Stulecie Stada Ogierów w Łącku

 

Agencja Informacyjna: „Ziemia Mazowiecka pełna jest ciekawych i historycznych miejsc. Jednym z nich jest, z pewnością, Łąck i obchodzące 100 lat powstania Stado Ogierów.” – Uważa Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stado Ogierów w Łącku jest jednym z najstarszych, państwowych stad ogierów w Polsce, powstałych po odzyskaniu niepodległości, po okresie zaborów.

W sobotę 7 października 2023 r. odbędzie uroczystość, związana z obchodami setnej rocznicy powstania Stada Ogierów w Łącku. Jest to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce.  W programie obchodów setnej rocznicy powstania Stada Ogierów w Łącku m. in.: o godz. 12.00 widowisko historyczno-edukacyjne, pokaz husarii i kawalerii konnej oraz o godz. 13.00 Występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Uroczystość honorowym patronatem objął Pan Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wstęp bezpłatny.

Robert Telus: Stadnina Koni Michałów to największa w Polsce stadnina koni arabskich czystej krwi

Zasadniczym zadaniem Stada Ogierów w Łącku jest służenie polskiemu rolnictwu, przez podnoszenie jakości hodowanych koni. Drogą do tego jest pozyskiwanie i utrzymywanie ogierów różnych ras i typowo najwyższej wartości hodowlanej, organizowanie sieci punktów kopulacyjnych, organizacja imprez jeździeckich i hodowlanych, traktowanych jako próby selekcyjne, branie udziału wspólnie z pracownikami Polskiego Związku Hodowli Koni (PZHK) w licencji ogierów, rejestracji klaczy, przeglądach młodzieży i opisie źrebiąt.

Pracownicy Stada Ogierów w Łącku udzielają również porad specjalistycznych hodowcom w terenie. Swoją działalnością Stado Ogierów w Łącku realizuje potrzeby państwa w dziedzinie hodowli koni. Ogiery Stada Ogierów w Łącku, dzięki wybitnej wartości hodowlanej, przyczyniają się znacząco do podnoszenia poziomu polskiej hodowli koni.

70 lat Stadniny Koni Michałów

„Wśród Polaków miłość do koni śmiał można powiedzieć była od zawsze.” – Ocenia Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – „Tradycje szlacheckie, szwoleżerów, husarii i ułańskie nie mogły przejść bez echa. Stąd dbałość o ciągłość i rozwój hodowli koni. Sto lat temu powstało państwowe, polskie Stado Ogierów w Łącku. To piękny jubileusz. I choć od tamtych dni zmieniła się rola koni, to miłość do tych szlachetnych zwierząt pozostała taka sama. Od lat jestem związany ze środowiskiem hodowców, zwłaszcza koni zimnokrwistych i wiem jak trudna jest to praca. Jestem przekonany, że kolejne lata będą służyły dalszemu rozwojowi Stada Ogierów w Łącku, dając wkład w rozwój polskiej hodowli koni, ale także przyczyniając się do jeszcze większej popularyzacji jeździectwa. Szerokie możliwości rozwoju upatruję również w rosnącym stale zainteresowaniu Polaków jeździectwem rekreacyjnym, czy hipoterapią.” – Przewiduje Rafał Romanowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał hodowlany, będący własnością Stada Ogierów w Łącku, zdobył duże uznanie wśród hodowców w Polsce. Odzwierciedleniem tego były czołowe lokaty uzyskiwane przez wiele lat na Wystawach Zwierząt Hodowlanych, jak również zwycięstwa łąckich koni na torach wyścigowych w Polsce i za granicą. Stado Ogierów w Łącku skupiło elitę ogierów pełnej krwi angielskiej, szlachetnej półkrwi, rasy wielkopolskiej, małopolskiej, śląskiej i ras zimnokrwistych.

Sensacje „Arabskiej awantury”. Rozmowa z Moniką Luft

Utworzenie Centrum Rozrodu Koni przy Stadzie Ogierów w Łącku ma znaczący wpływ na możliwość szerszego wykorzystania rozpłodowego najcenniejszych pod względem hodowlanym i użytkowym ogierów. Jednocześnie powoduje powszechny dostęp do nasienia najwybitniejszych koni, eliminując zagrożenia chorobami zakaźnymi oraz obniżenie kosztów rozrodu.

Centrum Rozrodu Koni w Łącku prowadzi usługi w zakresie: pobierania, mrożenia i przechowywania nasienia od ogierów, inseminacji klaczy nasieniem świeżym lub mrożonym, badania klaczy ultrasonografem, przeprowadzanie badań diagnostycznych i leczenie klaczy w zakresie schorzeń ginekologicznych i prowadzenie szkoleń i zajęć dydaktycznych w zakresie rozrodu koni.

