Krzysztof Dziwisz Starosta Żyrardowski podpisuje umowę z firmą Kal-Fam

Nowe wnętrza i wyposażenie dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Skrzydła” w Żyrardowie

Agencja Informacyjna: Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz podpisał umowę na remont i wyposażenie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Skrzydła” w Żyrardowie. Powiat Żyrardowski na ten cel przeznaczy ponad 664 tys. złotych.

Inwestycja w komfort i jakość: adaptacja pomieszczeń ŚDS „Skrzydła”

Powiat Żyrardowski staje się miejscem jeszcze większej troski o potrzeby swoich mieszkańców, szczególnie tych najbardziej potrzebujących wsparcia. 6 listopada Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz (na zdjęciu powyżej) podpisał firmą Kal-Fam umowę na przeprowadzenie remontu Środowiskowego Domu Samopomocy „Skrzydła” w Żyrardowie. Jak przekazał mediom Krzysztof Dziwisz kwota ponad 500 tysięcy złotych została pozyskana na realizację zadania, a prawie 164 tysięcy złotych pochodzi z budżetu Starostwa Powiatowego.

Rewolucja w ŚDS „Skrzydła”: nowoczesność i funkcjonalność

Prace w ŚDS „Skrzydła” obejmą adaptację pomieszczeń o łącznej powierzchni 228,6m2. Projekt, który realizuje firma Kal-Fam, zdecydowanie podniesie standardy funkcjonowania ŚDS. Oprócz fundamentalnych prac remontowych, jak nowe łazienki czy estetyczne ściany, inwestycja obejmuje również modernizację infrastruktury. Szerokie drzwi poprawią dostępność, natomiast nowy sprzęt audiowizualny zdecydowanie urozmaici możliwości spędzania czasu w ŚDS.

Zaawansowane wyposażenie dla lepszej opieki

Wspomniane ulepszenia mają bezpośredni wpływ na jakość życia podopiecznych. Inwestycje w sprzęt audiowizualny, wygodne i przystępne wyposażenie, to kroki w stronę zapewnienia wszechstronnej opieki.

Dlaczego to ważne? Korzyści z inwestycji

To, co czyni ten projekt szczególnie ważnym, to jego skupienie na poprawie jakości życia osób korzystających ze wsparcia ŚDS. Wzbogacenie form spędzania czasu i podniesienie standardów placówki nie tylko poprawia codzienne życie podopiecznych, ale również podnosi morale i satysfakcję pracowników.

Spodziewane Efekty: więcej niż remont

Projekt, mający zakończyć się jeszcze przed końcem roku, jest oczekiwany z wielką nadzieją. Jego realizacja ma nie tylko odnowić przestrzeń, ale również dodać „skrzydeł” beneficjentom oraz całemu personelowi ŚDS.

Definicja i cel Środowiskowych Domów Samopomocy

ŚDS to placówki, które służą wsparciu osób chorych psychicznie i upośledzonych intelektualnie. Ich głównym celem jest przygotowanie podopiecznych do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku​​​​. Placówki te mogą być prowadzone przez samorządy, fundacje, czy stowarzyszenia i działają na zasadach zadania zleconego samorządom.

Typy ŚDS

ŚDS dzielą się na trzy główne typy:

  1. Typ A: Dla osób przewlekle psychicznie chorych.
  2. Typ B: Dla osób upośledzonych umysłowo.
  3. Typ C: Dla osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych​​.

Dodatkowo, istnieje typ D dla osób z ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi​​.

Usługi oferowane przez ŚDS

ŚDS oferują szeroki zakres usług, w tym m.in.:

  • Hipoterapię, naukę gotowania, haftowania, wyszywania, zajęcia komputerowe, malarskie i techniczne​​.
  • Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostępie do świadczeń zdrowotnych, opiekę, terapię ruchową oraz całodobowe wyżywienie dla uczestników na pobyt całodobowy​​.

Dostępność i procedury

Korzystanie z usług ŚDS jest bezpłatne. Aby zostać uczestnikiem, należy złożyć wniosek w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej, dołączając zaświadczenie lekarskie, o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa, oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli takie posiada osoba ubiegająca się​​.

System wsparcia i integracji

Środowiskowe domy samopomocy stanowią cenne źródło wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oferując im możliwość nauki i rozwijania umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Są to placówki dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, zapewniające wszechstronne wsparcie i integrację społeczną.

ŚDS „Skrzydła” jako modelowa instytucja

Powiatowe inwestycje takie jak te w ŚDS „Skrzydła” w Żyrardowie stają się wzorem do naśladowania. Pokazują, jak ważne jest skupienie się na potrzebach osób wymagających wsparcia i jak pozytywną zmianę może przynieść odpowiednie finansowanie i zarządzanie. Projekt adaptacji i modernizacji ŚDS to symbol nadziei i pozytywnej zmiany, który może zainspirować inne podobne inicjatywy w Polsce i na świecie.

Agencja Informacyjna, AI Lokalnie, /EST/ 9.11.2023

Fot. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie