Szczepienia przeciw pneumokokom w aptekach: nowa opcja dla dorosłych

Agencja Informacyjna: Od listopada 2023 roku, osoby dorosłe w Polsce mają możliwość zaszczepienia się przeciw pneumokokom bezpośrednio w aptekach. Ta zmiana otwiera nową ścieżkę w profilaktyce zdrowotnej i ułatwia dostęp do ważnej formy ochrony przed chorobami układu oddechowego.

Szczepienie – klucz do profilaktyki

Prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych (OPZCI), podkreśla, że jednodawkowe szczepienie przeciw pneumokokom jest skuteczną formą profilaktyki. Dzięki możliwości jednoczesnego zaszczepienia się przeciw grypie, pacjenci mogą teraz łatwiej przygotować się na sezon infekcyjny. – Skuteczną formą profilaktyki zakażeń bakteryjnych, w tym pneumokokowych, jest szczepienie, które zapobiega ciężkim postaciom zapaleń płuc. Szczepienie przeciw pneumokokom wykonujemy tylko raz w życiu, więc jest ono niezwykle wygodne z perspektywy pacjenta – mówi prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Znaczenie szczepień w zapobieganiu chorobom

Pneumokoki są główną przyczyną pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych układu oddechowego, takich jak zapalenie płuc. Szczepienia są ważnym narzędziem w zapobieganiu ciężkim postaciom tych chorób, szczególnie wśród osób powyżej 65 roku życia i dzieci poniżej 2 roku życia.

Zmiany w programie szczepień ochronnych

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego, w 2024 roku szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane osobom powyżej 50 roku życia oraz pacjentom z określonymi schorzeniami. Dodatkowo, 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom została wpisana na listę bezpłatnych leków dla seniorów.

Proces szczepienia w aptekach

Obecnie, aby skorzystać ze szczepienia w aptece, pacjent potrzebuje recepty od lekarza. Rozważa się uproszczenie tego procesu, aby umożliwić szczepienie w ramach jednej wizyty.

Od 1.11.2023 w aptece można zaszczepić się przeciwko pneumokokom – ilustracja DALL-E

Przyszłość szczepień przeciw pneumokokom

Dr n. farm. Piotr Merks, Przewodniczący Związku Zawodowego Farmacji, zwraca uwagę na potrzebę doprecyzowania przez Ministerstwo Zdrowia kwestii komercyjnej dostępności szczepienia przeciw pneumokokom w aptekach dla wszystkich dorosłych. – Potrzebujemy doprecyzowania ze strony Ministerstwa Zdrowia, kwestii komercyjnej dostępności do szczepienia przeciw pneumokokom w aptece. Dziś nie mamy oficjalnego komunikatu wskazującego czy wszyscy dorośli mają możliwość przejść badanie kwalifikacyjne do szczepienia i przyjąć szczepionkę przeciw pneumokokom w aptece – mówi dr n. farm. Piotr Merks, Przewodniczący Związku Zawodowego Farmacji.

Szczepionka na liście bezpłatnych leków dla seniorów

Wprowadzenie szczepień przeciw pneumokokom w aptekach jest ważnym krokiem w zwiększaniu dostępności i wygody profilaktyki zdrowotnej. To działanie nie tylko ułatwia proces immunizacji, ale także stanowi istotny element w profilaktyce chorób układu oddechowego, zwłaszcza wśród osób starszych. 13-walentna skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom znajduje się na liście bezpłatnych leków, które mogą otrzymać dorośli po 65 roku życia. – Cieszymy się, że na finalnej liście, którą przedstawiło Ministerstwo Zdrowia znalazły się szczepionki, które są najprostszym sposobem wdrażania profilaktyki chorób zakaźnych. Profilaktyka szczepienna jest niezwykle istotna w zabezpieczeniu populacji senioralnej przed ciężkim przebiegiem i powikłaniami chorób układu oddechowego. Wpisanie szczepień do wykazu bezpłatnych leków dla seniorów to dobry krok na drodze do realizacji idei life course immunization, czyli dostępu szczepień na każdym etapie naszego życia – podkreśla prof. Adam Antczak.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /AIN/ 9.11.2023

Ilustracja: DALL-E