Położenie Stada Ogierów w Łącku – prawie w geometrycznym środku Polski – zapewnia hodowcom szybki i wygodny dostęp do bazy genetycznej. Zaledwie w ciągu paru godzin można dostarczyć na właściwy moment cyklu rujowego klaczy (określany przez lekarza weterynarii) porcję nasienia mrożonego w ciekłym azocie lub schłodzonego. Eliminuje to konieczność transportowania koni. Technika sztucznej inseminacji koni na świecie jest jedną z głównych metod prowadzenia rozrodu koni.

Od początku istnienia Stada Ogierów w Łącku,  równocześnie z działalnością hodowlaną, rozwija się sport jeździecki. Jest on dobrym sprawdzianem hodowlanym koni. Przy Stadzie Ogierów w Łącku powołany został Ludowy Klub Jeździecki, w którego barwach zawodnicy zdobywali laury na hipodromach w Polsce i za granicą. Konkurencje, które uprawiane były w Klubie, to: ujeżdżenie, skoki, wszechstronny konkurs konia wierzchowego (WKKW) oraz woltyżerka i powożenie zaprzęgami konnymi.

Powiększają się areały w dyspozycji gospodarstw rodzinnych

Stado Ogierów w Łącku jest jedną z sześciu strategicznych spółek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, posiadającą ogiery, które udostępniane są hodowcom, na terenie całej Polski.” – Przypomina dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Na przestrzeni lat, Stado Ogierów w Łącku prowadziło działalność na rzecz polskiego rolnictwa w zakresie podnoszenia wartości hodowanych koni. Bardzo ważną rolę spełniało Stado Ogierów w Łącku w dziedzinie sportu jeździeckiego odnosząc swoimi końmi sukcesy na polskich i zagranicznych hipodromach. Dzięki tej działalności hodowla terenowa otrzymywała świetne reproduktory, które przyczyniły się do poprawy pogłowia koni, w okresie międzywojennym i po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową. Duża grupa reproduktorów ze Stada Ogierów w Łącku zajmowała boksy ogierów czołowych w hodowli elitarnej, zwłaszcza w Stadninach hodujących konie rasy pełnej krwi angielskiej.” – Wyjaśnia dr in. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Stado Ogierów w Łącku powołane zostało do życia na mocy decyzji Prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego w 1923 roku. Projekt budowy polskich stad ogierów, w tym Łącka, opracował Stanisław Szuch – mianowany pod koniec 1920 r. inspektor stadnin państwowych. Opracowany przez niego operat, przewidujący budowę nowych stad ogierów, został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Stadnin Państwowych oraz przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, które przeznaczyło na cele państwowej hodowli koni dobra rządowe.

Waldemar Humięcki: KOWR udziela pożyczki płynnościowe

W województwie warszawskim podjęto decyzję o budowie Stada Ogierów w Łącku, na gruntach rządowych, a jego zapleczem ekonomicznym było gospodarstwo rolne o powierzchni 800 ha wraz z folwarkiem Góry. Głównym zadaniem stada ogierów było odbudowanie hodowli koni w nowej Polsce, przetrzebionej przez wojny i zabory. Konie były potrzebne w rolnictwie, jako główna siła pociągowa, dla wojska oraz transportu miejskiego. W tym okresie jakość koni na ziemiach polskich była słaba, zwłaszcza na terenach po zaborze rosyjskim. Brak ośrodka hodowlanego był widoczny szczególnie w środkowej Polsce. Stąd też decyzja o lokalizacji Stada Ogierów w Łącku.

Plan zagospodarowania Stada Ogierów w Łącku opracował Jan Grabowski, a twórcą projektów architektonicznych był płocki inżynier Józef Główczewski. Stado Ogierów, z roku na rok, się rozwijało, przyczyniając się do odbudowy pogłowia koni w centralnej Polsce. Podczas II wojny światowej Stado Ogierów nie przerwało swojej działalności, a Niemcy okupujący Polskę rozwinęli hodowlę koni z myślą o ich służbie dla hitlerowskich celów.

https://agencja-informacyjna.com/kowr-organizuje-warsztaty-z-produkcji-brykietow-ze-slomy/

Po wyzwoleniu Stado Ogierów wróciło pod zarząd państwowy w Polsce i służyło rozwojowi krajowej hodowli. Równocześnie z hodowlą koni w Łącku, rozwijał się także sport jeździecki. Jednym z najlepszych ogierów, którym mogło poszczycić się Stado Ogierów w Łącku był słynny ogier pełnej krwi angielskiej Dakota, który był rekordzistą wśród reproduktorów (326 sztuk potomstwa).

W 1993 roku Państwowe Stado Ogierów w Łącku zostało przejęte przez ówczesną Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. W grudniu 1994 r., w wyniku przekształcenia, powstało Stado Ogierów w Łącku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie nadzór właścicielski nas spółką sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

AGENCJA Informacyjna, gospodarka, DEC/ 6.10.2023