Grupa Żabka ESG 2023

Grupa Żabka i ESG – Podsumowanie Strategii Odpowiedzialności za rok 2023

Agencja Informacyjna: Grupa Żabka kontynuuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, innowacyjności i strategicznemu podejściu do kwestii ESG, Żabka znacząco wpływa na polską gospodarkę, miejsca pracy oraz jakość życia swoich klientów. Oto jak Grupa Żabka podsumowuje sukcesy roku 2023.

Grupa Żabka a polska gospodarka i społeczeństwo

Grupa Żabka odgrywa kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki. W opublikowanym raporcie „Wygodnie i odpowiedzialnie” wskazano, że całkowita wartość dodana wytworzona przez Grupę oraz współpracujących z nią franczyzobiorców wyniosła aż 91 mld zł, co stanowi 30% wzrost w porównaniu z rokiem 2022. Raport ten jest już szóstym tego rodzaju dokumentem i podsumowuje realizację Strategii Odpowiedzialności (ESG) za 2023 rok.

„Dzięki dynamicznemu rozwojowi i innowacyjności Grupy Żabka możemy mieć pozytywny wpływ
na polską gospodarkę. Przekłada się to m.in. na tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju
przedsiębiorczości, zwiększanie liczby miejsc pracy, których obecnie zapewniamy ponad 63 tys., a
także na zmiany zakupowe ponad 3 mln klientów, którzy każdego dnia odwiedzają ponad 10 tys.
sklepów w całej Polsce. Podjęte w 2023 roku działania zostały po raz drugi z rzędu docenione w
prestiżowym ratingu EcoVadis i dziś znajdujemy się w gronie 1% firm na świecie, które najlepiej
integrują czynniki ESG w swoich strategiach i działaniach” – ocenił Tomasz Blicharski, Wiceprezes
Zarządu Grupy Żabka ds. Strategii i Rozwoju.

Raport „Wygodnie i Odpowiedzialnie”

Raport „Wygodnie i odpowiedzialnie” za 2023 rok jest szóstym tego rodzaju dokumentem przygotowanym przez Grupę Żabka. Publikacja ta została opracowana zgodnie z najnowszymi standardami raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative (GRI Standards) oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Grupa Żabka kontynuuje swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, uwzględniając aspekty ESG we wszystkich istotnych planach i działaniach. Osiąganie celów w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej wymaga właściwego zarządzania, zaangażowania, nakładu czasu i zasobów oraz przede wszystkim pracy zespołowej.

„Zgodnie z przyjętym przez nas strategicznym podejściem do kwestii odpowiedzialności społecznej
i środowiskowej uwzględniamy aspekty ESG we wszystkich istotnych planach i działaniach Grupy.
Osiąganie wytyczonych celów w tym zakresie wymaga właściwego zarządzania, zaangażowania,
nakładu czasu i zasobów oraz przede wszystkim pracy zespołowej” – Rafał Rudzki, Grupa Żabka, dyrektor
ds. zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważony styl życia

W 2023 roku Żabka uruchomiła kampanię „Porcja DobreGO!”, mającą na celu pomoc klientom w dokonywaniu lepszych wyborów żywieniowych. Efektem tej kampanii był 85% wzrost sprzedaży produktów marek własnych z oznaczeniami Nutri Score A i B. Dodatkowo, Żabka podjęła działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt i promowania zrównoważonego pozyskiwania produktów marek własnych, usuwając ze składu jaja z chowu klatkowego.

Satysfakcja Franczyzobiorców

W 2023 roku Żabka otworzyła ponad 1000 nowych sklepów, wprowadzając innowacyjne formaty takie jak Żabka Drive i Żabka Non Stop. Franczyzobiorcy mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, obejmujące w pełni wyposażony sklep, szkolenia oraz innowacyjne rozwiązania wspomagające prowadzenie sklepu, takie jak program OptiPlan i aplikacja Cyberstore. W efekcie, wskaźnik satysfakcji franczyzobiorców (NPS) wzrósł o 10 punktów.

Współpraca z Partnerami Biznesowymi

Grupa Żabka uruchomiła platformę internetową „Czysty biznes”, która stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń, inspiracji oraz wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja stawia sobie za cel zaangażowanie do 2026 roku partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 75% wydatków zakupowych w ustalenie naukowo potwierdzonych celów redukcyjnych.

Działania na rzecz planety

Grupa zdobyła nagrodę Gallup Exceptional Workplace Award 2024, stając się pierwszą i jedyną polską firmą z tym prestiżowym wyróżnieniem. Firma prowadzi także działania na rzecz obiegu zamkniętego, takie jak wykorzystywanie butelek wykonanych w 100% z rPET i opakowań pochodzących z recyklingu. Grupa osiągnęła neutralność plastikową dla produktów marek własnych czwarty rok z rzędu, a program „Zielona Odnowa” zachęca klientów do zwrotu opakowań plastikowych i puszek.

AI, ESG /AXY/ 17.05.2024. Obrazy od Żabka, Raport Odpowiedzialności Grupy Żabka