Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe

W sprawie projektu ustawy w obronie polskich lasów przed zakusami Unii Europejskiej, zostało zebranych już 500.000 podpisów. Projekt Komisji Europejskiej w sprawie współdzielenia odpowiedzialności na polskie lasy nie ma szans na uchwalenie. Ataki na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe są nacechowane ideologią, jednak potrzebne są współpraca państw w kwestii ochrony środowiska oraz dialog ze społeczeństwem. Takie poglady zostały zaprezentowane podczas debaty pt. „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” trakcie Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” 19 kwietnia 2023 r. w Warszawie.

W debacie „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” uczestniczyli: Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu; Andrzej Grzyb – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej oraz Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland. Moderatorem dyskusji był Damian Kuraś – wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego i dyrektor Instytutu ESG.

Debatę „Ochrona lasów a bezpieczeństwo żywnościowe” rozpoczął się od nowej wiadomości, zakomunikowanej przez Damiana Kurasia, że komitet społecznej inicjatywy ustawodawczej „W obronie polskich lasów” zebrał 500.000 podpisów pod projektem ustawy dotyczącej suwerenności polskiej gospodarki leśnej. Inicjatywa ta jest reakcją na propozycję Komisji Europejskiej przeniesienia kompetencji Polski w zakresie polityki leśnej do kompetencji współdzielonych Unii Europejskiej.

Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej na początku swego wystąpienia podkreślił, że projekt dotyczący współdzielenia jest obecnie w unijnej Komisji Konstytucyjnej. Projekt czeka daleka droga, bo muszą się na niego zgodzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tym samym jednak Komisja Europejska przyznała, że nie ma kompetencji do narzucania rozwiązań w zakresie leśnictwa i  musi to korygować. Jak wyjaśnił, od ponad stu lat Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną. Dzięki temu mamy gatunkowo zróżnicowane, witalne lasy i wypracowany od wielu dziesiątek lat model gospodarowania nimi, oraz wiele projektów przyrodniczych, zakładających m.in. ochronę gatunków zwierząt, roślin czy mokradeł.

„W tym momencie pojawia się koncepcja, wedle której Komisja Europejska miałaby współdecydować, jak mamy zarządzać tym strategicznym zasobem, jakim są lasy.” – Wyjaśniał Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej. Jego zdaniem, wynika to z ideologicznego postrzegania lasów, nacechowanego bardzo konserwatorskim podejściem. – „Nie podzielam poglądu, że ścisła ochrona lasów w dobie gwałtownych zmian klimatycznych będzie najlepszym rozwiązaniem. W Polsce są zagrożone świerczyny, dotyczy to także sośnin, im zmiany klimatyczne nie służą. Kompleksy leśne muszą być uzupełniane przez gatunki liściaste.” – Uważa Jan Tabor – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej. Stwierdził on, że zamiar ingerencji Komisji Europejskiej nie uwzględnia specyfiki lasów poszczególnych państw i struktury własności. Natomiast raport Forest Europe pokazuje, że w europejskich sytuacja jest dobra. Jan Tabor bardzo rzeczowo odpierał też ataki na politykę leśną, posługując się przykładami nietrafnych głosów krytyki dotyczącymi Puszczy Białowieskiej i Puszczy Karpackiej.

Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów stwierdził, że im mniej „wspólnego”, tym lepiej. „Wspólny to był komunizm i na szczęście skończył, jak skończył.” Zauważył. Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów poparł opinię Jana Tabora – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej, że nie da się jednej miary przykładać do lasów w poszczególnych państwach. „Teoretycznie wydaje się, że to co wspólne, wydaje się dobre. Wiadomo, że „to co ma cztery nogi jest lepsze od tego, co ma dwie”, jakie skutki przynosi takie naiwne myślenie wyjaśnił George Orwell w swojej proroczej książce „Folwark zwierzęcy”. –Skomentował ironicznie Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Zdaniem Juliusza Bolka propozycja Komisji Europejskiej powstała po to, aby zawłaszczyć polskie lasy i aby uderzyć w przychody przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, które rosną i wyniosły ok. 13.000.000.000 zł za rok 2022, co wynika z rosnących globalnych cen drewna.

„Nie jest to czas, w którym zmiana traktatów Unii Europejskiej mogłaby przynieść korzystne efekty. Osobiście jestem przeciwny, aby ten komponent polskiej gospodarki przeszedł do kompetencji wspólnych. Nie ma takiej potrzeby.” – Uważa Andrzej Grzyb – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podkreślając, że wspólne kompetencje mają uzasadnienie w kwestii ochrony przed klęskami żywiołowymi. Jak stwierdził, Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji w zakresie zmiany traktatów, ich gospodarzem są państwa członkowskie, zmiany inicjują szefowie rządów, czyli Rada Europejska a każda zmiana wymaga jednomyślności. – „Od strony formalnej nie ma szans na przeprowadzenie tej operacji.” Sądzi Andrzej Grzyb – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Andrzej Grzyb – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ocenił też, że – przy całym uznaniu dla pracy rzeczników Lasów Państwowych – należy zintensyfikować dialog ze społeczeństwem, aby zyskało wiedzę o sytuacji polskiej przyrody i nie poddawało się demagogicznym argumentom.

„Z racji pełnionej funkcji nie mogę nie być za wspólnym podejściem do tematów lesistości, czy szerzej, takich tematów jak polityka klimatyczna.” Przyznał Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, przypominając, że mamy do czynienia ze zjawiskiem szóstego masowego wymierania gatunków na Ziemi. Jak jednak wyjaśnił, chodzi o współdziałanie państw i osiąganie porozumienia w kwestii ochrony i odbudowy habitatów w skali globalnej, czego znakomitym przykładem jest współpraca 9 państw w ochronie Amazonii.

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland przytoczył dane z których wynika, że o ile w Polsce poziom zalesienia jest dobry, a w Europie (nie wliczając Federacji Rosyjskiej) na ogół przyzwoity, to w krajach Azji i Afryki jest zły, za to w krajach np. Ameryki Południowej jest lepszy. Jego zdaniem, należy pamiętać, że zmiany klimatyczne wiążą się też z kryzysem wodnym, który mocno dotyka również Polskę. Jego zdaniem, potrzebne są odgórne działania rządów i organizacji międzynarodowych na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Ta odmienna perspektywa spojrzenia Kamila Wyszkowskiego – Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland nie zaowocowała jednak zasadniczą różnicą zdań, ponieważ pozostali dyskutanci zgodzili się, że dobrowolny dialog między państwami i ich współpraca nad ochroną środowiska naturalnego są potrzebne. Dyskutanci zgodzili się także, że stan środowiska naturalnego ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, m.in. z powodu konieczności zapobiegania skutkom suszy hydrologicznej.

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG są członkami Komitetu Honorowego Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, a partnerami medialnymi wydarzenia są: oESG.pl, RaportCSR.pl i magazyn Raport ESG.

Celem Kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” jest wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej. Druga edycja wydarzenia odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Warszawie. Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat z udziałem około 100 ekspertów z Polski i zagranicy.

Honorowy patronat nad Kongresem „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” objął Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Partnerem strategicznym wydarzenia zostało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /ART/ 26.04.2023