Pilska dyskusja o profilaktyce i diagnostyce nowotworów

 

Zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna, zdrowa rodzina” to tytuł XVIII Powiatowej Konferencji Promocji Zdrowia. W trakcie spotkania omówiono ważne istotne zagadnienia dotyczące zdrowia oraz profilaktyki i diagnostyki chorób nowotworowych. Organizatorami wydarzenia był Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu prof. dr hab. Julian Malicki.

 

W wydarzeniu udział wzięli eksperci w osobach: prof. dr hab. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, dr Wojciech Szafrański – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile, dr Piotr Martenka – Kierownik Zakładu Radioterapii filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile, dr Tomasz Szczęsny – Ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, dr Marek Konkol – z filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile, prof. dr hab. Andrzej Marszałek – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. lecznictwa, Kierownik projektu przygotowanego przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski pt. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” oraz dr n. med. Agnieszka Dyzman-Sroka – Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, która była również moderatorem spotkania.

 

 

Starosta pilski Eligiusz Komarowski przedstawił najnowsze osiągnięcia Szpitala Specjalistycznego w Pile mając na uwadze przede wszystkim działania inwestycyjne i modernizacyjne Powiatu Pilskiego dokonane w obszarze infrastruktury szpitala. Powiedział również o modernizacji Oddziału Chemioterapii Szpitala Specjalistycznego w Pile, na którą Powiat Pilski przekazał dotację w wysokości 2.075.366 zł. Wsparcia finansowego udzielił również Marszałek Województwa Wielkopolskiego, skąd wpłynęło 2.000.000 złotych. – „Oddział Chemioterapii odmienił swoje oblicze, dzisiaj jest to jednostka, która jest umiejscowiona w dwóch lokalizacjach jako tak zwana „chemia dzienna – ambulatoryjna” oraz Oddział Główny związany z hospitalizacją pacjentów” – Wskazał Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego.

Prof. dr hab. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu wystąpił z prezentacją pt. „Organizacja świadczeń radioterapii w Wielkopolsce”. Swoją wypowiedź ekspert rozpoczął od przedstawienia wyzwań jakie stoją przed onkologią i radioterapią wśród, których były m.in. rejestrowanie większej ilości przypadków nowotworów, wzrost oczekiwań społecznych odnośnie jakości świadczeń i lepszego komfortu leczenia czy wczesne wykrywanie, zapobieganie i promocja zdrowego stylu życia. Prof. dr hab. Julian Malicki – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu wspomniał również w swoim wystąpieniu o projekcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego nt. „Poprawy dostępności do świadczeń radioterapii i onkologii w 4 regionach Wielkopolski” z którego wynika, że na chwilę obecną istnieją dwa Ośrodki Radioterapii – w Kaliszu oraz w Pile a w planach są jeszcze ośrodki w Lesznie oraz Koninie –„ Zbudowanie takich czterech ośrodków, pozwoli na właściwy dostęp do świadczeń leczniczych w całym regionie.” – Zaznaczył ekspert.

 

 

Dr Wojciech Szafrański – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile mówił o organizacji szpitala w czasie pandemii. W porównaniu z danymi z 2018 i 2019 roku w 2020 roku widoczny był postępujący spadek przyjęć. Na terenie szpitala powstała Pracownia Covidowa. Problematyczna okazała się również kwestia ilości zapasów zabezpieczenia indywidualnego, która była na niedostatecznym poziomie. Wsparcie okazał Zarząd Powiatu Pilskiego, który przekazał 300.000 złotych na zakup maseczek czy kombinezonów. – „Nie było takiego momentu przez cały okres czasu żeby czegoś pracownikom brakowało, łącznie z tym, że z inicjatywy Zarządu Powiatu Pilskiego na czele z Panem Eligiuszem Komarowskim zostało utworzone konto, gdzie wszystkie organizacje, przedsiębiorcy czy osoby prywatne mogły wpłacać pieniądze z których mogliśmy korzystać.” – Powiedział dr Wojciech Szafrański.

 

Dr Piotr Martenka – Kierownik Zakładu Radioterapii filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile, który przedstawił zakres działalności i kierunki rozwoju Ośrodka Radioterapii w Pile. Ośrodek otwarty został w 2019 roku jako II filia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile. Jego głównymi zaletami jest szybka diagnostyka onkologiczna oraz fakt, że posiada on elektroniczną dokumentację medyczną  wykorzystywaną m.in. w zakresie systemu planowania radioterapii.

