Wzrost wartości produkcji rolnej.

Rekordowy wzrost wartości produkcji rolnej w 2022 roku

Agencja Informacyjna: W 2022 roku Polska zanotowała znaczący wzrost wartości produkcji rolnej, osiągając poziom o 43% wyższy w porównaniu do roku 2021. Jest to wynik, który plasuje Polskę wśród krajów z największym tempem wzrostu w Unii Europejskiej.

Wartość produkcji rolnej w całej Unii Europejskiej w 2022 roku oszacowano na 537,5 miliarda euro

Warto zrozumieć czynniki, które przyczyniły się do tego sukcesu, oraz zastanowić się nad długoterminowymi konsekwencjami tego trendu dla polskiego rolnictwa i gospodarki. Polska, wraz z Estonią i Litwą, należy do grupy krajów z największym wzrostem wartości produkcji rolnej w 2022 roku. Wartość produkcji rolnej w całej Unii Europejskiej w 2022 roku oszacowano na 537,5 miliarda euro, z czego Polska przyczyniła się kwotą 39,5 miliarda euro. Ciekawostką jest, że ponad połowa wartości produkcji rolnej UE pochodziła z upraw, a 38 proc. ze zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wpływ wojny na Ukrainie

Wzrost wartości produkcji rolnej w UE i Polsce w dużej mierze odzwierciedlał gwałtowny wzrost cen towarów i usług rolnych, spowodowany m.in. przez agresję Rosji na Ukrainę. Obie te kraje są znaczącymi graczami na światowych rynkach rolnych, a ich produkcja i handel plonami miały wpływ na globalne ceny.

Susza i presje inflacyjne

Innymi czynnikami wpływającymi na wzrost wartości produkcji rolnej była susza, która w 2022 roku dotknęła wiele krajów, obniżając wydajność upraw oraz inne presje inflacyjne, w tym wzrost cen energii.

Wzrost cen poszczególnych produktów

Ogólny wzrost cen towarów rolnych w Unii Europejskiej wyniósł 24% w 2022 roku. Wśród poszczególnych produktów największy wzrost cen odnotowano przy zbożach (+45 proc.), jajach (+43 proc.) i mleku (+31 proc.). Tylko w przypadku owoców odnotowano spadek cen (-3 proc.).

Koszty produkcji

Polski rolnicy w 2022 roku wydali na nawozy aż 4,5 miliarda euro, co stanowi wzrost o 90 proc. w stosunku do roku poprzedniego. To pokazuje, jak znacząco wzrosły koszty produkcji, wpływając na ogólny bilans finansowy sektora.

Największy wzrost cen w rolnictwie zanotowano przy nawozach i polepszaczach gleby (+87%), energii oraz smarach (+59 proc.), a także paszach (+30 proc.). Ta sytuacja pokazuje, jak różnorodne są wyzwania, przed którymi stoją rolnicy.

Obecny kryzys

Dane Eurostatu z 2022 roku pokazujące wzrost wartości produkcji rolnej nie odzwierciedlają jednak pełni obecnego kryzysu w branży rolniczej. Obecnie ceny skupu spadły drastycznie, podczas gdy koszty produkcji pozostają wysokie. Widać to na przykładzie cen pszenicy, rzepaku i kukurydzy, które obecnie są znacznie niższe niż w poprzednim roku.

Ubiegłoroczny wzrost wartości produkcji rolnej a perspektywy na ten rok

Wzrost wartości produkcji rolnej w Polsce, mimo że imponujący, rodzi pytania o długoterminową stabilność i opłacalność sektora. Wysokie koszty produkcji, zmieniające się warunki rynkowe i niepewność globalna mogą stanowić znaczące wyzwania dla polskich rolników.

Długoterminowe konsekwencje

Rok 2022 był wyjątkowy dla polskiego rolnictwa pod względem wzrostu wartości produkcji, jednak sytuacja ta niesie ze sobą wyzwania, które będą miały wpływ na przyszłość sektora. Analiza tych czynników jest kluczowa dla zrozumienia, jak Polska może kontynuować rozwój swojego rolnictwa w zrównoważony i opłacalny sposób.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /AIN/ 23.11.2023