II Kongres ESG Polska Moc Biznesu

 

W poniedziałek 7 listopada 20222 na PGE Narodowy w Warszawie odbędzie II Kongres „ESG Polska Moc Biznesu”. W przeciwieństwie do pierwszego, będzie trwał jeden, a nie 3 dni. W zamian będzie czterokrotnie intensywniejszy, albowiem debaty, dyskusje, panele i „okrągłe stoły” będą odbywa się równolegle. Uczestnicy, albo będą mieli dylemat, w których dyskusjach uczestniczyć, albo będą je oglądać później dzięki udostępnionym nagraniom sieci.

 

Welscience in Bydgoszcz „Covid. Doświadczenie społeczne”

 

ESG (ang. skrót: Environmental, Social and Corporate Governance, po polsku: środowisko, społeczeństwa, ład korporacyjny – gospodarka) dotyka obszarów związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. To kluczowe kryteria, na które powinna zwracać uwagę każde przedsiębiorstwo, ale również władze centralne i lokalne. Celem jest dążenie do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, któremu podstawy dała idea społecznej odpowiedzialności biznesu. Zasady te zaczynają podlegać regulacjom, a nawet obowiązkowemu pozafinansowemu raportowaniu. Dokumenty te są oczekiwane przez inwestorów, banki, pracownicy i konsumenci, dla których polityka zrównoważonego rozwoju często jest elementem wpływającym na decyzje zakupowe.

 

„Wyzwana klimatyczne, kryzysy gospodarcze, energetyczne, klimatyczne stanowią wielkie wyzwanie dla przedsiębiorców i państw uwzględniających w swojej działalności idee ESG.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Czy temu wszystkim będzie można sprosta w satysfakcjonujący, a co najważniejsze skuteczny sposób? Nie wiem. Pewnie nie wszystkiemu i nie tak jak się oczekuje, niemniej są to realne zadania i trud, który należy podjąć. Kongresy takie jak „ESG Polska Moc Biznesu” stwarzają szczególnie korzystne warunki do wymiany poglądów i mają charakter inspirujący, dlatego są bardzo potrzebne.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

Dla dobrej, sąsiedzkiej atmosfery Ty też porozmawiaj o Czystym Powietrzu

 

II Kongres „ESG Polska Moc Biznesu”, poniedziałek 7 listopada 2022 r. będzie się zajmował tematami społecznymi, gospodarczymi, ekologicznymi i zarządzaniem biznesem. Wydarzenie jest FORUM wymiany pomiędzy uczestnikami idei w biznesie i poszukiwania synergii działań, które pomogą w budowaniu silnego społeczeństwa. Misją II kongresu „ESG Polska Mocy Biznesu” jest stworzenie bilansu i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na osi biznes – społeczeństwo. W projekcie uczestniczą przedstawiciele instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej. W radzie II kongresu „ESG Polska Mocy Biznesu” znajdują się Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, Przewodnicząca Rady Programowej Togetair, Artur Soboń – Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego, Wojciech Surmacz – Prezes Polskiej Agencji Prasowej, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. Piotr Wachowiak -Rektor Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie, dr Marcin Nowak – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Weronika Kuna – Dyrektor ds. relacji z sektorem administracji publicznej i rządem w polskim oddziale Microsoft, Agnieszka Kamińska – Prezes Zarządu Polskiego Radia, Izabela Van Den Bossche – wiceprezes ds. Komunikacji, City Solutions, Fortum, Katarzyna Meissner – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Renata Fijałkowska – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, trener rozwoju osobistego, Izabela Banaś – zastępca dyrektora Departament Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Katarzyna Dubno – Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwo Lubuskiego, Monika Krzyżanowska – Założycielka Fundacji One Day, Paweł Jakubik – Członek Zarządu Microsoft Polska, Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, dr n. przyr. Andrzej Kazimierz Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Mavit, Wiesław Wilczyński – Prezes Escola Varsovia, Tomasz Zjawiony -Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2012-2020), Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizator Sportowy, Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity, Grzegorz Słomkowski – Członek Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Krzysztof Baczyński – Prezes Zarządu Eko Pak, Radosław Śmigulski – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska, Artur Białkowski – Członek Zarządu Medicover, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych i Anna Schulz – Leadership & HR Consulting.

 

Liczby mówią: Ślad węglowy turbiny wiatrowej

 

II Kongres „ESG Polska Moc Biznesu” w poniedziałek 7 listopada 2022 na PGE Narodowy w Warszawie rozpocznie się o godz. 9:20 międzynarodowym panelem inauguracyjnym: „Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej – wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe”.

 

Pierwszy blok tematyczny będzie odbędzie się pod hasłem „Environmental” (Środowisko). W jego ramach odbędą się następujące w debaty „Oszczędzanie energii w dobie kryzysu” (Mikro działania dają makro efekt); Reputacja marki a zrównoważony rozwój – czy biznes wciąż inwestuje w ekologię? (odnawialne źródła energii strategią nowoczesnej marki),  „Energia przyszłości – rozwój odnawialnych źródeł energii i polski atom” (Zeroemisyjna energia atomowa); Jakich domów i mieszkań potrzebujemy?” (Czy Polaków stać na ekologiczne domy i miasta?); Gospodarka obiegu zamkniętego – Big idea a działania”; Zielone czy czerwone światło dla elektromobilności” (Powrót do transportu kolejowego) i „Dekarbonizacja – przyszłość efektywnego ciepłownictwa”.

