Raport TMF Global Complexity Index 2024: Polska jednym z najgorszych dla biznesu państw na świecie.

Raport TMF Global Complexity Index 2024: Polska jednym z najgorszych dla biznesu państw na świecie!

Agencja Informacyjna: Według raportu TMF Global Complexity Index (GBCI) 2024 Polska znalazła się na siódmym miejscu w Europie i 12. na świecie wśród państw najmniej przyjaznych dla biznesu. Polska uwzględniając kraje europejskie zajęła siódmą pozycję w rankingu. Pocieszeniem jest, że to o 3 miejsca lepiej niż w poprzednich dwóch latach. W Europie najtrudniej mają przedsiębiorcy w Grecji. 

Podstawy raportu TMF Global Complexity Index 2024

Autorzy raportu TMF Global Complexity Index 2024 przeanalizowali 79 regulacji prawnych państw, na które przypada 93 proc. światowego produkty krajowego brutto i 88 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto. Porównano 292, corocznie monitorowanych, wskaźników, dotyczących kluczowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie przepisów administracyjnych i zapewnienia zgodności działalności z regulacjami prawnymi, stawianych przed przedsiębiorcami planującymi prowadzić swój biznes na wybranym rynku. 

Joanna Romańczuk komentuje raportu TMF Global Complexity Index 2024

„Obserwujemy postęp w zakresie cyfryzacji procesów w Polsce. Jest to duże ułatwienie dla inwestorów i prowadzących biznes. Przykładem jest możliwość przeprowadzenia wszystkich czynności, związanych z raportowaniem finansowym w serwisie informatycznym.” – Komentuje Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. – „Innym przykładem jest rosnące zainteresowanie konstrukcją wprowadzonej nieco ponad 2 lata temu prostej spółki akcyjnej (PSA), do której założenia wystarczy 1 zł kapitału i którą cechują proste zasady dotyczące struktur zarządczych czy likwidacji. Minął też czas zawirowań, związanych z wprowadzaniem, przez rząd Mateusza Morawieckiego, koncepcji tzw. Polskie Ładu, co jest przyjmowane przez prowadzących biznes z ulgą i polepsza nastroje.” – Uważa Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

Juliusz Bolek z Instytutu Biznesu wyjaśnia skutki braku atmosfery dla biznesu w Polsce

„Bardzo mnie martwi, że Polska najgorzej wypada pod względem łatwości prowadzenia biznesu na tle państw, z którymi sąsiaduje (z pominięciem Białorusi nie notowanej w zestawieniu), w tym Ukrainy.” – Ujawnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Oznacza to, że polskie warunki gospodarcze są najmniej korzystne w regionie. Inwestor, który jest zainteresowany inwestowanie w Europie Środkowowschodniej, badają środowisko prowadzenia biznesu. Wybiera wówczas państwo, w którym będzie mu najłatwiej co w praktyce oznacza, że omija Polskę, która przegrywa w tej materii z konkurencją państw sąsiednich.”

Joanna Romańczuk komentuje pozycję Polski w kontekście sąsiednich państw

„O pozycji państwa w rankingu TMF Global Complexity Index 2023 decyduje zarówno złożoność wewnętrznych zasad prowadzenia biznesu, ale też fakt jak z takimi problemami radzą sobie inne kraje w zestawieniu. W Polsce można zaobserwować pozytywne impulsy, ale jej sąsiedzi radzą sobie lepiej z ułatwianiem zakładania i prowadzenia biznesu.” – Wyjaśnia Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. Dotyczy to nawet objętej wojną Ukrainy, która ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej i zabiega o włączenie w struktury Wspólnoty. W związku z tym, rząd wprowadza wiele ułatwień dla biznesu, a tempo reform jest bardzo szybkie. Dla przykładu, w przypadku samodzielnej korekty zeznań podatkowych, nie są naliczane żadne kary. Ponadto, wdrażane są atrakcyjne rozwiązania dla biznesu – na przykład w obszarze IT, takie jak korzystne warunki podatkowe oraz automatyczna ochrona praw własności intelektualnej.” – Wylicza Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

Eksperci krytycznie o zbędnych obciążeniach przedsiębiorców w Polsce

Eksperci TMF Group zwracają uwagę, że przedsiębiorców w Polsce obciąża m. in. konieczność raportowania tych samych informacji wielokrotnie do wielu różnych instytucji i od lat towarzysząca zmienność przepisów, jak np. zapowiedź wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), po czym odroczenie jego wdrożenia w sytuacji, kiedy wiele dużych organizacji poniosło duże nakłady na dostosowanie się do jego wdrożenia.

