Polska w G20

Polska w G20? Recesji nie było, gospodarka odrabia straty

Agencja Informacyjna: Polska w G20 – czy to w ogóle możliwe? Eksperci są zdania, że Polska już w przyszłym roku może dołączyć do 20 największych gospodarek świata. Wiele jednak zależy od sytuacji międzynarodowej i polityki gospodarczej rządu.Polska gospodarka odrabia straty: wzrost PKB w III kw. 2023 i prognozy na 2024

W trzecim kwartale 2023 roku, polska gospodarka wykazała oznaki ożywienia, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Po dwóch kwartałach negatywnych odczytów, PKB Polski wzrósł realnie o 0,4 proc. rok do roku, przekraczając prognozy ekonomistów, które wynosiły 0 proc.. Ta zmiana jest znacząca, szczególnie biorąc pod uwagę, że w poprzednich kwartałach Polska zmagania się z recesją, choć uniknęła „technicznej recesji”, zdefiniowanej jako dwa kolejne kwartały spadku realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB).

Analizując wpływ pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie, można zauważyć, że polska gospodarka od początku 2020 roku doświadczała znaczących wahnięć. Warto jednak zaznaczyć, że GUS dokonał rewizji danych kwartalnych, podnosząc wynik za II kwartał 2023 z -1,4 proc. do 0,3 proc., co wpłynęło na postrzeganie dynamiki wzrostu.

PKB powinien przyśpieszyć

Prognozy na przyszłość wskazują na kontynuację pozytywnego trendu. Minister rozwoju i technologii, Marlena Maląg, przewiduje, że wzrost PKB przyspieszy do około 2 proc. w IV kwartale 2023 roku, a w 2024 roku ma osiągnąć około 3 proc.. Prognozy S&P Global Ratings również są optymistyczne, przewidując wzrost gospodarczy dla Polski na 2024 rok na poziomie 3,1 proc.

Z kolei Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że realne PKB Polski wzrośnie o 0,4 proc. w 2023 roku, z powodu wysokiej inflacji w pierwszym półroczu i restrykcyjnej polityki monetarnej. W 2024 roku wzrost powinien odbić do 2,6 proc., a w 2025 roku wzrosnąć do 2,9 proc., wspierany przez odbicie konsumpcji i solidne inwestycje.

Polska w G20? Inflacja stanowi ciągle zagrożenie

Inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w tym roku o połowę, choć inflacja bazowa spada wolniej z powodu silnego rynku pracy. OECD zauważa ryzyka dla gospodarki Polski, w tym uporczywą inflację lub dodatkowe wydatki fiskalne oraz możliwą eskalację wojny na Ukrainie, które mogą obniżyć wzrost. Organizacja prognozuje inflację CPI na poziomie 11,8 proc. w 2023 roku, spadając do 4,7 proc. w 2024 roku i 3,7 proc. w 2025 roku.

Polska gospodarka stoi przed szeregiem wyzwań, ale również przed szansą na stabilny wzrost. Wymaga to jednak zarówno fiskalnej konsolidacji, jak i stopniowego poluzowywania polityki monetarnej. Deficyt finansów publicznych według OECD ma wynieść 5,2 proc. PKB w 2023 roku, a dług publiczny wzrośnie do 51,4 proc. PKB.

W obliczu tych prognoz, Polska wydaje się być na ścieżce odbudowy gospodarczej po covidowym boomie i kolejnych kryzysach. Oczekuje się, że nadchodzące lata przyniosą dalsze wzrosty i stabilizację gospodarczą.

Polska w G20

G20 – kluczowy element globalnej gospodarki i polityki

G20, czyli Grupa Dwudziestu, stanowi jeden z najważniejszych międzynarodowych forów gospodarczych i politycznych na świecie. Zrzesza największe gospodarki świata, które łącznie odpowiadają za ponad 80% globalnego PKB. Polska w G20 byłaby pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, co zapewniłoby jej pozycje regionalnego lidera.

Czym jest G20?

G20 została założona w 1999 roku jako forum dla rządów i banków centralnych z 19 krajów i Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest promowanie międzynarodowej współpracy finansowej i gospodarczej. G20 odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu kryzysami finansowymi, formułowaniu globalnej polityki gospodarczej oraz w promowaniu stabilności finansowej.

Państwa Członkowskie G20

Do G20 należą:

 1. Argentyna
 2. Australia
 3. Brazylia
 4. Kanada
 5. Chiny
 6. Francja
 7. Niemcy
 8. Indie
 9. Indonezja
 10. Włochy
 11. Japonia
 12. Meksyk
 13. Rosja
 14. Arabia Saudyjska
 15. Republika Południowej Afryki
 16. Korea Południowa
 17. Turcja
 18. Wielka Brytania
 19. Stany Zjednoczone
 20. Unia Europejska

Te państwa reprezentują szeroki zakres gospodarek, od rozwiniętych po rozwijające się, co pozwala na szerokie i zróżnicowane dyskusje na temat globalnych wyzwań gospodarczych.

Rola G20 na arenie międzynarodowej

G20 odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnej polityki ekonomicznej. Jej coroczne szczyty, na których liderzy państw członkowskich dyskutują o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych, przyciągają uwagę całego świata. G20 zajmuje się również ważnymi kwestiami, takimi jak zmiany klimatyczne, rozwój zrównoważony, walka z terroryzmem i współpraca międzynarodowa w zakresie podatków.

Polska w G20 stanie się graczem globalnej gospodarki

G20 jest nie tylko platformą do dyskusji, ale także ważnym narzędziem wpływającym na globalne trendy ekonomiczne. Decyzje podejmowane przez G20 mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla światowej gospodarki, handlu międzynarodowego oraz polityki monetarnej i fiskalnej.

G20, jako forum największych gospodarek świata, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu globalnej polityki gospodarczej i finansowej. Reprezentując różnorodne gospodarki, G20 przyczynia się do współpracy międzynarodowej i jest miejscem, gdzie podejmowane są decyzje mające wpływ na cały świat. Zrozumienie roli i znaczenia G20 jest kluczowe dla każdego, kto interesuje się globalną gospodarką i międzynarodowymi relacjami.

Polska w G20: poczucie siły i domu narodowej

– Dzisiaj jesteśmy 21 gospodarką świata, ale mam przekonanie, że Polacy w większości w ogóle tego nie czują – mówi Miłosz Manasterski, redaktor naczelny Agencji Informacyjnej. – Mamy skłonność do umniejszania samym sobie i pozycjonowanie naszego państwa gdzieś na najniższych szczeblach hierarchii. Mało kto ciągle wierzy, że Polska w G20 może być już za chwilę! Dołączenie do G20 byłoby przypieczętowaniem sukcesu transformacji gospodarczej. Ale mam nadzieję również, że dałoby Polakom więcej pewności siebie i dumy z Polski – mówi Miłosz Manasterski.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 4.12.2023

Ilustracja: DALL-E