Rekordowy wzrost wartości produkcji rolnej w 2022 roku

W 2022 roku Polska zanotowała znaczący wzrost wartości produkcji rolnej, osiągając poziom o 43% wyższy w porównaniu do roku 2021. Jest to wynik, który plasuje Polskę wśród krajów z największym tempem wzrostu w Unii Europejskiej.