W jakich państwach najtrudniej prowadzić biznes?

Wśród państw, w których najtrudniej prowadzić biznes prym wiodą kraje europejskie – Republika Grecka, która w zestawieniu rankingu TMF Global Complexity Index 2024 zamieniła się pierwszym miejscem z drugą Republiką Francuską. Tuż za nimi plasują się odpowiednio Republika Kolumbii, Meksykańskie Stany Zjednoczone i Wielonarodowe Państwo Boliwia. W Europie trudniej niż w Polsce prowadzi się firmę też we Republice Włoskiej, Królestwie Belgii, Królestwie Hiszpanii i Republice Chorwacji.

W jakich państwach najłatwiej prowadzić biznes?

Najlepiej na świecie przeszkody w prowadzeniu biznesu eliminują Wyspy Caymana (terytorium zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), Curaçao (terytorium zależne Królestwa Niderlandów), Królestwo Danii, Hongkong (specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej) i Nowa Zelandia. Wśród państw, w których najłatwiej prowadzić biznes w Europie oprócz Królestwa Danii od lat zajmującej najwyższe pozycje w tej kategorii znalazły się też Królestwo Niderlandów, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republika Czeska, Republika Malty i Republika Irlandii. 

Konieczność oprawy otoczenia dla prowadzenia biznesu w Polsce

„W 2023 roku podawałam przykłady Królestwa Danii, które od lat jest w światowej czołówce państw najbardziej przyjaznych dla biznesu czy Królestwa Niderlandów, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Republiki Malty, a w tym roku również Republiki Czeskiej, które pokazują, że w Europie można stworzyć środowisko bardzo przyjazne dla biznesu, konkurujące w tym zakresie nawet ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że byłoby dobrze, żeby Polska w następnych latach dołączyła do grona liderów w tym zakresie.” – Komentuje Joanna Romańczuk – Dyrektor TMF Group na obszar Europy Środkowej i Wschodniej.

Wpływ globalnej zgodności regulacyjnej na inwestycje zagraniczne 

Autorzy TMF Global Complexity Index 2024 podkreślą, że przedstawiciele większości jurysdykcji wyrazili przekonanie o stabilności przepisów w ciągu najbliższych pięciu lat, co stanowi kontynuację tendencji wzrostowej w porównaniu z poprzednimi latami. Na przykład w 2020 roku przedstawiciele tylko 35 proc. jurysdykcji przewidywali, że prawdopodobnie nie będzie znaczących zmian w przepisach. Z roku na rok poczucie, że nie nastąpi żadna znacząca zmiana rosło, osiągając 58 proc. jurysdykcji w 2024 roku. Eksperci sugerują, że obecnie to nie ilość lub złożoność przepisów stanowi największe wyzwanie, a prawdziwą trudność stanowi szybkość wprowadzania zmian regulacyjnych.

Czynniki geopolityczne i gospodarki pomostowe

Niestabilność geopolityczna ma oczywisty wpływ na przepływ handlu i inwestycji na całym świecie. Podczas gdy ceny energii pozostają wysokie, zakłócenia w łańcuchach dostaw i bariery handlowe również stanowią poważne wyzwanie dla globalnych graczy. W rezultacie wiele przedsiębiorstw weryfikuje swoje potencjalne plany wzrostu i cele ekspansji w dłuższej perspektywie. Jednak, podczas gdy kwestie geopolityczne mogą zakłócać łańcuchy dostaw lub tworzyć bariery handlowe dla niektórych jurysdykcji, inne jurysdykcje odnoszą korzyści z globalnej zmiany. Ze względu na swoją neutralność w kwestiach globalnych, państwa znane jako „kraje pomostowe” lub „gospodarki pomostowe” są w stanie czerpać korzyści ze swojej specyfiki. Dla tych państw ich nowo ugruntowana pozycja w globalnym łańcuchu dostaw stała się kluczowym sposobem dla międzynarodowych korporacji, które chcą zarządzać swoim ryzykiem w okresie międzynarodowej niestabilności.

