Do gry wkraczają liczniki zdalnego odczytu

 

Agencja Informacyjna: Operatorzy sieci dystrybucyjnych do końca 2023 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne, są zobowiązani wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich użytkowanych liczników. Do 2025 roku powinno być wymienionych 35 proc. urządzeń, a do roku 2028 ma zostać wymienione 80 proc. liczników. Rok 2030 ma być tym, kiedy cały proces ma się zakończyć.

Emitel ponownie z tytułem Top Employers Polska

Liczniki zdalnego odczytu, inaczej nazywane inteligentnymi licznikami to urządzenia elektroniczne, które mierzą pobór energii elektrycznej. Inteligentny licznik energii elektrycznej działa podobnie jak tradycyjny, jednak, w odróżnieniu od niego, posiada m.in. możliwość zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych, bez konieczności wizyty przedstawicieli spółki w miejscu instalacji licznika. Taki licznik będzie korzystnym rozwiązaniem dla użytkownika – pozwoli z rezygnacji płacenia zaliczek. Rozliczane będzie od razu rzeczywiste zużycie energii, a nie z szacowanych prognoz.

W PGE Dystrybucji z grupy PGE projekt wdrażany będzie w trzech etapach: 2023–2025, 2026–2028 i 2029–2030. Łącznie to ok. 6.000.000 urządzeń do wymiany do 2030 r. Aktualnie Energa-Operator przekazywała, że zdalnym pomiarem objętych jest już ponad 2.200.000 odbiorców. Na 5.500.000 klientów Tauronu Dystrybucji przypada ponad 1.000.000 liczników zdalnego odczytu. W Enei Operator po II kwartale 2023 roku zainstalowanych jest ponad 298.000 liczników zdalnego odczytu i jest w trakcie realizacji projektu wymiany. Stoen Operator działający w Warszawie, w ramach realizowanej obecnie fazy pierwszej, osiągnie pierwszy próg do końca 2023 r., montując inteligentne liczniki u 15 proc. odbiorców. Spółka zainstalowała dotychczas około 165.000. takich urządzeń.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

„Wymiana liczników na inteligentne to przedsięwzięcie szczególnie złożone. Wiązy się z nim ogromna odpowiedzialność, dlatego konieczna jest ścisła współpraca z operatorami dystrybucyjnymi.” – Ocenia Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja. – „Potrzebna jest też edukacja końcowych odbiorców energii, aby wiedzieli dlaczego został uruchomiony taki proces. Wiedza da im także poczucie bezpieczeństwa, że urządzenia, które znajdą się w ich domach są w pełni bezpieczne.” – Wyjaśnia Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej informuje, że do 1 lipca 2023 r. wszystkich liczników w Polsce jest 18.780.000. Z tego jedynie 4.550.000 są urządzeniami do odczytu zdalnego. Szacuje się, że na wymianę urządzeń podmioty energetyczne mogą wydać nawet do 10.000.000.000 zł. – „To potężne wyzwanie.” – Uważa Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja. – „Patrząc na liczbę urządzeń, wymagających wymiany i narzucone tempo realizacji procesu, trzeba być świadomym ogromu pracy do wykonania. Wyzwanie to można zrealizować, wykorzystując posiadane doświadczenie. Esmetric Group zrealizuje podjęte zobowiązania.” – Deklaruje Piotr Golik, prezes Esmetric Group, która przez najbliższe miesiące ma dostarczyć dla PGE Dystrybucja 700.000 liczników na wymianę.

ESG – nowy trend

Konieczność wymiany urządzeń determinują przepisy Unii Europejskiej oraz Polski. „Ustawa licznikowa” czyli nowelizacja ustawy „Prawo energetyczne”, która weszła w życie 2 lipca 2021, jest jedną z największych zmian w polskim prawie energetycznym. W rozporządzeniu pomiarowym zawarte są wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane licznikom zdalnego pomiaru, aby jak najlepiej działały w systemie i u odbiorców energii. Dane te są szczególnie potrzebne operatorom systemów dystrybucyjnych przy przetargach organizowanych na zakup i instalację tych urządzeń według przyjętego w ustawie harmonogramu.

