Zielone Świątki 120 lat – Święto Ludowe: „Kurpiowszczyzna: kultura – kulinaria” – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Zielone Świątki 120 lat – Święto Ludowe: „Kurpiowszczyzna: kultura – kulinaria” – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Agencja Informacyjna: W Zielone Świątki, ludowcy od 1904 roku obchodzą swoje Święto Ludowe, na wzór Święta Pracy. W 2024 r. w tym samym dniu wypada wydarzenie Noc Muzeów. Z tej okazji Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w sobotę 18 maja 2024 r. przygotowało szczególne obchody tego wydarzenia.

Program Święta Ludowego w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Oto program Święta Ludowego w 2024 r. :

13.10-13.30 – dr Janusz Gmitruk, wystąpienie pod tytułem „Tradycja Święta Ludowego”,

13.30-14.00 – Mieczysław Olender, wystąpienie „Kurpiowska kultura i kulinaria”,

14.00-15.00 – promocja wydawnictw Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Romuald Turkowski, książka „Źródła i materiały do dziejów społeczno-politycznych i gospodarczych państw komunistycznych, które uwolniły się od dominacji Związku Radzieckiego (1945-1960)”, t. 1–3, Warszawa 2023-2024, Andrzej Zawadzki, „Po zawodach”, Warszawa 2024 i „Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego” i „Myśl Ludowa”

15.00-16.00 – Koncert muzyki rozrywkowej – Leonid Volodko – pieśniarz, poeta, autor melodii i tekstów, tłumacz języka francuskiego i angielskiego. Występuje w bogatym repertuarze: klasyczne ballady i romanse, własne kompozycje w języku rosyjskim, francuskim, angielskim, białoruskim i polskim oraz przeboje światowe. Mieszkaniec Grodna na Białorusi. Od 2007 roku mieszka w Warszawie, gdzie rozwija swoją największą pasję – śpiewanie. Wydał płytę „Wysocki lirycznie. vol.1”

13.00-16.00 – Kiermasz ludowy, a na nim: stoiska z produktami żywnościowymi i regionalnymi gmin kurpiowskich, stoiska książkowe z wydawnictwami na temat Kurpiowszczyzny, ofertą turystyczną, stoisko z łowickim rękodziełem ludowym i stoisko z wydawnictwami Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Noc Muzeów

16.15-17.00 – Jubileusz 30-lecia grupy artystycznej Emocjonaliści – prof. dr hab. Jerzy Mazurek, Janusz Skowron, prezentacja książki Bożeny Chlabicz-Polak, „Emocjonalizm – trzydziestolecie”, Warszawa 2024, otwarcie wystawy jubileuszowej „The Nature Of Art”

17.00-17.30 – wernisaże wystaw: „Stefan Pągowski – Warszawa w akwareli i fotografii” – mgr Emilia Kwiatkowska i Rafał Toczek, „Krajobrazy naszej przeszłości” – mgr Paweł Kordel, „Polskie kwiaty” – dr Mirosława Bednarzak-Libera i mgr Natalia Roś

17.30-18.30 – Koncert muzyki ludowej – „Kapela Kurpiowska Gmina Łomża” – działającej ponad 40 lat i zajmującej się upowszechnianiem kultury kurpiowskiej w Polsce i za granicą. Zespół zdobył m. in. nagrody: I miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach Kapel i Zespołów Ludowych w Kwidzynie.

18.30 – Degustacja regionalnych produktów

16.00-1.00 Zwiedzanie wystaw: „The Nature Of Art”, „Stefan Pągowski – Warszawa w akwareli i fotografii”, „Krajobrazy naszej przeszłości”, „Polskie kwiaty”

Co to jest Święto Ludowe?

Święto Ludowe – święto polskiego ruchu ludowego  obchodzone od 1904 r. w pierwszym dniu Zielonych Świątek. W polskim ruchu ludowym myśl ustanowienia własnego święta wzorowana była na dniu Święta Pracy. Inicjatywę powołania obchodów Święta Ludowego podjęto na posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie 30 maja 1903. Pierwsze obchody święta, pod hasłem „Żywią i bronią”, odbyły się w 1904 r. i były upamiętnieniem 110. rocznicy bitwy pod Racławicami. W latach 1905–1906, w czasie obchodów, organizowano kwesty na rzecz Polskiego Związku Ludowego, a także polskiej młodzieży w zaborze rosyjskim.

Decyzję o odtworzeniu Święta Ludowego podjęto 5 czerwca 1927 na Kongresie Stronnictwa Chłopskiego, przyjmując uchwałę, że: „Dniem Święta Stronnictwa Chłopskiego jest pierwszy dzień Zielonych Świątek, który wszyscy członkowie każdego roku powinni obchodzić w sposób uroczysty przez wywieszenie sztandarów stronnictwa, ozdobienie domów zielenią itp.” Ostateczna decyzja w sprawie święta została jednak podjęta 15 marca 1931 na kongresie zjednoczeniowym ruchu ludowego. Naczelny Komitet Wykonawczy Stronnictwa Ludowego 9 maja 1931 podjął uchwałę w sprawie pierwszych obchodów Święta Ludowego. W 1934 r. Sekretariat Naczelny SL podkreślił, że Święto Ludowe musi mieć charakter święta chłopskiego.

W 1939 r. władze Rzeczpospolitej Polskiej (sanacyjne) zakazały publicznych obchodów święta, w czasie których dochodziło do chłopskich wystąpień antyrządowych. W okresie okupacji niemieckiej, podczas II wojny światowej ludowcy sporadycznie obchodzili swoje święto. Święto obchodzono potajemnie w domach lub lasach, gdzie znajdowały się oddziały Batalionów Chłopskich.

Po zakończeniu II wojny światowej władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zmieniły charakter święta, stając się jego współgospodarzem. Powrót do rzeczywistej tradycji Święta Ludowego nastąpił po roku 1990 i reaktywacji Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Czym jest Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego?

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – placówka została utworzona 8 marca 1984 r. przez Józefa Fajkowskiego, który został jej pierwszym dyrektorem. Jej siedzibą jest willa nazywana Żółtą Karczmą, wzniesiona w latach 1852–1853, położona przy ul. Wilanowskiej 204 w Warszawie, w budynku Żółtej Karczmy. Gromadzi pamiątki i materiały związane z historią polskich chłopów i polskim ruchem ludowym.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego gromadzi eksponaty związane z ruchem ludowym w tym działalnością partii chłopskich, wiejskich stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych.

Co to są Zielone Świątki?

Zielone Świątki to potoczna (ludowa) nazwa święta Zesłania Ducha Świętego, którego geneza związana jest z przedchrześcijańskimi – pogańskimi – obrzędami wiosennymi o charakterze płodnościowym (siła drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej wegetacji) oraz zaduszkowym (kult przodków, dziady wiosenne). Zielone Świątki przypuszczalnie wywodzą się z wcześniejszego słowiańskiego święta zwanego Stado, którego pozostałością są odbywające się w tym okresie ludowe odpusty.

Zielone Świątki są świętem ruchomym i ich data jest uzależniona od daty Wielkanocy. Zesłanie Ducha Świętego wypada zawsze na 49 dni od Niedzieli Wielkanocnej. Oddaje to inna nazwa tego święta – Pięćdziesiątnica.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o kulturze, które znajdziesz  tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Kultura /DEC/ 16.05.2024