Żabka z Equal-Salary

 

 

Żabka Polska – największa w Polsce sieć sklepów spożywczych jest pierwszym przedsiębiorstwem, w Polsce, które otrzymało Equal-Salary – certyfikat polityki sprawiedliwego wynagrodzenia wskazujący równość płac w organizacji bez względu na płeć. Przyznane przez Fundację Equal-Salary wyróżnienie, oparte jest na referencjach Organizacji Narodów Zjednoczonych i uznawane przez Komisję Europejską. Wzmacnia ono pozycję organizacji wśród najlepszych pracodawców.

 

Żabka: „Wygodnie i Odpowiedzialnie”

 

Prawa człowieka wynikają z przyrodzonej człowiekowi godności, przysługują każdemu bez względu na, między innymi, rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek. Nie można się ich zrzec. Władza ich nie nadaje ani nie może ich odebrać. Prawa jednostki po raz pierwszy potwierdzono w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej w 1948 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.” Równość wynagrodzeń to jedno z podstawowych praw człowieka. Jest to także jedna z potrzeb biznesu. Istnieje wiele dowodów na korzyści płynące z równości płci i zróżnicowania kapitału ludzkiego, które przekładają się na osiągnięcia organizacji i jej wizerunek jako pracodawcy.

 

Grupa Żabka organizuje środowisko pracy, w taki sposób aby każdy pracownik był doceniany, szanowany i miał szansę realizować swój potencjał – bez względu na to kim jest. Przedsiębiorstwo szanuje indywidualność i wyjątkowość wszystkich zatrudnionych. W różnorodności pracowników widzi szansę na rozwój organizacji. Dowodem na takie podejście są nowe działania i inicjatywy, podejmowane dla wzmacniania inkluzywnej polityki przedsiębiorstwa.

 

“W Żabce od lat konsekwentnie buduję kulturę organizacyjną opartą na wartościach.” – Deklaruje Tomasz Suchański – prezes  zarządu Grupy Żabka. – „Zaufanie pracowników do Grupy Żabka jest rezultatem podejmowanych przez Spółkę działań i kształtuje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez Grupę Żabka Polityka Płacowa zapewnia wynagrodzenie pracowników zależne wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływie na organizację. W zespołach, tworzących Żabkę premiuje się pomysłowość i świeżość spojrzenia, które zapewniają różnorodność doświadczenia i kompetencji zatrudnionych osób. Dzięki temu można sprostać ambitnym wyzwaniom biznesowym, które przed sobą stawia organizacja i skutecznie budować przewagę konkurencyjną.” – Uważa Tomasz Suchański – prezes  zarządu Grupy Żabka.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

„W Żabce dbamy o to, aby wszyscy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację.” – Deklaruje Jolanta Bańczerowska – członek zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka. – „Dlatego, chcąc potwierdzić zobowiązanie tworzenia równych szans w wynagradzaniu, spółka w 2021 r. wdrożyła Politykę Równości i poprosiła o zewnętrzny audyt Equal-Salary. Przyznanie Żabce certyfikatu równych płac to potwierdzenie, że wynagrodzenia w spółce są neutralne dla rodzaju płci. W trakcie procesu certyfikacji badano dane płacowe oraz w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Zdobyty certyfikat Equal-Salary potwierdza równość w prowadzeniu polityki płacowej Żabki i jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat Equal-Salary przyznawany jest na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, konieczna jest kolejna certyfikacja, a to oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi.” – wyjaśnia Jolanta Bańczerowska – członek zarządu ds. strategii personalnej Grupy Żabka.

 

Żabka Polska przygotowania do badania Equal-Salary Żabka rozpoczęła w listopadzie 2021 r., które zakończyło się  w czerwcu 2022 r. Przedsiębiorstwo z sukcesem zakończyło etap audytu, dzięki czemu by w sierpniu 2022 r uzyskało certyfikat Equal-Salary.

 

Żabka Polska jest pierwszym przedsiębiorcą detalicznym w Polsce, które uzyskało certyfikat Equal-Salary.” – Mówi Noémie Storbeck – współprezes fundacji Equal-Salary. – „Udostępniając audytorom wszystkie wymagane do badania dokumenty związane z zatrudnieniem i płacami Żabka Polska odeszła od deklaracji słownych do czynów i podjęła konkretny i przejrzysty krok w kierunku równości płac i inkluzywności. Ta inicjatywa Żabka Polska wzmacnia dobre zarządzanie oraz zwiększa swoją atrakcyjność i konkurencyjność.” – Uważa Noémie Storbeck – współprezes fundacji Equal-Salary.

 

Konik z Certyfikatem Jakości Instytutu Biznesu

 

Certyfikat polityki równego wynagrodzenia Equal-Salary potwierdza, że organizacja zatrudniająca pracowników płaci mężczyznom i kobietom takie samo wynagrodzenie za taką samą pracę. Badanie przeprowadzane jest w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Bazuje ono na wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych i jest uznawana przez Komisję Europejską. Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w organizacji polityki zarządzania kapitałem ludzkim, ocenę funkcjonujących rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia.

 

Fundacja Equal-Salary niezależna organizacja, która wydaje certyfikat w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Powstała w 2010 r. w Szwajcarii. Fundacja Equal-Salary została założona przez Véronique Goy Veenhuys – rzeczniczkę równości wynagrodzeń, która stworzyła koncepcję certyfikacji w 2005 roku i od samego początku nadzorowała jej rozwój. Nierówność płac jest tak delikatną kwestią, dlatego misją Fundacji  Equal-Salary było opracowanie praktycznego i naukowego narzędzia, które pozwoli pracodawcom weryfikować i potwierdzać, że płacą pracownikom każdej płci jednakowo za tę samą rolę. Proces certyfikacji został opracowany we współpracy z Uniwersytetem Genewskim, instytucją specjalizującą się w zagadnieniach rynku pracy, oraz z wiodącymi na świecie organami kontrolnymi. Odpowiedzialność za przyznanie certyfikatu polityki sprawiedliwego wynagrodzenia spoczywa na Fundacji.

 

Żabka – sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience) działających w Polsce na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku.. W lutym 2017 roku właścicielem sieci Żabka została CVC Capital Partners – jedna z największych firm private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie. Obecnie Grupa Żabka zarządza 8.300 placówek, prowadzonych przez przeszło 7.000 franczyzobiorców.

 

Modern convenience stało się trwałym trendem

 

W ofercie Żabki są marki własne, zdrowe przekąski, dania gotowe i produkty śniadaniowe. W wybranych punktach powstały stoiska Żabka Café, oferujące kawę  i ciepłe przekąski. Dzięki podpisaniu umowy z Pocztą Polską na nadawanie i odbieranie przesyłek pocztowych wszystkie sklepy Żabki zyskały status placówek pocztowych, co pozwoliło im na uniknięcie wprowadzonego zakazu handlu w niedzielę.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 27.09.2022