Emitel ponownie z tytułem Top Employers Polska

 

Trzy najważniejsze priorytety działów zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce to: rozwijanie umiejętności przywódczych, zaangażowanie pracowników i wspieranie zmian organizacyjnych i kulturowych. Takie są wyniki z badania Top Employers 2023. Kolejny wniosek: organizacje kładą duży nacisk na wzmacnianie kultury feedbacku, możliwość rozwoju zawodowego, ciągłe słuchanie głosu pracowników oraz tworzenie miejsca pracy, które daje poczucie sensu i sprawczości.

Dobre praktyki spółki Emitel

Certyfikat Top Employer Polska 2023, przyznawany przez Top Employers Institute najlepszym pracodawcom w Polsce, w ramach 14. edycji programu w Polsce zdobyło 76 organizacji.

Wśród nich znalazł się Emitel, największy operator telewizji naziemnej w Polsce. Przedsiębiorstwo uzyskała ten prestiżowy certyfikat już po raz czwarty z rzędu, potwierdzając w ten sposób, że utrzymanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenie odpowiedzialnej polityki pracowniczej jest dla niej priorytetem.

Top Employers Institute jest globalną organizacją, z siedzibą w Amsterdamie, zajmującą się wyłanianiem i nagradzaniem najlepszych pracodawców. To światowy autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. Pomaga optymalizować najlepsze praktyki wzbogacając środowisko pracy. W ramach programu Top Employers, biorące w nim udział organizacje zostają poddane weryfikacji, certyfikacji i uznawane są za pracodawców z wyboru. Założony ponad 30 lat temu Top Employers Institute certyfikował już 2.052 organizacje w 121 państwach i regionach. Certyfikowani Top Employers pozytywnie wpływają na życie ponad 9.500.000 pracowników na całym świecie.

13. edycja Top Employers Polska

„Wyjątkowe czasy wydobywają z ludzi i organizacji to, co najlepsze.” – Uważa David Plink – dyrektor generalny Top Employers Institute. – „I byliśmy tego świadkami w naszym tegorocznym Programie Certyfikacji Top Employers: to wyjątkowe wyniki certyfikowanych Top Employers 2023. Ci pracodawcy zawsze pokazywali, że zależy im na rozwoju i dobrobycie swoich pracowników. W ten sposób wspólnie wzbogacają świat pracy. Z dumą ogłaszamy i świętujemy tegoroczne grono wiodących pracodawców zorientowanych na ludzi: Top Employers 2023– powiedział David Plink – dyrektor generalny Top Employers Institute.

Od wielu lat Emitel skupia się na dbałości o dobrostan i bliską komunikację z pracownikami, stałym podnoszeniu standardów zarządzania kapitałem ludzkim, stawianiu potrzeb pracowników na pierwszym miejscu i stwarzaniu im możliwości rozwoju. Przyjęta przez Emitel strategia human resources (strategia zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie) zyskuje uznanie międzynarodowych autorytetów w tej dziedzinie – o czym świadczy przyznanie spółce tytułu Top Employers Polska już po raz czwarty.

 „Realizując założenie utrzymania pozycji przyjaznego pracodawcy oraz przedsiębiorstwa oferującego atrakcyjne warunki i miejsce pracy, wsłuchujemy się w głosy pracowników i odpowiadamy elastycznie na ich realne potrzeby.” – Wyjaśnia Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel. – „Uzyskanie przez Emitel po raz czwarty certyfikatu Top Employer potwierdza przynależność Spółki do grona najlepszych pracodawców w Polsce. Jest to dla nas ogromnie istotne, bo rozwój naszego przedsiębiorstwa jest zależny od naszych pracowników – znakomitych specjalistach, działających z pasją i zaangażowaniem.” – Uważa Andrzej J. Kozłowski – prezes zarządu Emitel.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Uzyskanie certyfikatu Top Employer poprzedza długi proces walidacyjny i konieczność spełnienia wielu warunków. Badanie kwestionariuszowe obejmujące kluczowe obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim jest weryfikowane w oparciu o dowody istnienia odpowiednich procedur, procesów i praktyk. Proces certyfikacji kończy niezależny audyt, prowadzony przez audytorów zewnętrznych.

Tytuł Top Employer przyznawany jest wyłącznie organizacjom, których oferta dla pracownika spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Top Employers Institute certyfikuje organizacje na podstawie oceny kwestionariusza zawierającego najlepsze praktyki z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kwestionariusz obejmuje 6 domen, składających się z 20 tematów, między innymi: strategia HR, środowisko pracy, pozyskiwanie talentów, szkolenia i rozwój, well-being, różnorodność i integracja.

Emitel to spółka z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją dostarczania sygnału telewizyjnego i radiowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Spółka, oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie inteligentnych miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

Agencja Informacyjna, depesza /KAM/ 25.01.2023