Niepewne czasy i strategie sukcesu – technologia i utrzymanie pracowników 

Chociaż przedstawiciele jurysdykcji wymienili szereg czynników wpływających na wzrost, to IT i technologia znalazły się na szczycie rankingu jako najbardziej wpływowe. Technologia oferuje wzrost na wiele sposobów, ponieważ może zapewnić możliwości rozwoju tam, gdzie kraje posiadają wiedzę technologiczną w zakresie produkcji i mogą zwiększyć swój udział w rynku poprzez produkcję. Wykorzystanie technologii do zwiększenia produktywności zostało również zidentyfikowane w odniesieniu do usprawnienia pracy. W wielu jurysdykcjach, w tym w Nowej Zelandii i Hongkongu, przedsiębiorstwa automatyzują prace biurowe, podstawowe i w niepełnym wymiarze godzin, wykorzystując sztuczną inteligencję, aby utrzymać liczbę pracowników na niskim poziomie i skupić się na zadaniach o wyższej wartości. Jednocześnie zdecydowana większość jurysdykcji ma trudności z przyciągnięciem i zatrzymaniem talentów (78 proc.), przy czym liczba ta jest jeszcze wyższa w regionach EMEA (90 proc.) i APAC (79 proc.).

Zdolność do skutecznego reagowania na popyt w tym zakresie zależy w dużej mierze od dwóch czynników: lokalnych przepisów prawa pracy i potencjału regionalnych talentów. Jurysdykcje z restrykcyjnymi przepisami prawa pracy i silną obecnością związków zawodowych – lub te z niedoborem dostępnych talentów – co naturalne są znacznie mniej zdolne do elastycznego dostosowywania poziomu zatrudnienia.

Co to jest TMF Group?

TMF Group to wiodący dostawcę usług w zakresie zgodności i administracji. Pełni decydującą rolę w utrzymywaniu ładu korporacyjnego swoich klientów, zapewniając im kluczowe usługi administracyjne, dzięki którym mogą oni bezpiecznie inwestować i prowadzić działalność na całym świecie. TMF Group sprawia, że to, co skomplikowane, staje się proste. Eksperci na miejscu czuwają zarówno nad przestrzeganiem wszystkich zasad i przepisów, jak i nad zachowaniem zgodności operacyjnej. Globalna platforma technologiczna TMF Group i model usługowy dają klientom kontrolę nad ich portfelem podmiotów i lokalizacji na całym świecie. Dostarczane przez Spółkę dane pozwalają im na bieżąco śledzić nowe regulacje, status ich własnej działalności oraz wszelkie punkty ryzyka.

TMF Group obsługujemy korporacje, instytucje finansowe, zarządzających aktywami, inwestorów private equity i nieruchomości oraz podmioty typu family office, dzięki pracy 11.000 ekspertów, w 127 biurach. Wśród klientów jest ponad 60 proc. przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500 i FTSE 100 oraz prawie połowa z 300 największych przedsiębiorstw private equity obsługując tak zróżnicowane sektory jak podmioty rynku kapitałowego, private equity, firmy branż nieruchomości, farmaceutycznej, energetycznej i technologicznej.. 

TMF Group w Polsce 

Grupa TMF w Polsce zatrudnia ponad 1.000 pracowników w spółce TMF Poland oraz w Regionalnym Centrum Rozwoju TMF.  TMF Polska jest jedną z największych spółek Grupy TMF w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). TMF Polska obsługuje ponad 800 polskich i międzynarodowych klientów i wspiera ich w zakresie księgowości i podatków, obsługi kadrowo-płacowej oraz sekretariatu korporacyjnego. 

AI, Gospodarka, /DEC/ 12.06.2024