Światowy certyfikat Diamond dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

Szpital Specjalistyczny w Pile w lipcu 2021 roku otrzymał certyfikat Diamond od światowej Inicjatywy Angels dla za sukcesy w leczeniu udarów mózgu. Diamentowy certyfikat ESO ANGELS dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia Udarów Mózgu pilskiego szpitala to wielkie wyróżnienie. Dotychczasowi nagrodzeni to ośrodki znane na całym świecie.

Udar mózgu to dziś choroba cywilizacyjna. Jest to zagrażający życiu stan, w którym dochodzi do obumarcia części mózgu w wyniku zatrzymania dopływu krwi do jego tkanek.

Specyficzne symptomy udaru mózgu występują nagle i nie dają zbyt wiele czasu na podjęcie akcji ratunkowej. Wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny (to około 4/5 przypadków udaru mózgu), który powstaje wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna i krwotoczny (około 1/5 przypadków udaru mózgu), powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynie. Udar niedokrwienny jest często nazywany zatorem. Natomiast udar krwotoczny wylewem.

Każdy przypadek udaru jest inny. Skutki udaru uzależnione są od tego, w której części mózgu do niego dochodzi i jak duży jest obszar uszkodzenia mózgu.

Najczęściej występują: porażenie jednej części ciała, problem z utrzymanie równowagi i chodzeniem, niedowład kończyn, niekontrolowanie pracy jelit i pęcherza moczowego, bóle mięśni i stawów, ciągłe zmęczenie, zaburzenia pamięci, trudności z mówieniem i zrozumieniem, czy problemy ze wzrokiem. W Europie, co pół godziny, pacjent z udarem mózgu, którego można było uratować, umiera lub dotyka go trwałe kalectwo. W Polsce udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną śmierci.

Szpital Specjalistyczny w Pile, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, postanowił podjąć walkę z niebezpiecznym udarem mózgu.

Na pilski Oddział Neurologiczny rocznie trafia ich około czterystu pacjentów, a leczonych jest od 1.500 do 1.600 pacjentów, w tym 80 proc. właśnie z udarem mózgu. Głównym celem pilskiego szpitala jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu pilskiego i okolic. Personel medyczny realizuje trudną misję, która przyświeca Szpitalowi Specjalistycznemu w Pile od dawna: „Przede wszystkim chory – w Nim odnajdujemy siłę do ciężkiej pracy”.

Doświadczenie, wiedza oraz troskliwość personelu szpitala zostały niejednokrotnie docenione. Szpital Specjalistyczny w Pile był między innymi laureatem prestiżowego konkursu „Wielkopolski HIT 2001”, a rok rocznie od 2005 roku jest  finalistą ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital”. W lipcu 2021 roku Szpital Specjalistyczny w Pile został wyróżniony przez światową Inicjatywę Angels certyfikatem Diamond właśnie za skuteczne leczenie udarów mózgu.

Wojciech Szafrański – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile powiedział: „To wielka radość, że otrzymaliśmy tak zaszczytne wyróżnienie, i to nie pierwszy raz. Gratulacje dla Pani Ordynator, wspaniałych lekarzy, pielęgniarek, wszystkich, którzy współpracują z Panią doktor. Certyfikat Diamond świadczy o wysokiej skuteczności i jakości leczenia, o dobrych standardach, lepszych niż gdzie indziej. Pacjent może czuć się u nas w pełni bezpieczny i zaopiekowany. To ważne wyróżnienie dla całego Szpitala Specjalistycznego w Pile. Na podwyższaniu jakości usług medycznych bardzo nam zależy i do tego dążymy.”

Diamentowy certyfikat ESO ANGELS odebrała doktor habilitowana Małgorzata Wiszniewska – Ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu. – „Ten certyfikat to dowód na to, że potrafimy skutecznie leczyć pacjentów z udarem. Bardzo ważną rolę odgrywa szybka i skoordynowana praca personelu wielu oddziałów, to praca zespołowa, co w naszym szpitalu funkcjonuje bardzo dobrze.” – Zaznaczyła Małgorzata Wiszniewska.

https://www.facebook.com/KomarowskiEligiusz/videos/4715612468467985

Inicjatywa Angels (https://www.angels-initiative.com/) jest projektem wspieranym przez Europejską Organizację Udaru Mózgu (z języka angielskiego European Stroke Organization, ESO) i ma na celu wspieranie oraz rozwój nowoczesnej opieki udarowej w Europie.

W udarze czas ma kluczowe znaczenie, dlatego eksperci Angels stworzyli szereg narzędzi i szkoleń, które wspierają szpitale we właściwej organizacji pracy oraz skróceniu czasu od przyjęcia pacjenta do wdrożenia leczenia. Jednym z istotnych elementów w skracaniu czasu jest wcześniejsze powiadomienie szpitala przez karetkę pogotowia, że wiezie pacjenta z udarem, aby szpital był gotowy do przyjęcia takiego pacjenta. Oprócz dobrej organizacji pracy w szpitalu, ogromnie ważne jest również to, aby ludzie potrafili rozpoznać objawy udaru i wiedzieli, że w razie wystąpienia objawów należy natychmiast zadzwonić na pogotowie, nie należy samemu jechać do szpitala. W przypadku udaru liczy się bowiem. Większość pacjentów z udarem za późno trafia do szpitala i nie można im pomóc.

Inicjatywa Angels to Globalna Społeczność centrów i szpitali zajmujących się leczeniem udarów mózgu, działająca w stu dwudziestu krajach, zrzeszająca 5.000 szpitali. Teraz należy do niej również pilski szpital.

Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego podsumował to wyróżnienie: „Zmieniamy Szpital Specjalistyczny w Pile, a naszym celem jest nieustanne podnoszenie jakości leczenia pacjentów. Taki certyfikat to światowej klasy wyróżnienie dla całego szpitala, szczególnie dla personelu Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu i wielu innych oddziałów, z którymi współpracuje. Gratuluję personelowi za ten wysiłek, wysokie umiejętności i pracę zespołową.”

„Przyznanie Diamentowego certyfikatu ESO ANGELS dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego w Pile to jedna z tych wiadomości, która cieszy i napawa optymizmem.” – Komentuje Sławomir Skowiński szef Centrum Informacji. – „Proszę pamiętać, że mowa zakładzie opieki zdrowotnej, który nie jest oddziałem, którego szpitala centralnego, ani którejś z Akademii Medycznych, ani nawet szpitala wojewódzkiego. Mowa o szpitalu powiatowym. Życzyć sobie tylko pozostaje, aby taki wybitny poziom lecznictwa był we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej w Polsce. W każdym razie wielu medyków ma kogo naśladować.” – Uważa Sławomir Skowiński szef Centrum Informacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /SYL/ 14.07.2021