich równowadze psychicznej. Podobnie jak z polskimi rezultatami tak i światowe wartości, które zostały wyżej przytoczone były dla prof. Przemysława Zbierowskiego mało zaskakujące. Wliczając w to fakt, że satysfakcja z życia na świecie w porównaniu z Polską spadła o 12 proc.

Zaskoczeniem dla badaczy okazały się różnorodne zachowania przedsiębiorców w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. I tak na przykład niektórzy przedsiębiorcy zajęli się dostosowywaniem swoich planów biznesowych do zaistniałej sytuacji.

Część pracodawców i samozatrudnionych uznała pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 za dobrą okazję do szybkiego rozwoju, celem wprowadzenia w życie narzędzi służących do komunikacji przez Internet. Inni postanowili obciąć łańcuchy dostaw na rzecz korzystania z lokalnych kontrahentów i klienteli. Byli i tacy przedsiębiorcy, którzy pandemiczną rzeczywistość wykorzystali jako dobry moment na rozmyślanie o biznesie i życiu.

„Efektem tego było często ograniczenie działalności gospodarczej do tego, co sprawia im największą satysfakcję” – Wskazał prof. Przemysław Zbierowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Eksperci byli pod wrażeniem wyników dotyczących trzech wskazań: odporności przedsiębiorców i ich umiejętności dostosowania się do nowej sytuacji oraz angażu w pomaganie potrzebującym w pandemii. W przypadku pierwszych dwóch wskazań badania mówią, że 68 proc. przedsiębiorców dokonało zmiany swoich planów biznesowych, podczas gdy 39 proc. ankietowanych wskazało, że sytuacja pandemiczna stworzyła biznesowe okazje. Wśród przedsiębiorców, których pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie oszczędziła 70 proc. zadeklarowało wzrost liczby etatów w momencie zakończenia pandemii.

Wyniki badań dotyczące zaangażowania w pomaganie potrzebującym w pandemii mówią, że aż 51 proc. przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw podarowało, będącym w potrzebie, własne produkty, towary lub usługi. 43 proc. badanych osobiście pomagało potrzebującym.

W badaniach udział wzięło dokładnie 5.206 przedsiębiorców, z czego 3.796 to właściciele lub menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw a 1.410 osoby samozatrudnione. Ankietowani pochodzili z takich państw jak: Australia, Ludowa Republika Bangladeszu, Bośnia i Hercegowina, Federacyjna Republika Brazylii, Kanada, Republika Chile, Chińska Republika Ludowa, Republika Kolumbii, Królestwo Danii, Republika Francuska, Federalna Republika Niemiec, republika Indii, Republika Włoska, Japonia, Nowa Zelandia, Królestwo Norwegii, Islamska Republika Pakistanu, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowacka, Królestwo Hiszpanii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, i Stany Zjednoczone Ameryki.

Według raportu wybrane państwa odpowiadają za ¾ światowego Produktu Krajowego Brutto, są również reprezentantami ponad połowy wszystkich ludzi na świecie.

Rekrutacja badanych opierała się na bazach danych przedsiębiorców, mediach społecznościowych oraz współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Badania przeprowadzane były dwutorowo. Podstawą była internetowa ankieta, którą musieli wypełnić wszyscy uczestnicy. W krajach takich jak: Rzeczpospolita Polska, Królestwo Hiszpanii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Szwecji, Republika Brazylii, Australia czy Nowa Zelandia, wprowadzono ponadto tzw. badania dziennikowe. Wymagały one od ankieterów codziennych rozmów telefonicznych z przedsiębiorcami, które przeprowadzano przez okres dwóch tygodni. Badania w Polsce prowadzono w dwóch turach – przed wystąpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trakcie jej trwania. Udział wzięło w nich 120 a następnie 88 przedsiębiorców.

Powyższe badania przeprowadzane przez prof. Przemysława Zbierowskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. Ute Stephan z King’s College London w okresie pandemii SARS-CoV-2 stanowią poszerzenie prowadzonych od kilku lat badań dotyczących dobrobytu przedsiębiorców i ich rodzin.

Prof. Przemysław Zbierowski – przedsiębiorca, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny.

Kierownik Kolegium Zarządzania Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor ponad 150 prac naukowych. Kierował kilkoma projektami badawczymi w zakresie przedsiębiorczości finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, a także Narodowe Centrum Nauki.  Laureat Stypendium Komisji Europejskiej Marii Curie- Skłodowskiej w 2018 roku.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /WAC/ 28.04.2021