 

Drugi blok tematyczny to Social responsibility (Społeczeństwo). W tym cyklu przewidziano następujące panele: „Wsparcie na niespotykaną skalę – SARS-CoV-2 i wojna na Ukrainie” (Dobroczynność i społeczna odpowiedzialność a wizerunek firmy); „Moda czy realna zmiana nawyków? – Sport, aktywność fizyczna i zdrowy styl życia (Aktywność fizyczna pracowników); „Nowoczesne zarządzanie kulturą” (Kobieta – rola społeczna a awans zawodowy); „Rosnące ceny żywności a przyzwyczajenia i potrzeby konsumentów” (Polskie produkty i lokalni dostawcy); „Inwestycja w zdrowie”, „Ludzka twarz biznesu – jak skutecznie połączyć organizacje pożytku publicznego z komercyjną działalnością biznesową” (Sukces dialogu); i „Kobiety sukcesu”.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Trzeci blok tematyczny zorganizowano pod hasłem: „Ccorporate governance” (gospodarka). Wśród zaplanowanych tematów są: „Kryzys i wojna – jakie wnioski wyciągnie polska gospodarka” (Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców); „Polska i Unia Europejska – wizja zmieniającego się świata” (Nowe mocarstwa Europy – geopolityczna zmiana europejskiej szachownicy); „Jak pozyskać zagraniczne fundusze – rozwój polskich przedsiębiorstw” (Nowoczesne fundusze), „Różnorodność w biznesie – imigracja, różnice kulturowe, inkluzyjność” (Zarządzanie różnorodnością w praktyce), „Cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe – czy technologia pomoże w kryzysie?”, „Raportowanie ESG – doświadczenia w Polsce i na świecie” (Jak uniknąć zagrożeń związanych z wdrażaniem zasad ESG?)

 

Na zakończenie II Kongresu „ESG Polska Moc Biznesu” w poniedziałek 7 listopada 2022 r. na PGE Narodowy w Warszawie będzie dyskusja „Katastrofy ekologiczne XXI wieku – skutki społeczne, gospodarcze, środowiskowe – czy rozwiązaniem może być ESG?”

 

Równocześnie w trakcie II Kongresu „ESG Polska Moc Biznesu” w poniedziałek 7 listopada 2022 r. na PGE Narodowy w Warszawie odbędą się dyskusje w ramach trzech tak zwanych „okrągłych stołów”: „Environmental – środowisko”: „Redukcja śladu węglowego w firmach” i „Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) w praktyce”, Social responsibility – Społeczeństwo: „Zrównoważony rozwój regionów” i „III sektor filarem społecznych zmian” oraz corporate Governance – Gospodarka: „Wyzwania ESG – jak rozpocząć raportowanie” i „Innowacyjność i nauka”

 

Gruntowne zmiany w europejskiej zielonej polityce – Togetair 2022

 

Organizatorem II Kongresu „ESG Polska Moc Biznesu” są Fundacja Czyste Powietrze i Fundacja Pozytywnych Idei. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął m. in. Instytut Biznesu, natomiast patronat medialny Agencja Informacyjna. Więcej na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem: https://polskamocbiznesu.pl

 

Fundacja Pozytywnych Idei to organizacja wspierająca kreatywne podmioty, instytucje i osoby. Przyczynia się do promocji ważnych dla Polski działań i inicjatyw. Współpracuje z mediami polskimi i za granicą oraz organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób marginalizowanych. Fundacja jest współorganizatorem akcji społecznych, wydarzeń proekologicznych i inicjatyw na rzecz środowiska, np. Dzielnica Wisła, One Day, Szczyt Klimatyczny Togetair.

 

Fundacja Czyste Powietrze, powstała a by zapobiegać zagrożeniom jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza. Celem Fundacji jest budowanie ekologicznej świadomości społecznej, promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań i kreowanie innowacyjnych działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców Polski. Osiągnięciem Fundacji Czyste Powietrze są: konsultacje i promocja Programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd (ponad 40.000 konsultacji i wniosków o dotacje dla mieszkańców całej Polsce, ponad 230 spotkań w każdym województwie (miasta i gminy), Kampania społeczna #wychodzę ze smogu (pomoc ubogim energetycznie i potrzebującym, budowanie ekologicznej świadomości społecznej -promowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań odnawialnych źródeł energii, zachęcenie mieszkańców całej Polski udziału w rządowym Programie Czyste Powietrze, kampania crossmediowa Elektromobilność – Zielone Światło dla Klimatu, kampania crossmediowa Dla Dobrego Klimatu, Szczyt Klimatyczny Togetair oraz pierwszy polski multimedialny Raport Klimatyczny Togetair

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 25.09.2022