 

 

W Ośrodku Radioterapii w Pile funkcjonuje również Poradnia Onkologiczna, która tylko w roku 2020 udzieliła 1.000 porad. Jak wspomniał dr Piotr Martenka – Kierownik Zakładu Radioterapii filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile najczęściej leczonymi nowotworami były: nowotwór piersi (100 pacjentek), prostaty, płuc itd. Mając na względzie promieniowanie jakiemu podlega pacjentka w trakcie radioterapii by zmniejszyć ryzyko powikłań kardiologicznych stosuje się trening oddechowy oparty o metodę Deep Inspiration Breath Hold. W 2 kwartale 2021 roku zamontowane zostanie dodatkowe urządzenie zwane Visual Coaching Device, który ułatwi pacjentce monitorowanie toru oddechowego. W Ośrodku Radioterapii w Pile w roku 2020 leczono również 49 pacjentów chorych na raka prostaty. Dr Piotr Martenka przedstawił dwie nowoczesne metody wykorzystywane w Ośrodku Radioterapii w Pile w leczeniu tego rodzaju nowotworów a mianowicie: wyższą dawkę dzienną, która skraca czas terapii do 4-5 tygodni oraz jednoczesną zróżnicowaną dawkę promieniowania nakierowaną na węzły chłonne miednicy oraz prostatę.

 

dr Tomasz Szczęsny – Ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, przedstawił temat „Wczesne wykrywanie raka płuca za pomocą badań przesiewowych szansą na ograniczenie epidemii zgonów nowotworowych po zakończeniu epidemii Covid-19”. Ekspert przytoczył dane dotyczące umieralności na nowotwory w Europie, z których wynika, że umieralność na nowotwory w Polsce jest niższa niż w krajach wysokorozwiniętych, ale wyższa niż w Europie. – „ Wysoka umieralność na nowotwory w Polsce jest spowodowana głównie ich późnym wykrywaniem” – Wyjaśniał dr Tomasz Szczęsny – Ordynator Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Szpitala Specjalistycznego w Pile. Najwyższa zachorowalność na raka płuca w Polsce notowana jest w północnej części kraju i na Śląsku. Najczęstszą przyczyną raka płuca w Polsce nie są wyłącznie papierosy ale pochodzący z nich składnik zwany benzo-alfa-piren, który znajduje się w powietrzu. Jak mówił ekspert – nowotwór płuca z większą częstotliwością występuje u mężczyzn a z mniejszą u kobiet. Metoda badań przesiewowych w przypadku wystąpienia nowotworu płuca ma postać nisko dawkowego tomografu klatki piersiowej, który jest wstanie wykryć guzki nielite o rozmiarze poniżej 0,5 cm.

 

 

dr Marek Konkol – z filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile kontynuując temat nowotworów płuc mówił o współczesnej radioterapii w leczeniu raka płuca, której zastosowanie jest konieczne u ponad 60 proc. pacjentów. Najczęściej przybiera ona formę zaawansowanej radiochirurgii, która pozwala skrócić leczenie do kilku bądź kilkunastu dni. W wyższym stadium raka (III) stosuje się jednoczasowo radio i chemio terapię co wydłuża czas leczenia do 6 tygodni. W ostatniej fazie nowotworu radioterapia pomaga pacjentowi uśmierzyć ból i mimo wszystko ma wpływ na przedłużenie mu życia. Jak przebiega radioterapia? -„Zaczynamy od tomografii komputerowej czterowymiarowej, po jej wykonaniu przygotowujemy model komputerowy ciała, na którym onkolog/radioterapeuta przygotowuje plan leczenia, zaznaczając punkty, w których radioterapia jest wskazana” – wyjaśnił dr Marek Konkol – z filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile.

 

Na koniec XVIII Powiatowej Konferencji Promocji zdrowia głos zabrali dr. n. med. Agnieszka Dyzman-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz prof. dr hab. Andrzej Marszałek – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. lecznictwa, którzy przygotowali prezentację dotyczącą Regionalnego Programu Zdrowotnego pt. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc oraz powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi.

 

 

Dr Agnieszka Dyzman-Sroka rozpoczęła wystąpienie od przedstawienia 4 kluczowych zadań uwzględnionych w projekcie do których zalicza się: działania informacyjno-edukacyjne, szkolenie personelu medycznego dla 68 osób, program szczepień przeciwko pneumokokom oraz grypie, monitorowanie i ewaluacja realizowanych działań. Projekt skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, aktywnych zawodowo, z nowo stwierdzonymi nowotworami: płuc, macicy, prostaty, jelita grubego jak również białaczką limfocytową, oraz osób nie posiadających przeciwskazań do w/w szczepień.

 

Głos zabrał również prof. dr hab. Andrzej Marszałek – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. lecznictwa zauważył, że blisko 60 proc. pacjentów onkologicznych narażonych jest na zakażenie pneumokokami etc. Czy szczepienia pomagają w leczeniu chorób? – „Oczywiście, że tak. Po pierwsze eliminują one ryzyko powikłań a po drugie nawet podanie mniejszej dawki szczepionki daje zwiększoną odporność na patogeny z podobnej grupy” – Wyjaśnił hab. Andrzej Marszałek – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Centrum Onkologii ds. lecznictwa. Dodał on również, że ryzyko zgonu u pacjentów onkologicznych, zakażonych pneumokokami bądź innymi patogenami wzrasta trzykrotnie w ciągu miesiąca. Dlatego priorytetem jest szybkie wprowadzenie programu w życie co można uczynić choćby poprzez informowanie i edukację społeczeństwa.

 

Agencja Informacyjna

 

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /WAC/  12.03.2021