Dobroczyńca Roku

Dobroczyńca Roku w Polsce: Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu

Agencja Informacyjna: Ogłoszono zwycięzców 27. Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Członkowie Kapituły wręczyli statuetki laureatom, którzy mają teraz wyjątkową okazję, by szeroko zademonstrować swoje działania. 

„Dobroczyńca Roku”

Hasło 27. Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”, nawiązywało do wpływu, jaki przedsiębiorstwa mogą wywierać na otoczenie. W 2024 roku Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali: Dr. Max, BAT, Fundacja Biedronki, Fundacja BNP Paribas, Fundacja Deloitte Polska, Fundacja Empiria i Wiedza, Hand Made, Henkel Polska, IKEA Kraków, Nationale-Nederlanden, Nokia Solutions and Networks oraz Pepco Poland 

Na czym polega Konkurs „Dobroczyńca Roku”?

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 27 lat nagradza organizacje angażujące się społecznie i wspierające organizacje pozarządowe. To największy i najstarszy tego typu konkurs w Polsce. Od 1997 r. Konkurs „Dobroczyńca Roku” promuje społeczne zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw, wyróżnia organizacje najaktywniejsze społecznie, umożliwia organizacjom pozarządowym publiczne podziękowanie darczyńcom i partnerom biznesowym, inspiruje przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, informuje o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.

Jak podkreśla Paweł Łukasiak – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 27. Konkurs „Dobroczyńca Roku” przypada w roku ważnych dla Polski rocznic: 12 marca przypadała 25. rocznica przyjęcia Polski do NATO,  1 maja celebrowano 20. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej, a 4 czerwca obchodzono 35. rocznicę pierwszych wolnych wyborów z 1989 roku. 

Do udziału w Konkursie „Dobroczyńca Roku” organizacje i fundacje korporacyjne mogły być nominowane przez współpracujące z nimi organizacje pozarządowe w kategoriach: „Kultura i edukacja”, „Lokalne partnerstwa”, „Ochrona środowiska i klimatu”, „Otwartość na różnorodność”, „Pomoc społeczna i charytatywna”, „Zdrowy tryb życia”, „Pomoc uchodźcom i Ukrainie”, „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”. „Wolontariat pracowniczy” to jedyna kategoria, w której firmy mogły zgłaszać się samodzielnie.

Czym jest ESG?

W ostatnich latach termin ESG zyskał na znaczeniu w świecie biznesu i inwestycji. Skrót ten oznacza Environmental, Social, and Governance, czyli zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczną i dobre zarządzanie. W obliczu rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska, równością społeczną i przejrzystością korporacyjną, ESG staje się nieodłącznym elementem strategii wielu firm. Dlaczego warto zwracać uwagę na ESG i jakie korzyści może przynieść firmom oraz inwestorom?

Długoterminowe korzyści finansowe

Inwestowanie w ESG może przynieść długoterminowe korzyści finansowe. Firmy, które angażują się w zrównoważony rozwój, często osiągają lepsze wyniki finansowe dzięki efektywniejszemu zarządzaniu zasobami, innowacjom oraz pozytywnemu wizerunkowi. Inwestorzy coraz częściej preferują takie przedsiębiorstwa, co może zwiększać wartość akcji i przyciągać kapitał.

Redukcja ryzyka

Firmy działające zgodnie z zasadami ESG są lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania i ryzyka, takie jak zmiany klimatyczne, regulacje prawne, czy presja społeczna. Dzięki temu mogą unikać kosztownych kar, procesów sądowych oraz utraty reputacji.

Budowanie zaufania i lojalności

Konsumenci i pracownicy coraz częściej wybierają firmy, które dbają o środowisko i społeczność. Angażując się w ESG, przedsiębiorstwa budują zaufanie i lojalność swoich klientów oraz zatrudniają bardziej zaangażowanych pracowników. To z kolei przekłada się na wyższą produktywność i lepsze wyniki biznesowe.

Przewaga konkurencyjna

Wdrożenie strategii ESG może stanowić istotną przewagę konkurencyjną. Firmy, które są liderami w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i dobrego zarządzania, mogą wyróżniać się na rynku i przyciągać klientów, partnerów biznesowych oraz inwestorów.

ESG na Agencji Informacyjnej

Chcesz dowiedzieć się więcej w temacie ESG? Sprawdź zakładkę ESG na stronie Agencji Informacyjnej.

AI, Gospodarka, /KAM/ 12.06.2024 Zdjęcie mat. prasowe