Energia atomowa w Polsce – stanowisko Instytutu Biznesu

 

Koniec 2022 roku, w branży energetycznej został zdominowany o informacje na temat planów rządu Rzeczpospolitej Polskiej, odnośnie budowy elektrowni atomowych w Polsce. W powstałym „szumie” medialnym trudno było się zorientować o co chodzi, zwłaszcza, że większość wiadomości była nie pełna i jedne doniesienia powielały inne na zasadzie kuli śnieżnej, bez rzetelnej informacji.

https://instytutbiznesu.com.pl/wp-content/uploads/2023/01/Stanowisko-Instytutu-Biznesu-w-sprawie-budowy-elektrowni-atomowych-w-Polsce.pdf

Teraz Instytut Biznesu przedstawił własne stanowisko w tej sprawie pt. „Przyszłość energii atomowej w Polsce”. Jest ono poświęcone koncepcjom budowy elektrowni atomowych w Polsce. Stanowisko powstało w związku z deklaracjami rządu Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącymi uruchomienia inwestycji, których celem jest stworzenie warunków, aby Polska uzyskała bezpieczeństwo energetyczne, poprzez wytwarzanie na terenie kraju energii elektrycznej, pozyskiwanej z generatorów atomowych.

Stanowisko „Przyszłość energii atomowej w Polsce” Instytutu Biznesu przedstawia energetyczne uwarunkowania państwa i wskazuje na konieczność budowania elektrowni atomowych w Polsce, wskazując, że takie koncepcje należy rozważać poważnie. Eksperci organizacji przedstawiają argumenty przemawiające za takim działaniem.

„Dywersyfikacja wykonawców budowy poszczególnych inwestycji elektrowni atomowych, w Polsce, wiąże się z wyższymi kosztami poszczególnych projektów.” – Zwraca uwagę Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Jednak biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne, zdolności wykonawców, proponowane rozwiązania technologiczne oraz czas potrzebny na wykonie przedsięwzięć, w pełni uzasadnia takie rozwiązanie.” – Dodaje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Przyszłość energii atomowej w Polsce

W stanowisku „Przyszłość energii atomowej w Polsce”, Instytut Biznesu analizuje oferty budowy elektrowni atomowej w Polsce zaproponowane przez: Westinghouse Electric Company ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz przedsiębiorstwo Bechtel, EDF (Électricité de France) z Republiki Francuskiej i przedsiębiorstwo Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) należące do państwowego koncernu Korea Electric Power Corporation (KEPCO) z Republiki Korei.

Stanowisko „Przyszłość energii atomowej w Polsce” Instytutu Biznesu ocenia zalety i wady propozycji przedstawionych przez wykonawców elektrowni atomowych oraz rozważa możliwości i skutki rozwiązań zastosowanych przez decydentów.

 „Według autorów stanowiska „Przyszłość energii atomowej w Polsce” Instytutu Biznesu wskazane byłoby, aby strona polska ograniczyła możliwe zagrożenia, związane z inwestycjami w budowanie elektrowni atomowych, w Polsce, dlatego warto rozważyć dokonać rewizji procedury konkursowej by zminimalizować ryzyko wstrzymania Programu Energetyki Jądrowej i w przyspieszonym trybie raz jeszcze dokonać wyboru, upewniając się, że szanse kandydatów są równe.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Przypuszczalnie wystarczyłoby, aby Polska wskazała na jedną technologię, na której ma opierać się system reaktorów jądrowych. Należałoby też przedstawić szczegółowo warunki konkursu Komisji Europejskiej, aby eliminować potencjalne pola konfliktu, chyba, że decydenci mają jakieś inne nie znane publicznie argumenty.” – Rozważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Instytut Biznesu – 10 lat

Instytut Biznesu powstał w 2011 roku. Jest to organizacja założona „przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców”. Instytut Biznesu wspiera biznesmanów w zakresie zwiększania wydajności, efektywności, poszukiwania kapitału, zmian własnościowych oraz, co obecnie jest bardzo aktualne, w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przygotowuje też raporty, analizy i stanowiska, które są potrzebne przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Instytut Biznesu zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem. Eksperci organizacji przygotowują raporty, analizy i sprawozdania, na zamówione tematy. Instytut Biznesu jest niezależny od instytucji politycznych, a poglądy jego uczestników odzwierciedlają ich indywidualne zdanie. Organizacja wypracowuje i prezentuje też własne stanowiska, odnoszące się do wybranych zagadnień aktualnego życia gospodarczego.

Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada Naukowa. Instytut Biznesu posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa

Atomowa wizja rozwoju w Polsce

Instytut Biznesu zapoczątkowała działalność startup’ów m. in. platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl). Jest też jednym z założycieli Akademii Nauk i współtwórcą nowego innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych Promocja Turystyki 2.0 w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Agencja Informacyjna, gospodarka /DEC/ 24.01.2023