Powiat pilski wyróżnia się na ekologicznej mapie Polski

 

Z Eligiuszem Komarowskim – Starostą Powiatu Pilskiego rozmawia Miłosz Manasterski.

 

Panie Starosto, jest Pan uczestnikiem wielu obrad dotyczących także ekologii. Jak wyglądają sprawy ekologii w Pana powiecie, powiecie pilskim?

 

Eligiusz Komarowski: Powiat pilski, w północnej Wielkopolsce, to jeden z powiatów, który, w ocenie innych, wyróżnia się na ekologicznej mapie Polski. Składają się na to inicjatywy, które są podejmowane przez Starostwo. Są one często wspierane i finansowane ze źródeł europejskich i krajowych, chociażby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wśród wspieranych przedsięwzięć są zarówno projekty inwestycyjne jak i ścieżki ekologiczne, czy, realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi, różne budowy centr edukacyjnych.

 

Eligiusz Komarowski: biznes na śmieciach

 

Podejmujemy też działania związane z edukacją skierowane do najmłodszych, bo to do nich należy przyszłość. Uważam też, że stale potrzebna jest promocji ekologii. Oczywiście należy zachować zdrowy rozsądek, aby nie wylewać przysłowiowego dziecka z kąpielą w imię ekologii, bo cały ekosystem to przede wszystkim też ludzie i tutaj te interesy oczywiście ekonomiczne, klimatyczne – one muszą ze sobą współgrać. Często też z założenia są dla siebie konkurencyjne, ale w końcu naszą rolą, jako zarządzających na terenie regionu, tak jak w moim przypadku, jest zdolność łączenia i ewentualnie niwelacji tych wzajemnych antagonizmów.

 

Dla mnie myślenie proekologiczne to zmiana zachowań, także mojego. Sądzę, że ze względu na funkcję, którą pełnię, moja świadomość troski o środowisko jest większa niż innych osób. Kiedyś, gdy świadomość ekologiczna była niższa, pewne dzisiejsze działania nie byłyby przez nas akceptowane, które wielu z nas jeszcze kilka lat temu były obce.

 

Jednym z ważnych wyzwań dla samorządów jest problem gospodarki odpadami, który z jednej strony jest zagadnieniem ekonomicznym, bo chodzi o to by mieszkańcy nie byli obciążeni ogromnymi opłatami, co się niestety zdarza, z drugiej strony ta gospodarka też powinna być przyjazna dla środowiska.

 

Eligiusz Komarowski: Tak, to jest w tej chwili jedno z największych wyzwań. Nie tylko stricte ekologicznych, ale też, wyzwań ekonomicznych. Obecnie mamy do czynienia z pokłosie pewnych działań z lat poprzednich, kiedy rynek odpadów został praktycznie po stronie odbiorców. Mam na myśli przedsiębiorstwa, które odbierają odpady i nimi gospodarują.

 

Eligiusz Komarowski: Dobrymi praktykami należy się dzielić

 

Rynek został w jakiś sposób zmonopolizowany przez kilku wielkich graczy i teraz niektóre gminy są, można powiedzieć, zakładnikiem tych monopolistycznych struktur. Przykładem może być jedna z największych gmin powiatu pilskiego, gminy miejskiej Piła. Władze tego miasta, w mojej ocenie, pozbył się wszystkich instrumentów, które mogą w jakiś sposób wpływać na finalną stawkę śmieci czy kształtowania ceny odbioru odpadów od mieszkańca. Stało się tak ponieważ został powołany związek międzygminny, który z założenia miał pomóc tej sprawie, bo mówi się, że wielcy mogą więcej. Jednak w tym konkretnym przypadku gmina Piła pozbyła się na przykład na 30 lat, w formie umowy dzierżawy, składowiska odpadów, gdzie jest również cała instalacja do przetwarzania. Dzierżawcą jest przedsiębiorstwo, która odbiera te odpady z gmin powiatu pilskiego (zresztą nie tylko) i tam je składuje. To jeden z większych graczy na polskim rynku. Siłą rzeczy, aż kusi jedno pytanie – czy to przedsiębiorstwo, która z jednej strony jest organizacją odbierającą, czy ona do tego składowiska dopuści na przykład inne podmioty, które również zajmują się tego typu działalnością? Mam duże wątpliwości.

 

To w znaczący sposób, w mojej ocenie, ogranicza też rynek konkurencyjny, bo nie jest dzisiaj problemem odebrać odpady, ale głównym wyzwaniem jest zagospodarować potem te odpady. Mamy tu też pewne kierunki do działania związane z utylizacją tych odpadów. Ważne też aby był to, w miarę możliwości, obieg zamknięty. Dzisiaj odpad też może być towarem. Na przykład frakcje energetyczne, które także mogą być wykorzystywane. To wymaga przede wszystkim dużej edukacji społecznej.

 

Powiat Pilski numer 1!

 

Społeczeństwo powinno być wyedukowane w kwestii faktycznych zagrożeń, w związku na przykład z instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów, czyli popularnymi spalarniami. Dzisiaj takie spalarnie funkcjonują na zachodzie Europy w centrach miast od dziesięcioletni, przykład chociażby Wiednia. Polsce, z powodu braku doinformowania jest opór społeczny dla takich rozwiązań jest dość duży. Wydaje mi się, że nie ma lepszych rozwiązań. Trzeba zaakceptować ten sposób przetwarzania odpadów.

 

Miłosz Manasterski

 

 

Eligiusz Komarowski jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu finansów i marketingu oraz MPA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu i uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration. Zawodowo przez 20 lat związany był z grupą kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W 2014 r. został etatowym Członkiem Zarządu Powiatu w Pile, a od 2016 r. pełni funkcję Starosty Pilskiego.

 

Eligiusz Komarowski wcześniej przez 3 kadencje sprawował mandat radnego Rady Miejskiej, w tym funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Klubu Radnych w gminie Wyrzysk. Od 2017 roku jest prezesem Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe w Pile. W kadencji 2018-2023 jest radnym Rady Powiatu w Pile.

 

Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego dla Powiatu Pilskiego

 

Eligiusz Komarowski był członkiem Zarządu Nadnoteckiego Stowarzyszenia Sportowego w Pile, Wojskowego Klubu Sportowego „Sokół” w Pile oraz wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Bokserskiego. Zrezygnował z chwilą wyboru na stanowisko Starosty Pilskiego. Od 2015 jest Sędzią Bokserskim Olimpijskiej Klasy Międzynarodowej. Interesuje się sportami walki, strzelectwem, kryminalistyką i kryminologią, ekologią i ochroną środowiska.

 

Agencja Informacyjna, Wywiady, /SYL/, 14.06.2022