Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie

Niebawem II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie

Agencja Informacyjna: II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie odbędzie się w w poniedziałek 17 czerwca 2024. Organizatorami są Warszawska Izba Gospodarcza i Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council).

II Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Dreźnie – jakie są cele?

Celem II Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Dreźnie, które organizują: Warszawska Izba Gospodarcza i Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) jest nawiązanie relacji gospodarczych pomiędzy przedsiębiorstwami, wymiana informacji rynkowych oraz wypracowanie możliwości współpracy pomiędzy członkami Niemieckiej Rady Gospodarczej oraz Warszawskiej Izby Gospodarczej. Pomysldawcy oczekują od uczestników zaangażowania w postaci przejęcia inicjatywy w koordynowaniu dalszej współpracy pomiędzy podmiotami z konkretnej branży. 

Kto jest może wziąć udział w II Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczego w Dreźnie?

Do udziału w II Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Dreźnie, które organizują: Warszawska Izba Gospodarcza i Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) zaproszone są przedsiębiorstwa z następujących branż: przemysł lotniczy, transfer badań naukowych do przemysłu, przemysł energetyczny, przedsiębiorstwa opiekuńczo-zdrowotnych, rzemiosło, logistyka, produkcja lin i pasów ze stali, przemysł zbrojeniowy. 

Jak zgłosić chęć uczestnictwa w II Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym?

Zgłoszenia do II Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Dreźnie, które organizują: Warszawska Izba Gospodarcza i Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) przyjmowane są online: https://akredytacje.szef.co/formularze/forum-gospodarcze. Udział w II Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Dreźnie, które organizują: Warszawska Izba Gospodarcza i Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt dojazdu we własnym zakresie. Istnieje możliwości przygotowania wyjazdu zorganizowanego z Warszawy, jeżeli pojawią się takie Zgłoszenia do Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Co to jest Niemiecka Rada Gospodarcza?

Niemiecka Rada Gospodarcza (Wirtschaftsrat der CDU e.V. – The German Economic Council) to największy związek przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec. Jego działanie zainicjowano w 1963 r. przez Ludwiga Erharda –ówczesnego federalnego ministra gospodarki, a później kanclerza federalnego. Niemiecka Rada Gospodarcza oferuje przedsiębiorcom i przedsiębiorcom uregulowaną prawnie, jedyną w kraju oficjalną platformę lobbingową, która pomaga kształtować politykę gospodarczą i społeczną w Republice Federalnej Niemiec, poprzez bezpośrednią współpracę z rządem i parlamentem. Niemiecka Rada Gospodarcza liczy ponad 12.000 członków, reprezentując interesy przedsiębiorców w parlamencie niemieckim (Bundestag – pełna nazwa Deutscher Bundestag), administracji centralnej i regionach. Jej działalność jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich.

Co to jest Warszawska Izba Gospodarcza?

Warszawska Izba Gospodarcza powstała w 1990 roku. Zajmuje się wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w Warszawie, okolicach i Polsce. Warszawska Izba Gospodarcza buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone przedsiębiorstwa w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym. Członkostwo w Warszawskiej Izby Gospodarczej daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników

Jakie są podstawowe kierunki działalności Warszawskiej Izby Gospodarczej?

Podstawowymi kierunkami działalności Warszawskiej Izby Gospodarczej są: rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności; integracja Członków Izby; wzmocnienie roli samorządu gospodarczego; współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw; promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców; propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji na stronie

AI, Gospodarka, /DEC/ 11.06.2024