Marcin Wroński: patriotyzm oznacza wspieranie polskiej gospodarki

Agencja Informacyjna: Okazją do refleksji nad zachowaniami patriotycznymi jest zbliżające się 11 listopada Święto Niepodległości, które upamiętnia dzień odzyskania w 1918 r. przez Polskę niepodległości, po 123 latach zaborów. Wówczas potrzebna była determinacja i odwaga wielu ludzi, by powstała Polska. Teraz przywiązanie do ojczyzny można okazywać m.in. poprzez patriotyzm gospodarczy.

Patriotyzm konsumencki i gospodarczy

Patriotyzm konsumencki i gospodarczy jest zachowaniem ogromnie cennym, szczególnie wobec postępującego procesu globalizacji i liberalizacji handlu, zmian preferencji zakupowych, jak również rosnącej konkurencji na rynku krajowym i międzynarodowym. W codziennym życiu wsparcie dla ojczyzny można okazywać poprzez patriotyzm konsumencki czyli świadome decyzje zakupowe produktów i usług pochodzących z Polski. W przypadku żywności jest to bardzo łatwe. Kilka lat temu zostało wprowadzone oznaczenie „produkt polski”. Kupując produkty z takimi logo konsument ma gwarancję, że zostały one wyprodukowane w Polsce, z surowców pochodzących od polskich rolników”.

Produkt polski

Kupując artykuły z napisem „produkt polski” ma się wpływ na sprzedaż krajowych produktów i zachęcenie krajowych producentów do informowania konsumentów o 

Wybierając taką żywność dba się także o polską gospodarkę, ponieważ przedsiębiorstwa i rolnicy prowadzący swoją działalność na terenie Polski dokonują tutaj zakupu energii, paliw i innych środków, z których akcyzy, czy podatki zasilają budżet państwa, sami również są płatnikami podatków. Dzięki temu są wyższe wpływy i można więcej przeznaczyć na edukację, służbę zdrowia, obronność, czy inne cele finansowane z budżetu państwa.

Oprócz korzyści gospodarczych, skutkiem patriotyzmu gospodarczego są także korzyści społeczne w postaci miejsc pracy – od pola do półki sklepowej. Duża część sieci handlowych, działających w Polsce, to podmioty zagraniczne. Wybierając żywność z oznaczeniem „produkt polski”, daje się jednoznaczny sygnał, że te produkty muszą znajdować się w sprzedaży, ponieważ klienci ich oczekują. 

Poznaj Dobrą Żywność

Patriotyzm gospodarczy jest także ważny dla ochrony środowiska. Wybierając lokalną żywność eliminuje długi i szkodliwy transport, a w efekcie zmniejsza się ślad węglowy czyli emisję szkodliwych spalin do atmosfery. Polskie jabłko z sadu do sklepu pokonuje zazwyczaj odległość kilkudziesięciu kilometrów, banan z Ekwadoru – ok. 12.000 kilometrów. 

Warto też wspomnieć o programie prowadzonym od 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa – PoznajDobrą Żywność (PDŻ). Artykuły rolno-spożywcze, które mogą otrzymać ten tytuł muszą wyróżniać się cechami jakościowymi m.in. ze względu na skład surowcowy, zawartość składników odżywczych, ilość substancji dodatkowych, metody przetwarzania czy innowacyjność. 

Głównym celem Programu PDŻ jest informowanie o wysokiej jakości produktach żywnościowych, co ma ułatwić wybór konsumentom. Także znak graficzny tego programu jest biało-czerwonym symbolem Polski. Od maja 2019 r. sklepy są zobowiązane do znakowania kraju pochodzenia sprzedawanych ziemniaków. Takie oznakowanie obowiązuje od 30 września 2020 r., także w przypadku świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu oferowanego do sprzedaży w sklepach lub zakładom żywienia zbiorowego. Nawet drobne zmiany w wyborach dokonywanych przez polskich konsumentów mogą stanowić impuls do dalszego rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Takie działanie to budowanie siły polskiego rolnictwa i marki polskiej żywności, a w rezultacie świadome budowanie silnej Polski. 

Marcin Wroński – zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa


Marcin Wroński

Marcin Wroński urodził się 9 marca 1977 roku w Koninie jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami prywatnymi i jednostkami administracji publicznej. 

Marcin Wroński był dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Obecnie zastępca dyrektora generalnego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Marcin Wroński jest członkiem m. in. Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Marcin Wroński jest autorem wielu publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu polityki rolnej. Samorządowiec, aktywnie uprawiający sport.

Agencja Informacyjna, Opinie, źródło: portalspizywczy.pl, KOWR, 9.11.2023

Ilustracja: DALL-E