Instytut Biznesu 600 000

Instytut Biznesu alarmuje: Blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w 2023 roku!

Agencja Informacyjna: Instytut Biznesu informuje, że blisko 600.000 przedsiębiorców przestało funkcjonować w Polsce w 2023 roku. Jest to największy spadku liczby przedsiębiorstw w historii. Przestało funkcjonować ponad 220.000 przedsiębiorstw! Ponadto doszło do zawieszenia aż 372.500 tysiąca działalności gospodarczych było rekordowe. To pokazuje, jak trudne warunki mają polscy przedsiębiorcy.

Gospodarka a malejące liczby

W 2023 roku z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wykreślono 23.500 spółek. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) wykreślił 196.500 indywidualnych działalności gospodarczych. Ogólna liczba likwidacji przedsiębiorstw w 2023 roku wyniosła 220.000, a do tego dochodzi jeszcze blisko 400.000 takich które zawiesiły działalność.

Ocena Instytutu Biznesu

Według Instytutu Biznesu wśród głównych przyczyny problemów polskich przedsiębiorców wymienia się wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym inflacja: wzrost cen surowców, materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, presja płacowa: wzrost cen zwiększa presję pracowników na podwyżki wynagrodzeń, co dodatkowo obciąża budżety przedsiębiorców, podwyżki płacy minimalnej: kilkukrotnie zwiększana płaca minimalna, której większa część podwyżki to koszt pracodawcy aniżeli wzrost wynagrodzenia netto. 

Powiązane są z tym na zasadzie „reguły domina” rosnące obciążenia podatkowe i składkowe, w tym rosnące składki dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wzrost różnych opłat i podatków, które dodatkowo komplikuje sytuację finansową podmiotów gospodarczych.

Instytut Biznesu ocenia, że Ustawa o przeciwdziałaniu płatniczym nie zaczarowała rzeczywistości na zatory płatnicze. Dowodzą tego dane: zadłużenie przedsiębiorstw wynosi 9.070.000.000 złotych. 264.500 podmiotów gospodarczych nie reguluje swoich zobowiązań kontrahentom w ustalonym terminie. 68 proc. przedsiębiorców uważa, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu efektywnej i racjonalnej działalności.

Zdaniem Instytutu Biznesu wzrost liczby likwidacji i zawieszeń działalności gospodarczych oraz narastające zatory płatnicze mają poważne konsekwencje dla całej gospodarki. Osłabienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią fundament polskiej gospodarki, będzie skutkować radykalnym wzrostem bezrobocia, spadkiem inwestycji oraz obniżeniem tempa wzrostu gospodarczego.

Instytut Biznesu FAQ

Kiedy powstał Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu (angielska nazwa: Business Institute) – został założony z inicjatywy przedsiębiorców w 20211 r., w wyniku zidentyfikowanej potrzeby wspierania działalności gospodarczej. Kontakt z Instytutem Biznesu można nawiązać za pomocą strony www.instytutbiznesu.com.pl

Czym zajmuje się Instytut?

Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy ze specjalistami posiadającymi praktyczną wiedzę, z wielu dziedzin, związanych z biznesem.

Jakie są założenia i cele?

Instytut Biznesu jest to organizacja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Misją jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce. 

Gdzie działa Instytut Biznesu?

Instytut Biznesu to organizacja działająca głównie w Polsce. Ponadto posiada także swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Realizował także projekty w Republice Federalnej Niemiec, Królestwie Hiszpanii i na Węgrzech. 

Jakie sprawy podejmują eksperci Instytutu Biznesu?

Instytut Biznesu publikuje publiczne stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Współuczestniczy w ważnych kongresach takich jak: Welconomy Forum in Toruń, Wizja Rozwoju w Gdyni, Polska Moc Biznesu ESG, Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair, czy Kongres ESG. 

Kto kieruje pracami Instytutu Biznesu?

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada Naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

Czy Instytut Biznesu jest organizacją niezależną?

Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie. Zapoczątkowała działalność startup’u platforma edukacyjna Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl).

Czym jest nagroda Ambasador Instytutu Biznesu?

Instytut Biznesu od 2017 roku wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasador Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców.

Co to jest Certyfikat Jakości Instytutu Biznesu?

Od 2021 roku Instytut Biznesu przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości. 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /DEC/ 24.05.2024