Żabka: „Wygodnie i Odpowiedzialnie”

Grupa Żabka poinformowała o wpływie swojej działalności na polską gospodarkę, a że jest to jedno z największych przedsiębiorstw, to wpływ jest znaczący: 5.300.000.000 złotych wartości dodanej w 2021 roku oraz 45.400 miejsc pracy, utrzymanych w całej Polsce. Szczegółowe dane zostały zaprezentowane w opublikowanym, przez korporację, raporcie odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2021 rok. Dokument zawiera również podsumowanie działań Grupy Żabka, podjętych w ramach realizacji kompleksowej Strategii Odpowiedzialności. Jest ona w pełni zintegrowana ze strategią biznesową korporacji. 

 2021 rok, będący drugim rokiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ugruntował kompetencje w Grupie Żabka, do elastycznego zarządzania korporacją, efektywnego korzystania z technologii oraz uwzględniania prawdopodobieństwa wystąpienia różnych scenariuszy, przy realizacji kluczowych projektów. Bardzo ważnym krokiem było powołanie Grupy Żabka, dzięki której stworzony został unikatowy ekosystem rozwiązań convenience, ułatwiających klientom codzienne życie. Stworzenie Grupy Żabka oznaczało przyjęcie nowego modelu działania. Jest on oparty na trzech filarach: transformacji formatu modern convenience, rozwoju technologicznym oraz integracji odpowiedzialności.

Modern convenience to anglojęzyczny termin, który na język polki można przetłumaczyć jako „nowoczesna wygoda”.Określenie w węższym znaczeniu odnosi się do małych sklepów, przeważnie położonych w dzielnicach mieszkaniowych miast albo w innych dogodnych i często odwiedzanych punktach, oferujących przede wszystkim towary bieżącej potrzeby. Do takich artykułów należą gotowe, konfekcjonowane produkty spożywcze i napoje (mrożonki, konserwy, paczkowane wędliny i sery, lody, alkohole itp.) oraz skomponowane posiłki (kanapki i potrawy), środki czystości osobistej i gospodarczej, gazety, papierosy, zapałki, baterie itp. Czasami też np. losy na loterie.

Cała strategia i rozwój grupy Żabka to zasługa wizji Tomasza Suchańskiego, który korporacją kieruje od 2016 r. Z branżą spożywczą związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez ponad 18 lat pracował dla różnych spółek Grupy Jeronimo Martins (sieć sklepów „Biedronka). Karierę rozpoczynał w działach finansowych, następnie zajmował się portugalskimi sieciami Grupy – supermarketami Pingo Doce oraz hipermarketami Feira Nova. Od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego sieci hurtowni Recheio. W 2005 roku wrócił do Polski i objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego spółki Jeronimo Martins, odpowiedzialnego za region centralny. W 2007 roku wszedł do zarządu przedsiębiorstwa, obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego. W latach 2011-2014 pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego sieci Biedronka, po czym ponownie pracował w międzynarodowych strukturach organizacji.

„Grupa Żabka znajduje się w gronie 1 proc. przedsiębiorstw na świecie, które według ratingu EcoVadis najlepiej integrują czynniki ESG, ze swoją strategią i działaniami operacyjnymi.” – Wyjaśnia Uważa Tomasz Suchański – prezes zarządu Grupy Żabka. – „Pragniemy odpowiedzialnie planować rozwój całej naszej organizacji i ułatwiać zrównoważone wybory miliom klientów, aby były wygodne i odpowiedzialne. W ten sposób wspólnie dokonujemy realnych zmian, pozytywnie wpływających na otoczenie i środowisko naturalne.” – Uważa Tomasz Suchański – prezes zarządu Grupy Żabka.

Największą jednostkę organizacyjną w ramach Grupy Żabka stanowi spółka Żabka Polska, która dotyczy ponad 8.300 sklepów, prowadzonych przez ponad 7.000 franczyzobiorców. W ten sposób korporacja stworzyła w największą sieć placówek modern convenience w Polsce.

Żabka Future, która jest nowym podmiotem gospodarczym, w ramach korporacji, zajmuje się wyszukiwaniem i tworzeniem biznesów. Dzięki akwizycjom, dokonanym przez Żabkę Future, korporacja została poszerzona o silne platformy e-commerce. Wśród nich znalazł się lider cateringów dietetycznych Maczfit oraz marketplace Dietly.pl. Żabka Future to także największa w Europie sieć sklepów autonomicznych Żabka Nano, z których pierwszy otwarty został rok temu. W ramach nowo powstałego start-upu Lite e-Commerce uruchomiono q-commerce Żabka Jush! oraz Delio.

W obrębie Grupy Żabka funkcjonuje również Obszar Strategii i Funkcji Centralnych, złożony z zespołów odpowiadających za wyznaczanie kierunków rozwoju korporacji oraz opracowywanie strategii, w tym ESG, konsumenckich, personalnej i finansowej. Nowa organizacja przedsiębiorstwa pozwoliła utrzymać wysoką dynamikę otwarć nowyc sklepów Żabka, których tylko w 2021 roku powstało ponad 1.100.

„W realizację strategii ESG Grupy Żabka zaangażowani są wszyscy pracownicy, współpracownicy, franczyzobiorcy, klienci oraz partnerzy handlowi. Dzięki temu w 2021 r. korporacja podjęła wiele istotnych działań, które m.in. ograniczyły ślad węglowy korporacji, umożliwiły klientom dostęp do produktów ułatwiających zrównoważony tryb życia, a franczyzobiorcom zapewniły jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe oraz nowoczesne rozwiązania do zarządzania biznesem.” – Opowiada Anna Grabowska – wiceprezes zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka, która podobnie jak Tomasz Suchański, pracuje na sukces korporacji od 2016 r.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie” to czwarty już Raport Odpowiedzialności, przygotowany przez Grupę Żabka.

Informacje w nim zawarte prezentują podsumowanie wybranych działań realizowanych przez Grupę Żabka, w ramach Strategii Odpowiedzialności w 2021 r. Publikacja zawiera również sprawozdanie z realizacji celów zdefiniowanych w 4 filarach strategicznych, którymi są: równoważony styl życia, pozytywny wpływ na otoczenie, odpowiedzialna organizacja oraz zielona planeta. W raporcie opublikowano także informacje na temat wsparcia, udzielonego różnym grupom interesariuszy, podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także obywatelom Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 r. są  dotknięci działaniami wojennymi.

Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2021 r., Grupy Żabka, został przygotowany zgodnie z najnowszym standardem raportowania niefinansowego Global Raporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Dodatkowo zostały w dokumencie ujęte informacje, dotyczące sprawozdawczości z działań zmierzających do realizacji 10 Zasad United Nations Global Compact oraz informacje o wkładzie organizacji w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport Odpowiedzialności „Wygodnie i Odpowiedzialnie” za 2021 r. Grupy Żabka został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /KAM/ 29.06.2022