„Dzięki inteligentnym licznikom użytkownicy będą mieli szansę monitorowania własnego zużycia energii elektrycznej, co umożliwi zmianę nawyków w kontekście zrównoważonego rozwoju.” – Zachwala nowe urządzenia Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja. W przyszłości, jeśli infrastruktura inteligentnych liczników się zwiększy, istnieje możliwość oferowania klientom sprzedaży energii w formule SPOT. W Polsce, na Towarowej Giełdzie Energii najbardziej zbliżonym do cen SPOT modelem są ceny oparte na notowaniach Rynku Dnia Następnego (RDN). Aktualnie korzystają z tego duże spółki – kupują i sprzedają energię opierając się na kontraktach godzinowych i blokowych.

Data Point zdobyła prestiżowy Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu

Wymiana liczników, wymusiło utworzenie CSIRE czyli Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, realizowanego na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). PSE zarządzają systemem przesyłowym energii elektrycznej oraz są Operatorem Informacji Rynku Energii. Centralny Systemu Informacji Rynku Energii będzie informatycznym centrum danych, które pozwoli w jednym miejscu gromadzić i przechowywać dane technicznie i handlowe punktów poboru energii oraz wyniki pomiarów energii elektrycznej przekazywanych z inteligentnych liczników.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. szczegółowo określa m.in. jakie procesy będą zachodziły na rynku energii i w jaki sposób będą przebiegały, jakie wymagania będą musiały być spełnione, aby te procesy były poprawne i kompletne, jak będzie monitorowana ich jakość, jaki będzie zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu, za pośrednictwem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, a także, jak będą chronione dane pomiarowe.

Andrzej J. Kozłowski: Emitel oferuje rozwiązania Inteligentnych Miast

„Inteligentne liczniki zużycia energii elektrycznej dostarczane przez Esmetric Group, w konsorcjum z litewskim producentem tych liczników – spółkę Elgama Elektronika, to modele Gama 150 oraz Gama 350.” – Wyjaśnia Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja. – „Spełniają one wszystkie, bardzo rozbudowane kryteria dotyczące bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa, które są zawarte m.in. w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. Dodatkowo oba modele spełniają najnowsze standardy Unii Europejskiej oraz IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). W praktyce oznacza to wielowymiarową i wielopoziomową ochronę rejestrowanych danych.” – Twierdzi Piotr Golik – prezes spółki Esmetric Group, dostarczającej inteligentne liczniki dla PGE Dystrybucja.

Liczniki zdalnego odczytu są konieczne dla transformacji energetycznej. Pozwolą na planowanie pracy systemu elektroenergetycznego w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, które będzie wsparciem w bilansowaniu systemu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Rozumiem marzenia i oczekiwania, dotyczące transformacji energetycznej. Podziwiam optymizm pozyskiwania energii z paneli fotowoltaicznych w sezonie zimowym w Polsce. Być może planowane jest w tym okresie wydłużenie okresu dnia oraz zwiększenie ilości dni słonecznych. Z pewnością Unia Europejska może wydać w tej sprawie właściwą i skuteczną dyrektywę.” – Komentuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu . – Doceniam wartość dla rynku wydania 10.000.000.000 zł. Takie działanie pozytywnie wpływa na wzrost produktu krajowego brutto. Nerwowo reaguję na zakłamywanie rzeczywistości poprzez nazywanie liczników zdalnego odczytu „inteligentnymi licznikami”. Jestem ciekaw jak wysokie IQ mają te urządzenia. To bzdura, to są liczniki i kropka. Czy w autach też będą teraz instalowane inteligentne liczniki np. pomiaru szybkości, bo na bieżąco będą przekazywać jakiejś centrali z jaką prędkością porusza się pojazd aby automatycznie, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej szybkości nałożyć stosowną karę. To oczywiście jest wykonalne i zapewne zostanie zrealizowane, dowodzi to jednak jedynie sprytu wymyślających przepisy i korzyści dla systemu fiskalnego. Jednak te urządzenia dalej będą urządzeniami pozbawionymi inteligencji, bo to słowo zarezerwowane jest do innych predyspozycji. Czy kalkulatory zostaną teraz nazwane inteligentnymi licznikami, ponieważ obliczenia matematyczne będą dokonywane zdalnie? Może tak być. Szaleństwo nie ma ograniczeń.” – Podsumowuje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 5.09.2023